02.FEB.2031 17:01 04882131055
8/02120UiUI;14
~... ---
.
,
~.-.:~.'
.
.~
':~~.,,"
#3205 P.001
-_.
METEOROLOJi
GENEL MOOORLOGO
UYARI
FORMU
METEOROLOJiK
5
1810212015
16:15
1/1
UYARI
Meteoroloji 15. Bolge Mlldtirlo.go
Diyarbakir Bolge Tahmin ve Uyan Merkezi
UyanYapan Merkez
I
Ge~erlillk PeJiyodu
Beklenen Hadise
ihbar No
lnbar Tarihi
ihbar Saati
Sayfa No
/001
19.02.2015 00:00
rsr - 20.02.2015
23:59 TSi
: Kuvvetli Yagmur ve Yogun Kar Yagltl
I
Beklendigi Yerler : Bolgemizde gorulen yagislann yarm (Persembe) etkisini arttirarak
bolge genelinde kuvvetli yagmur ve yuksek kesimlerde karla kan~1k yagmur ve k.ar
seklinde gorulecegi; 20.02.2015 Cuma gunu ise bolge genelinde yagl§lann yogun kat
seklinde olacagi tahmin edildiginden meydana gelebilecek olumsuzluldara kar§l dikkatli
, ve tedbirli olunmasi gerekmektedir.
I
; Olusmas;
I
Muhtemel Riskier
: Ulasimda Aksamalar.Buzlanrna.Don
Olayi,
<;lg Tehlikesi
Kar Yogunlugu Sl1l1flandmnasl
HafifKar
: 1 - 3 em
Orta Kuvvette Kat : 3 - 10 em
Kuvvetli Kar
: 10 - 20 em
Y0Wm Kar
: 20 ern ve uzeri
iLETt~lJ:v1NUMARALARI:
.15. BOLGE
MODDRLDa-D :
• Tel:0412 235 41 48 Faks: 04122343262
1Dokernan No: DMi·FR·30
IYavrn Tarihi: 22.05.2006
!Revizyon NolTarihi:OO/-
Download

METEOROLOJiK UYARI