HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR ANASANAT DALI
KORNO SANAT DALI MÜFREDAT PROGRAMI
-LİSE DEVRESİLİSE DEVRESİ KESİN KABUL SINAV PROGRAMI:
GAMLAR: TÜM MAJOR VE MİNÖRLER
ETÜDLER:MÜLLER.COPPRASCH.M.ALPHONSE
ESER"W.A.MOZART" RONDO"CONZONETTA.HUMMEL
9.SINIF(LİSE I)
1- GAMLAR TÜM MAJOR VE MİNÖRLER
2- ETÜDLER: M.ALPHONZE.2 MÜLLER
3- KONÇERTO" W.A.MOZART"RONDO
4- SONAT (Ya da Sonatin): CONZENETTA,HUMMEL
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR"TÜM GAMLAR
2- ETÜDLER: M.ALPHONZE.2 MÜLLER
3- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA / ESER: CONZENETTA
(Not: Sınavda çalınacak Piyano eşlikli Parça/eser ya da eserler seçenekli olarak
yazılabilir.)
GENEL SINAV PROGRAMI:
5- GAMLAR: TÜM GAMLAR
6- ETÜDLER: M.ALPHONZE.2 MÜLLER.3,ETÜT
7- KONÇERTO:W.A.MOZART"RONDO
8- SONAT (Ya da Sonatin): CONZENETTA,HUMMEL
(Not: Sınavda çalınacak Konçerto ve Sonat seçenekli olarak yazılabilir.)
SINAV PROGRAMLARINDA "SONAT" DIŞINDAKİLER EZBER OLARAK
SESLENDİRİLİR.
10.SINIF(LİSE II)
1- GAMLAR:TÜM GAMLAR
2- EGZERSİZLER.VE.ETÜDLER: M.ALPHIONZE.COPPRASCH.MÜLLER
3- SOLO.VE.EŞLİKLİ.PARÇALAR,CONCENETTA,B.KROL LAUTATİO
4- KONÇERTOLAR"W.A.MOZART .1
5- SONAT VE SONATİNLER:C.SAİNT.SONS
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: TÜM GAMLAR
2- ETÜDLER: M.ALPHONZE.COPPRASCH.MÜLLER
3- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA / ESER: CONCENETTA
(Not: Sınavda çalınacak Piyano eşlikli Parça/eser ya da eserler seçenekli olarak
yazılabilir.)
GENEL SINAV PROGRAMI:
1.GAMLAR: TÜM GAMLAR
2.ETÜDLER: M.ALPHONZE.2 COPRASCH.3.ETÜT
3.KONÇERTO: W.A.MOZART .1
4.SONAT (Ya da Sonatin): CONCENETTA.C.SAİNT.SANS
(Not: Sınavda çalınacak Konçerto ve Sonat seçenekli olarak yazılabilir.)
SINAV PROGRAMLARINDA "SONAT" DIŞINDAKİLER EZBER OLARAK
SESLENDİRİLİR.
11.SINIF(LİSE III)
1- GAMLAR: TÜM GAMLAR
2- EGZERSİZLER.VE.ETÜDLER:.M.ALPHONZE.COPRASCH.
3- SOLO VE EŞLİKLİ PARÇALAR"CONZENETTA
4- KONÇERTOLAR:F.STURAUS,KONÇERTO
5- SONAT VE SONATİNLER: F,STURAUS,NOKTURNO
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: TÜM GAMLAR
2- ETÜDLER: M.ALPHONZE.COPRASCH.3.ETÜT
3- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA / ESER: F,STURAUS,NOKTURNO
(Not: Sınavda çalınacak Piyano eşlikli Parça/eser ya da eserler seçenekli olarak
yazılabilir.)
GENEL (MEZUNİYET) SINAV PROGRAMI:
1- GAMLAR: TÜM GAMLAR
2- ETÜDLER: M.ALPHONZE.COPRASCH.3.ETÜT
3- KONÇERTO: F.STURAUS,KONÇERTO
4- SONAT (Ya da Sonatin): P.DUKAS, F,STURAUS,NOKTURNO
5- ZORUNLU PARÇA:VERİLECEK
(Not: Sınavda çalınacak Konçerto , Sonat ve Zorunlu Parça seçenekli olarak
yazılabilir.)
SINAV PROGRAMLARINDA "SONAT" DIŞINDAKİLER EZBER OLARAK
SESLENDİRİLİR.
12.SINIF(LİSE IV)
1- GAMLAR: TÜM GAMLAR
6- EGZERSİZLER.VE.ETÜDLER: : M.ALPHONZE,3.GALLAY,MÜLLER
7- SOLO VE EŞLİKLİ PARÇALAR(v.s.):B.KROL.LADATDİO
8- KONÇERTOLAR: W.A.MOZART.3,F.STRAUSS
9- SONAT VE SONATİNLERL,BUSER:HUMMEL
YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI:
4- GAMLAR: TÜM GAMLAR
5- ETÜDLER: M.ALPHONZE,3
6- PİYANO EŞLİKLİ PARÇA / ESER: F.STRAUSS
(Not: Sınavda çalınacak Piyano eşlikli Parça/eser ya da eserler seçenekli olarak
yazılabilir.)
GENEL (MEZUNİYET) SINAV PROGRAMI:
6- GAMLAR "TÜM GAMLAR
7- ETÜDLER: M.ALPHONZE,3
8- KONÇERTO: F.STRAUSS
9- SONAT (Ya da Sonatin): BUSER:HUMMEL
10ZORUNLU PARÇA: VERİLECEK
(Not: Sınavda çalınacak Konçerto , Sonat ve Zorunlu Parça seçenekli olarak
yazılabilir.)
SINAV PROGRAMLARINDA "SONAT" DIŞINDAKİLER EZBER OLARAK
SESLENDİRİLİR.
Download

Korno Sanat Dalı Lise Müfredatı - Hacettepe Üniversitesi Ankara