Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?
Kayıtlı bulunduğu programdaki tüm dersleri alan ve devam şartını sağlayan, ancak yarıyıl
sonu/bütünleme sınavları sonunda tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan bu
sınavda alınan not ham başarı puanı sayılır. Öğrenci bu sınava girebilmek için bağlı bulunduğu
akademik birime müracaat eder.
Download

Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim? Kayıtlı bulunduğu