r
¿h
-S..
%
%
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
10/02/2015
Sayı : 68898891/903.02/1433265
Konu: Özür durumu yer değiştirme iptali
VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: 09/02/2015 tarihli ve 68898891/903.02/85 sayılı Makam Onayı.
Bilindiği gibi 2015 Ocak ayı il içi ve iller arası özür durumuna bağlı yer değiştirme
işlemleri 20 Ocak 2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İl içi ve iller arası özür durumuna bağlı
yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin istemeleri halinde atamalarının iptal edileceği
ilgi Onay ile uygun görülmüştür.
Bu çerçevede özür durumuna bağlı ataması yapılan öğretmenlerden görev yerlerinden
ayrılmamış olanlardan yerlerine atama yapılmamış olanlar, istemeleri halinde 13 Şubat 2015
tarihi mesai bitimine kadar atamalarının iptali için il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda
bulunacaklar ve iptal dilekçeleri ise en geç 17 Şubat 2015 tarihinde Bakanlığımıza
gönderilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
- 8 1 İl Valiliğine
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: -www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ö.EREN ŞEF
Tel: (0 3 1 2 ) 4 1 3 17 84
Faks: (0312) 418 03 81
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 2 6 8 f - l 3 1 5 - 3 8 a 6 - a 6 c c - 6 7 9 9 kodu ile teyit edilebilir.
Download

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün özür durumu yer değiştirme