ÖZEL MEF LİSESİ
“EDEBİYATTA/SİNEMADA ÜTOPYA-DİSTOPYA” SEMPOZYUMU
28 ŞUBAT 2015
I. ÖN BİLGİLER:
1. Tarih
: 28.02.2015 Cumartesi
2. Saat
: 09:00 – 17:30
3. Yer
: MEF Okulları
Ulus Mah. Leylak Sokak No:22 34340 Ulus-Beşiktaş/İSTANBUL
4. Katılımcılar
: İstanbul İli Resmi-Özel Ortaokul ve Lise Öğretmenleri
5. Konuşmacılar
: Sn. Bülent SOMAY (Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü)
Sn. Yrd. Doç. Dr. Erkan BÜKER (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim
Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü)
Sn. Yrd. Doç. Dr. Zeki COŞKUN (Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü)
Sn. Hakan GÜNDAY (Yazar)
Sn. Hakan BIÇAKÇI (Yazar)
II. PROGRAM:
09:00-09:15 Kayıt-İkram
Yer
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu Fuaye
09:15-09:30
Konuşmacı
Yer
Açılış Konuşmaları
: Sn. Fikret MULHAN (MEF Lisesi Müdürü)
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
09:30-10:30
Konu
Konuşmacı
1. Oturum
: Edebiyatta/Sinemada Ütopya-Distopya
: Sn. Bülent SOMAY ((Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü)
Konu
Konuşmacı
: Edebiyatta Ütopya-Distopya
: Sn. Hakan GÜNDAY (Yazar)
1
10:30-10.45
Yer
Ara
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu Fuaye
10:45-12:15
Konu
Konuşmacı
2. Oturum
: Sinemada Ütopya-Distopya
: Sn. Yrd. Doç. Dr. Erkan BÜKER (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon Bölümü)
Konu
Konuşmacı
: Edebiyatta Ütopya-Distopya
: Sn. Hakan BIÇAKÇI (Yazar)
Konu
Konuşmacı
: Geçmişten Günümüze Ütopya ve Distopyanın Kavramsal Evrimi
: Sn. Yrd.Doç.Dr. Zeki COŞKUN (Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü)
Yer
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
12:15-12:30
Yer
Soru-yanıt
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
12:30-13:30
Yer
Öğle Yemeği
: MEF Okulları Ortaokul 2. Kısım Yemekhanesi
13:30-14:45
Konu
Konuşmacı
3. Oturum (Eş Zamanlı Atölye Çalışmaları)
: Ütopya ve Distopya Kavramları Üzerine İnceleme Çalışması
: Sn. Yrd. Doç. Dr. Zeki COŞKUN (Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü)
: MEF Okulları Küçük Konferans Salonu
Yer
Yer
: Ütopik-Distopik Filmler Üzerinden Sinemada Ütopya ve Distopya
: Sn. Yrd. Doç. Dr. Erkan BÜKER (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon Bölümü)
: MEF Okulları Orta Konferans Salonu
Konu
Konuşmacı
Yer
: Karşı Ütopyanın Taksisiyiz
: Sn. Hakan BIÇAKÇI (Yazar)
: MEF Okulları Kütüphane
Konu
Konuşmacı
Yer
: Ütopik-Distopik Metinler Üzerinden Edebiyatta Ütopya ve Distopya
: Sn. Hakan GÜNDAY (Yazar)
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
Konu
Konuşmacı
2
14:45-15:00
Yer
Ara
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu Fuaye
15:00-16:40
Konuşmacı
4. Oturum
: Atölye Çalışmalarındaki Grup Sözcüleri
Sn. Yrd. Doç. Dr. Erkan BÜKER (Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon Bölümü)
Sn. Yrd. Doç. Dr. Zeki COŞKUN (Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü)
Sn. Hakan GÜNDAY (Yazar)
Sn. Hakan BIÇAKÇI (Yazar)
Yer
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
16:40-17:00
Yer
Soru-yanıt
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
17:00-17:10
Yer
Plaket Töreni ve Kapanış
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu
17:10- 17:30 Kapanış Kokteyli ve Sertifika Dağıtımı
Yer
: MEF Okulları Büyük Konferans Salonu Fuaye
3
Download

Program - Sadibey