MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Resmî Gazete
14 Şubat 2015 CUMARTESİ
Sayı : 29267
KURUL KARARI
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih
: 10/2/2015
Karar No : 2015/1
Konu
: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri
Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.
Kararı görmek için tıklayınız.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download

Kararı görmek için tıklayınız.