T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 19053261/774.01/1265573
Konu: Yöneticilik Formasyon Kazandırma
05/02/2015
Kursu Belge Dağıtım Töreni.
VALİLİK MAKAMINA
İlgi: a)MEB.İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 23/12/2014 tarihli ve
30736300/774/6819187 sayılı yazısı ve ekleri.
b)20/01/2015 tarihli ve 19053261/774.01/639025 sayılı makam oluru
İlgi (a) yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ilgi (b) olurla 2015 Yılı Mahalli
Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında ilimiz merkez ve ilçelerinde tüm okul/kurum müdürlerine yönelik
11 günlük Yöneticilik Formasyonu Kazandırma I.II.III Kademe Kursu 26/01/2015 tarihinde başlayıp
09/02/2015 tarihlerinde sınavla bitecektir.
Sayın Valimiz Abdulkadir YAZICI'nın katılımı ile ilçe/okul/kurum müdürlerine 10/02/2015
günü saat 13:00'te hitap edecek ve Belge Dağıtım Töreni Yapılacaktır.
Söz konusu tören için 10/02/2015 günü saat 13:00-15:00 saatleri arasında Bozok Üniversitesi
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Salon Çamlıkta ilçe/okul/kurum müdürlerinin zorunlu
olarak katılmaları, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde görevli-izinli sayılmalarını, belediye mücavir
alanı dışından katılan katılımcıların tüm giderlerinin kadrolarının bulunduğu kurumca ödenmesi
anılan toplantı için 10/02/2015 günü saat 13:00'te salonda hazır bulunmaları müdürlüğümüzce uygun
görülmektedir.
Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Danyal KOCABEYOĞLU
İl Millî Eğitim müdür Vekili
OLUR
05/02/2015
Can AKSOY
Vali a.
Vali Yardımcısı
Adres: Aşağı Nohutlu Mah. Hükümet Konağı MEM.Kat :2-No:209 Hizmetiçi Eğitim Şubesi
Tel : (0354) 212 27 27-28-29/1121 Faks :(0354) 212 27 06
Web : http://yozgat.meb.gov.tr e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79ea-0ebd-33d9-a23d-8ffe kodu ile teyit edilebilir.
Download

Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları Belge Dağıtım Töreni