T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MUSTAFA ÖZDEMİR
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
10/A
SİYER
Perşembe
10/A
SİYER
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
1
Yer
Yer Adı
Sınıf
10/A
Ders
SİYER
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
1
1
2
1
1
2
Ders Adı
SİYER
Toplamlar
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MUAMMER BOZER
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
10/C
SİYER
Salı
10/B
SİYER
10/D
SİYER
Çarşamba
10/C
SİYER
Perşembe
10/D
SİYER
Cuma
10/B
SİYER
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/C
SİYER
SİYER
2
10/B
SİYER
SİYER
3
10/D
SİYER
SİYER
1
1
2
1
Toplamlar
1
1
1
1
2
1
1
2
1
6
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ABDULLAH ÖTGÜN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/İ
AKAİD
Pazartesi
11/D
AKAİD
11/E
AKAİD
11/B
AKAİD
Salı
11/K
AKAİD
Çarşamba
11/İ
AKAİD
11/E
AKAİD
11/B
AKAİD
Perşembe
11/K
AKAİD
Cuma
11/D
AKAİD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/İ
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
2
11/D
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
3
11/E
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
4
11/B
AKAİD
AKAİD VE KELAM
5
11/K
AKAİD
AKAİD VE KELAM
Toplamlar
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
3
2
1
2
1
2
2
10
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : AHMET ŞAHİN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/B
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2. KAT 1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/G
T.EDEB
Salı
9/G
T.EDEB
11/B
S.DİL
11/B
S.DİL
11/F
DİLANL
11/F
DİLANL
11/B
DİLANL
11/B
DİLANL
9/G
T.EDEB
11/B
REHB
11/B
T.EDEB
11/D
S.DİL
11/D
T.EDEB
11/F
T.EDEB
11/B
S.DİL
11/F
S.DİL
11/F
S.DİL
Çarşamba
11/B
T.EDEB
Perşembe
Cuma
11/B
T.EDEB
11/D
S.DİL
11/D
S.DİL
11/D
T.EDEB
11/D
T.EDEB
11/F
T.EDEB
11/F
T.EDEB
11/F
S.DİL
9/G
DİLANL
9/G
DİLANL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
S.No
Yer
Mustafa ÖZDEMİR
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/G
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
3
2
11/B
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
1
3
3
11/F
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
4
11/B
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
5
11/B
REHB
REHBERLİK
1
6
11/B
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
3
7
11/D
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
1
2
3
8
11/D
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
9
11/F
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
10
11/F
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
11
9/G
DİLANL
DİL VE ANLATIM
Toplamlar
2
2
1
2
7
8
2
6
3
2
3
1
3
2
2
5
28
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : TÜRKAN ZENGİN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/L
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 1. KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/L
T.EDEB
9/B
T.EDEB
9/B
T.EDEB
9/İ
T.EDEB
Salı
9/L
DİLANL
9/L
DİLANL
9/İ
DİLANL
9/İ
DİLANL
Çarşamba
9/L
T.EDEB
9/L
T.EDEB
9/H
T.EDEB
9/H
T.EDEB
Perşembe
9/İ
T.EDEB
9/İ
T.EDEB
9/H
T.EDEB
9/B
DİLANL
9/B
DİLANL
9/H
DİLANL
9/B
T.EDEB
9/H
DİLANL
9/L
REHB
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/L
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
9/B
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
1
3
3
9/İ
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
3
4
9/B
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
5
9/H
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
6
9/L
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
7
9/İ
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
8
9/H
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
9
9/L
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
2
2
2
2
2
2
8
3
4
4
1
3
1
1
5
21
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : İLKNUR BABUCCU
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
Sınıf Öğretmenliği : 11/K
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE (KIZ)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/H
T.EDEB
Pazartesi
10/B
T.EDEB
11/G
T.EDEB
11/G
T.EDEB
10/B
DİLANL
10/B
DİLANL
10/A
T.EDEB
10/A
T.EDEB
Salı
Çarşamba
11/K
S.DİL
11/K
REHB
11/G
T.EDEB
11/K
DİLANL
11/K
DİLANL
Perşembe
10/A
DİLANL
10/A
DİLANL
11/H
S.DİL
11/H
T.EDEB
11/H
T.EDEB
Cuma
10/B
T.EDEB
10/B
T.EDEB
11/H
DİLANL
11/K
S.DİL
11/K
S.DİL
11/H
DİLANL
10/A
T.EDEB
11/H
S.DİL
11/H
S.DİL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/H
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
10/B
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
3
11/G
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
4
10/B
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
5
11/K
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
1
6
11/K
REHB
REHBERLİK
1
7
11/K
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
8
10/A
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
9
10/A
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
10
11/H
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
1
2
11
11/H
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
6
8
27
Toplamlar
6
2
3
2
1
3
3
2
7
2
3
1
2
1
3
2
3
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ŞULE TAŞTAN ŞEKER
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
Sınıf Öğretmenliği : 11/İ
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 1. KAT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
10/C
DİLANL
10/C
DİLANL
10/E
T.EDEB
Salı
10/C
T.EDEB
10/C
T.EDEB
Çarşamba
10/D
T.EDEB
10/D
T.EDEB
10/D
DİLANL
Perşembe
10/E
T.EDEB
10/E
T.EDEB
11/İ
S.DİL
Cuma
11/İ
T.EDEB
11/İ
T.EDEB
10/E
DİLANL
10/C
T.EDEB
11/İ
S.DİL
11/İ
S.DİL
11/İ
REHB
11/İ
T.EDEB
10/D
DİLANL
10/D
T.EDEB
10/E
DİLANL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/C
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
10/E
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
3
10/C
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
4
11/İ
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
5
11/İ
REHB
REHBERLİK
1
6
11/İ
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
7
10/D
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
8
10/D
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
9
10/E
DİLANL
DİL VE ANLATIM
Toplamlar
4
2
2
3
2
6
3
1
3
1
2
4
1
3
3
2
4
2
2
4
22
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : NESİBE KARA
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/C
T.EDEB
11/C
T.EDEB
9/A
T.EDEB
9/A
T.EDEB
Salı
9/A
DİLANL
9/A
DİLANL
11/C
DİLANL
11/C
DİLANL
11/E
T.EDEB
11/E
T.EDEB
11/E
DİLANL
11/E
DİLANL
11/C
T.EDEB
9/C
DİLANL
9/C
DİLANL
9/C
T.EDEB
Çarşamba
Perşembe
9/C
T.EDEB
Cuma
9/A
T.EDEB
9/C
T.EDEB
11/E
T.EDEB
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/C
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
2
9/A
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
3
11/E
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
4
9/A
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
5
11/C
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
6
9/C
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
7
11/E
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
8
9/C
DİLANL
DİL VE ANLATIM
Toplamlar
5
1
3
1
2
4
3
3
2
2
2
5
1
3
2
2
2
4
20
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : HAYRUNNİSA DUYMAZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/G
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/A
T.EDEB
Pazartesi
Salı
9/K
T.EDEB
9/K
T.EDEB
11/G
DİLANL
11/G
S.DİL
11/G
S.DİL
11/G
DİLANL
9/D
T.EDEB
9/D
T.EDEB
9/K
T.EDEB
9/D
T.EDEB
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11/G
S.DİL
11/G
REHB
11/A
T.EDEB
11/A
T.EDEB
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/A
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
3
2
9/K
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
1
3
3
9/D
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
3
4
11/G
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
1
3
5
11/G
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
6
11/G
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
4
4
2
1
1
7
15
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
Sınıf Öğretmenliği : 9/E
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BODRUM KAT
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/E
T.EDEB
9/E
DİLANL
9/E
DİLANL
Salı
11/K
T.EDEB
11/K
T.EDEB
Çarşamba
9/F
T.EDEB
9/K
DİLANL
9/K
DİLANL
9/E
T.EDEB
9/E
T.EDEB
11/K
T.EDEB
11/D
DİLANL
11/D
DİLANL
11/C
S.DİL
11/C
S.DİL
11/C
S.DİL
9/F
DİLANL
9/F
DİLANL
11/A
DİLANL
11/A
DİLANL
11/İ
DİLANL
11/İ
DİLANL
9/F
T.EDEB
9/F
T.EDEB
9/D
DİLANL
9/D
DİLANL
Perşembe
Cuma
9/E
REHB
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/E
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
2
9/E
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
3
11/D
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
4
11/C
S.DİL
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
1
5
11/K
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
2
6
9/F
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
7
9/F
T.EDEB
TÜRK EDEBİYATI
1
8
9/K
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
9
11/A
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
10
11/İ
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
11
9/E
REHB
REHBERLİK
1
12
9/D
DİLANL
DİL VE ANLATIM
2
2
8
27
Toplamlar
6
2
3
2
2
2
6
3
1
3
2
7
2
3
1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : HASAN BARAN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/B
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2. KAT 1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/A
REHB
9/H
MATEM
9/H
MATEM
9/F
MATEM
9/F
MATEM
Salı
Çarşamba
9/B
MATEM
9/B
MATEM
9/F
MATEM
9/F
MATEM
9/H
MATEM
9/H
MATEM
11/A
S.MAT1
11/A
S.MAT1
Perşembe
9/F
MATEM
9/F
MATEM
9/B
MATEM
9/B
MATEM
11/K
S.MAT1
11/K
S.MAT1
11/K
S.GEO1
11/K
S.GEO1
Cuma
9/H
MATEM
9/H
MATEM
9/B
MATEM
9/B
MATEM
11/A
S.MAT1
11/A
S.MAT1
11/K
S.MAT1
11/K
S.MAT1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/A
REHB
REHBERLİK
1
2
9/H
MATEM
MATEMATİK
2
2
3
9/F
MATEM
MATEMATİK
2
2
2
4
9/B
MATEM
MATEMATİK
2
2
5
11/A
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
6
11/K
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
7
11/K
S.GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
Toplamlar
5
1
8
2
8
6
6
2
6
2
4
2
4
8
29
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MUSA YASAGAN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 10/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 2. KAT 2
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
10/A
MATEM
10/A
MATEM
9/C
MATEM
9/C
MATEM
9/İ
MATEM
9/İ
MATEM
Salı
10/B
MATEM
10/B
MATEM
10/A
MATEM
10/A
MATEM
9/İ
MATEM
9/İ
MATEM
11/C
S.MAT2
11/C
S.MAT2
Çarşamba
9/C
MATEM
9/C
MATEM
10/B
MATEM
10/B
MATEM
10/A
REHB
9/İ
MATEM
9/İ
MATEM
Perşembe
11/H
S.MAT2
11/H
S.MAT2
10/A
MATEM
10/A
MATEM
10/B
MATEM
9/C
MATEM
9/C
MATEM
10/B
MATEM
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
S.No
Yer
Mustafa ÖZDEMİR
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
2
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/A
MATEM
MATEMATİK
2
2
9/C
MATEM
MATEMATİK
2
3
9/İ
MATEM
MATEMATİK
2
2
2
4
10/B
MATEM
MATEMATİK
2
2
5
11/C
S.MAT2
SEÇMELİ MATEMATİK2
2
6
10/A
REHB
REHBERLİK
7
11/H
S.MAT2
SEÇMELİ MATEMATİK2
Toplamlar
2
2
6
2
6
6
2
2
1
6
8
6
7
1
2
2
8
29
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : AYŞE AYDIN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/F
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/D
S.MAT2
11/D
S.MAT2
11/A
S.GEO2
11/A
S.GEO2
Salı
11/F
S.MAT1
11/F
S.MAT1
11/F
S.GEO1
11/F
S.GEO1
Çarşamba
11/G
S.MAT1
11/G
S.MAT1
Perşembe
11/G
S.GEO1
11/G
S.GEO1
11/F
REHB
Cuma
11/İ
S.MAT2
11/İ
S.MAT2
11/A
S.GEO2
11/F
S.MAT1
11/F
S.MAT1
11/G
S.MAT1
11/G
S.MAT1
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/D
S.MAT2
SEÇMELİ MATEMATİK2
2
2
11/A
S.GEO2
SEÇMELİ GEOMETRİ-2
2
3
11/F
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
4
11/F
S.GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
5
11/G
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
6
11/İ
S.MAT2
SEÇMELİ MATEMATİK2
2
7
11/G
S.GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
8
11/F
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
2
1
3
2
4
2
2
2
2
4
4
4
4
5
2
1
1
3
20
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : EMRE ATEŞ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/E
S.MAT1
11/E
S.MAT1
11/B
S.MAT1
11/B
S.MAT1
9/A
MATEM
9/A
MATEM
Salı
9/A
MATEM
9/A
MATEM
9/E
MATEM
9/E
MATEM
9/G
MATEM
9/G
MATEM
Çarşamba
11/B
S.GEO1
11/B
S.GEO1
9/G
MATEM
9/G
MATEM
9/E
MATEM
9/E
MATEM
Perşembe
9/A
REHB
11/B
S.MAT1
11/B
S.MAT1
11/E
S.MAT1
11/E
S.MAT1
9/A
MATEM
9/A
MATEM
9/E
MATEM
9/E
MATEM
9/G
MATEM
Cuma
9/G
MATEM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/E
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
2
4
2
11/B
S.MAT1
SEÇMELİ MATEMATİK1
2
2
4
3
9/A
MATEM
MATEMATİK
2
2
6
4
9/E
MATEM
MATEMATİK
2
2
2
6
5
9/G
MATEM
MATEMATİK
2
2
2
6
6
11/B
S.GEO1
SEÇMELİ GEOMETRİ
7
9/A
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
2
2
2
1
6
6
6
5
1
6
29
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : AYŞEGÜL ÖZDİL
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
9/D
MATEM
9/D
MATEM
9/K
MATEM
9/K
MATEM
Çarşamba
10/C
MATEM
10/C
MATEM
9/D
MATEM
Perşembe
9/D
MATEM
9/D
MATEM
Cuma
9/K
MATEM
9/K
MATEM
10/D
MATEM
10/D
MATEM
10/C
MATEM
10/C
MATEM
9/D
MATEM
10/D
REHB
10/D
MATEM
10/D
MATEM
10/C
MATEM
10/C
MATEM
9/K
MATEM
9/K
MATEM
10/D
MATEM
10/D
MATEM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
2
2
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/D
MATEM
MATEMATİK
2
2
9/K
MATEM
MATEMATİK
2
3
10/D
MATEM
MATEMATİK
2
2
4
10/C
MATEM
MATEMATİK
2
2
5
10/D
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
2
6
2
6
2
6
2
6
1
8
7
1
6
4
25
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ŞERİFE TUBA ÇAKI
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 10/E
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
10/E
MATEM
10/E
MATEM
9/L
MATEM
9/L
MATEM
Salı
10/E
MATEM
10/E
MATEM
9/L
MATEM
9/L
MATEM
Perşembe
11/E
S.GEO2
11/E
S.GEO2
10/E
MATEM
10/E
MATEM
Cuma
9/L
MATEM
9/L
MATEM
Çarşamba
11/E
S.GEO2
10/E
REHB
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
S.No
Yer
Mustafa ÖZDEMİR
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/E
MATEM
MATEMATİK
2
2
2
9/L
MATEM
MATEMATİK
2
2
3
11/E
S.GEO2
SEÇMELİ GEOMETRİ-2
4
10/E
REHB
REHBERLİK
Toplamlar
2
2
4
4
4
6
2
6
1
3
1
1
4
16
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ADEM YILDIZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 2. KAT 1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
10/D
FİZİK
Salı
10/D
FİZİK
9/C
FİZİK
9/C
FİZİK
9/B
FİZİK
9/B
FİZİK
9/A
FİZİK
9/A
FİZİK
9/E
FİZİK
9/E
FİZİK
9/F
FİZİK
9/F
FİZİK
9/D
FİZİK
9/D
FİZİK
10/C
FİZİK
10/C
FİZİK
Çarşamba
Perşembe
10/E
FİZİK
Cuma
10/E
FİZİK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/D
FİZİK
FİZİK
2
2
2
9/C
FİZİK
FİZİK
2
2
3
9/B
FİZİK
FİZİK
2
2
4
9/A
FİZİK
FİZİK
2
5
9/E
FİZİK
FİZİK
2
6
9/F
FİZİK
FİZİK
2
7
10/E
FİZİK
FİZİK
2
2
8
9/D
FİZİK
FİZİK
2
2
9
10/C
FİZİK
FİZİK
2
2
6
18
Toplamlar
8
2
4
2
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : İNCİFER AKDENİZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/K
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE (KIZ)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
10/A
FİZİK
10/A
FİZİK
11/A
S.FİZ
11/A
S.FİZ
10/B
FİZİK
10/B
FİZİK
9/K
FİZİK
9/K
FİZİK
9/G
FİZİK
9/G
FİZİK
9/H
FİZİK
9/H
FİZİK
9/L
FİZİK
9/L
FİZİK
9/K
REHB
9/İ
FİZİK
11/E
S.FİZ
11/E
S.FİZ
Çarşamba
Perşembe
9/İ
FİZİK
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/A
FİZİK
FİZİK
2
2
2
11/A
S.FİZ
SEÇMELİ FİZİK2
2
2
3
9/G
FİZİK
FİZİK
2
2
4
9/H
FİZİK
FİZİK
2
5
10/B
FİZİK
FİZİK
2
2
6
9/K
FİZİK
FİZİK
2
2
7
9/L
FİZİK
FİZİK
2
2
8
9/K
REHB
REHBERLİK
1
9
9/İ
FİZİK
FİZİK
2
2
10
11/E
S.FİZ
SEÇMELİ FİZİK2
2
2
4
19
Toplamlar
8
2
7
1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ŞEMİNUR ATALAY
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/E
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/E
S.KİM
Salı
11/E
S.KİM
10/D
KİMYA
10/D
KİMYA
9/H
KİMYA
9/H
KİMYA
10/C
KİMYA
10/C
KİMYA
9/L
KİMYA
9/L
KİMYA
10/E
KİMYA
10/E
KİMYA
9/K
KİMYA
9/K
KİMYA
9/A
KİMYA
9/A
KİMYA
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/H
KİMYA
KİMYA
2
2
2
10/C
KİMYA
KİMYA
2
2
3
11/E
S.KİM
SEÇMELİ KİMYA
2
2
4
10/D
KİMYA
KİMYA
2
2
5
9/L
KİMYA
KİMYA
2
2
6
10/E
KİMYA
KİMYA
2
7
9/K
KİMYA
KİMYA
2
8
9/A
KİMYA
KİMYA
2
2
4
16
Toplamlar
4
8
2
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ABDULLAH PINAR
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/A
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2. KAT 1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
9/D
KİMYA
Pazartesi
Salı
9/D
KİMYA
9/B
REHB
10/A
KİMYA
10/A
KİMYA
9/B
KİMYA
9/B
KİMYA
10/B
KİMYA
10/B
KİMYA
9/F
KİMYA
9/F
KİMYA
11/A
S.KİM
11/A
S.KİM
9/C
KİMYA
9/C
KİMYA
9/İ
KİMYA
9/İ
KİMYA
Çarşamba
9/E
KİMYA
Perşembe
9/E
KİMYA
9/G
KİMYA
9/G
KİMYA
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/D
KİMYA
KİMYA
2
2
2
9/B
REHB
REHBERLİK
1
1
3
10/A
KİMYA
KİMYA
2
2
4
9/B
KİMYA
KİMYA
2
5
10/B
KİMYA
KİMYA
2
2
6
9/F
KİMYA
KİMYA
2
2
7
11/A
S.KİM
SEÇMELİ KİMYA
2
8
9/C
KİMYA
KİMYA
9
9/E
KİMYA
KİMYA
2
2
10
9/G
KİMYA
KİMYA
2
2
11
9/İ
KİMYA
KİMYA
2
2
2
Toplamlar
7
6
2
2
2
2
6
21
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ADİLE ALTUNÇ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/H
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/H
BİYOL
9/A
BİYOL
9/G
BİYOL
9/G
BİYOL
Salı
9/K
BİYOL
9/K
BİYOL
11/E
S.BİY
11/E
S.BİY
Çarşamba
9/K
BİYOL
9/G
BİYOL
9/B
BİYOL
9/B
BİYOL
9/İ
BİYOL
Perşembe
9/H
BİYOL
9/H
BİYOL
9/H
REHB
9/A
BİYOL
9/A
BİYOL
Cuma
11/A
S.BİY
11/A
S.BİY
9/İ
BİYOL
9/İ
BİYOL
9/B
BİYOL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/H
BİYOL
BİYOLOJİ
1
2
3
2
9/A
BİYOL
BİYOLOJİ
1
2
3
3
9/G
BİYOL
BİYOLOJİ
2
4
9/K
BİYOL
BİYOLOJİ
2
5
11/E
S.BİY
SEÇMELİ BİYOLOJİ
2
6
9/B
BİYOL
BİYOLOJİ
2
1
3
7
9/İ
BİYOL
BİYOLOJİ
1
2
3
8
9/H
REHB
REHBERLİK
9
11/A
S.BİY
SEÇMELİ BİYOLOJİ
Toplamlar
1
3
1
3
2
1
4
4
5
5
1
2
2
5
23
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : BEHİÇ SELMAN ERDOĞDU
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı 2. KAT 2
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
9/C
BİYOL
10/C
BİYOL
9/H
SAĞLIK
9/E
BİYOL
9/E
BİYOL
10/D
BİYOL
9/E
SAĞLIK
9/D
BİYOL
9/C
BİYOL
9/C
BİYOL
9/C
SAĞLIK
Çarşamba
9/D
BİYOL
Perşembe
9/D
BİYOL
9/K
SAĞLIK
9/E
BİYOL
10/C
BİYOL
10/C
BİYOL
9/A
SAĞLIK
10/D
BİYOL
10/D
BİYOL
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
S.No
Yer
Mustafa ÖZDEMİR
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
2
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/C
BİYOL
BİYOLOJİ
1
2
10/C
BİYOL
BİYOLOJİ
1
3
10/D
BİYOL
BİYOLOJİ
1
4
9/E
SAĞLIK
SAĞLIK
1
5
9/D
BİYOL
BİYOLOJİ
1
6
9/H
SAĞLIK
SAĞLIK
1
7
9/E
BİYOL
BİYOLOJİ
2
8
9/C
SAĞLIK
SAĞLIK
1
9
9/K
SAĞLIK
SAĞLIK
1
1
10
9/A
SAĞLIK
SAĞLIK
1
1
6
20
Toplamlar
5
3
2
3
2
3
1
2
6
3
1
1
3
1
3
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : BURAK EMRE TANGAL
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BODRUM KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/B
SAĞLIK
9/L
BİYOL
Salı
9/F
SAĞLIK
9/İ
SAĞLIK
10/B
BİYOL
9/F
BİYOL
10/B
BİYOL
9/G
SAĞLIK
9/D
SAĞLIK
10/A
BİYOL
10/A
BİYOL
9/L
BİYOL
9/L
BİYOL
10/A
BİYOL
10/E
BİYOL
10/E
BİYOL
Çarşamba
Perşembe
9/F
BİYOL
Cuma
9/F
BİYOL
10/B
BİYOL
10/E
BİYOL
9/L
SAĞLIK
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/B
SAĞLIK
SAĞLIK
1
2
9/L
BİYOL
BİYOLOJİ
1
3
10/B
BİYOL
BİYOLOJİ
2
4
9/G
SAĞLIK
SAĞLIK
1
5
9/D
SAĞLIK
SAĞLIK
1
6
9/F
SAĞLIK
SAĞLIK
1
7
9/İ
SAĞLIK
SAĞLIK
1
8
9/F
BİYOL
BİYOLOJİ
1
9
10/A
BİYOL
BİYOLOJİ
2
10
10/E
BİYOL
BİYOLOJİ
11
9/L
SAĞLIK
SAĞLIK
Toplamlar
6
1
2
3
1
3
1
1
7
1
1
2
1
3
3
2
1
3
1
1
3
5
21
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MUSTAFA ERKOÇASLAN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/F
İNK.TA
11/F
İNK.TA
9/C
TARİH
9/C
TARİH
Salı
11/D
İNK.TA
11/D
İNK.TA
9/G
TARİH
9/G
TARİH
11/H
İNK.TA
11/H
İNK.TA
11/H
S.TAR
11/H
S.TAR
Çarşamba
9/E
TARİH
9/E
TARİH
11/F
S.TAR
11/F
S.TAR
9/K
TARİH
9/K
TARİH
9/H
TARİH
9/H
TARİH
11/D
S.TAR
11/D
S.TAR
9/İ
TARİH
9/İ
TARİH
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/F
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK 2
2
2
9/C
TARİH
TARİH
2
3
11/D
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
4
9/G
TARİH
TARİH
2
2
5
11/H
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
6
11/H
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
7
9/E
TARİH
TARİH
2
2
8
11/F
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
2
9
9/K
TARİH
TARİH
2
2
10
9/H
TARİH
TARİH
2
2
11
11/D
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
12
9/İ
TARİH
TARİH
2
2
4
24
2
Toplamlar
4
8
2
8
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ABDULKADİR YILMAZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2. KAT 2
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
10/A
TARİH
10/A
TARİH
11/B
S.TAR
11/B
S.TAR
11/B
İNK.TA
11/B
İNK.TA
Perşembe
11/A
İNK.TA
11/A
İNK.TA
11/G
S.TAR
11/G
S.TAR
11/G
İNK.TA
11/G
İNK.TA
Cuma
10/D
TARİH
10/D
TARİH
11/İ
S.TAR
11/İ
S.TAR
10/E
TARİH
10/E
TARİH
11/İ
İNK.TA
11/İ
İNK.TA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/A
TARİH
TARİH
2
2
2
11/B
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
2
3
11/B
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
4
11/A
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
5
11/G
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
2
6
11/G
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
7
10/D
TARİH
TARİH
2
2
8
11/İ
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
9
11/İ
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
2
10
10/E
TARİH
TARİH
2
2
8
20
Toplamlar
6
2
6
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ÖZGÜR ARSLAN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 10/C
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BAHÇE (KIZ)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
11/C
S.TAR
11/C
S.TAR
Çarşamba
9/D
TARİH
9/D
TARİH
10/C
REHB
11/K
İNK.TA
11/K
İNK.TA
10/C
TARİH
11/C
İNK.TA
11/C
İNK.TA
11/K
S.TAR
11/K
S.TAR
9/A
TARİH
9/A
TARİH
9/B
TARİH
9/B
TARİH
9/F
TARİH
9/F
TARİH
9/L
TARİH
9/L
TARİH
11/E
İNK.TA
11/E
İNK.TA
10/B
TARİH
10/B
TARİH
Perşembe
Cuma
10/C
TARİH
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/C
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK 2
2
2
11/K
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
3
11/C
S.TAR
SEÇMELİ TARİH
2
2
4
9/A
TARİH
TARİH
2
2
5
9/B
TARİH
TARİH
2
6
9/D
TARİH
TARİH
2
2
7
10/C
REHB
REHBERLİK
1
1
8
9/F
TARİH
TARİH
2
2
9
9/L
TARİH
TARİH
2
10
11/K
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
11
10/C
TARİH
TARİH
2
2
12
11/E
İNK.TA
T.C. İNK. TAR. ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
13
10/B
TARİH
TARİH
2
2
8
25
Toplamlar
2
4
6
2
7
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : TUGAY ÖZALP
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/C
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BODRUM KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
11/H
S.COĞR
11/H
S.COĞR
11/G
S.COĞR
Perşembe
11/K
S.COĞR
11/K
S.COĞR
10/B
COĞRAF
10/B
COĞRAF
Cuma
11/C
S.COĞR
11/C
S.COĞR
10/A
COĞRAF
10/A
COĞRAF
9/L
COĞRAF
11/G
S.COĞR
11/C
REHB
10/C
COĞRAF
10/C
COĞRAF
9/L
COĞRAF
9/C
COĞRAF
9/C
COĞRAF
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/H
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
2
11/G
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
3
11/K
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
4
10/B
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
5
11/C
REHB
REHBERLİK
1
1
6
10/C
COĞRAF
COĞRAFYA
2
7
11/C
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
8
10/A
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
9
9/L
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
10
9/C
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
8
19
Toplamlar
4
7
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : GÜVEN YILMAZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/D
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/F
S.COĞR
11/F
S.COĞR
Salı
11/B
S.COĞR
11/B
S.COĞR
9/D
REHB
9/H
COĞRAF
9/H
COĞRAF
10/E
COĞRAF
10/E
COĞRAF
9/E
COĞRAF
9/E
COĞRAF
9/D
COĞRAF
9/D
COĞRAF
Çarşamba
11/D
S.COĞR
Perşembe
11/D
S.COĞR
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/F
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
2
9/D
REHB
REHBERLİK
1
1
3
10/E
COĞRAF
COĞRAFYA
2
4
11/B
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
2
5
9/H
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
6
9/E
COĞRAF
COĞRAFYA
2
7
11/D
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
8
9/D
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
4
15
Toplamlar
5
2
6
2
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : FAHRİ ÇİFTÇİ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/F
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE (KIZ)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
10/D
COĞRAF
Pazartesi
10/D
COĞRAF
9/F
COĞRAF
9/F
COĞRAF
9/F
REHB
Salı
9/A
COĞRAF
Çarşamba
9/B
COĞRAF
Perşembe
9/K
COĞRAF
9/K
COĞRAF
11/İ
S.COĞR
11/İ
S.COĞR
9/İ
COĞRAF
9/İ
COĞRAF
9/G
COĞRAF
9/G
COĞRAF
9/A
COĞRAF
9/B
COĞRAF
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Sınıf
Ders
Ders Adı
1
10/D
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
2
9/F
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
3
11/İ
S.COĞR
SEÇMELİ COĞRAFYA
2
4
9/F
REHB
REHBERLİK
1
1
5
9/K
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
6
9/İ
COĞRAF
COĞRAFYA
2
7
9/A
COĞRAF
COĞRAFYA
8
9/B
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
9
9/G
COĞRAF
COĞRAFYA
2
2
4
17
Toplamlar
2
2
2
6
5
2
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : HAKKI BİÇER
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 10/B
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
11/A
K.KER
11/A
K.KER
11/D
K.KER
11/D
K.KER
10/B
REHB
10/D
K.KER
10/D
K.KER
Çarşamba
10/B
K.KER
10/B
K.KER
10/A
K.KER
10/A
K.KER
9/C
K.KER
9/C
K.KER
11/C
HİTABE
11/C
HİTABE
Perşembe
11/F
K.KER
11/F
K.KER
9/C
K.KER
9/C
K.KER
10/A
K.KER
10/A
K.KER
11/A
K.KER
11/A
K.KER
Cuma
11/D
K.KER
11/D
K.KER
10/B
K.KER
10/B
K.KER
10/D
K.KER
10/D
K.KER
11/F
K.KER
11/F
K.KER
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/A
K.KER
KURANI KERİM
2
2
11/D
K.KER
KURANI KERİM
2
3
10/B
REHB
REHBERLİK
1
4
10/D
K.KER
KURANI KERİM
2
5
10/B
K.KER
KURANI KERİM
2
6
10/A
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
7
9/C
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
8
11/C
HİTABE
HİTABET
2
9
11/F
K.KER
KURANI KERİM
Toplamlar
7
2
4
2
4
1
8
2
4
2
4
2
2
2
4
8
8
31
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ÜZEYİR OĞUZ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe 2. KAT 2
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/K
M.ARAP
11/K
M.ARAP
Salı
9/B
ARAP
9/B
ARAP
Çarşamba
9/A
ARAP
9/A
ARAP
Perşembe
9/G
ARAP
9/G
ARAP
Pazartesi
11/İ
OSM.TÜ
9/K
ARAP
9/K
ARAP
11/F
HİTABE
11/F
HİTABE
11/İ
M.ARAP
11/İ
M.ARAP
11/K
M.ARAP
11/K
M.ARAP
11/D
HİTABE
11/D
HİTABE
9/G
ARAP
9/G
ARAP
9/B
ARAP
9/B
ARAP
9/K
ARAP
9/K
ARAP
11/İ
OSM.TÜ
11/İ
M.ARAP
11/İ
M.ARAP
9/A
ARAP
9/A
ARAP
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
S.No
Yer
Mustafa ÖZDEMİR
Yer Adı
Sınıf
Ders
PZT
SALI
2
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/K
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
2
11/İ
OSM.TÜ
OSMANLI TÜRKÇESİ
1
3
9/K
ARAP
ARAPÇA
2
4
11/F
HİTABE
HİTABET
2
5
9/B
ARAP
ARAPÇA
2
6
11/İ
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
7
11/D
HİTABE
HİTABET
2
8
9/A
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
9
9/G
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
8
7
30
Toplamlar
7
4
1
2
2
4
2
8
2
4
2
4
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : ALİ DEMİREL
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/C
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/B
HİTABE
11/B
HİTABE
9/C
ARAP
9/C
ARAP
9/C
ARAP
9/C
ARAP
9/D
ARAP
9/D
ARAP
11/F
M.ARAP
Çarşamba
11/C
M.ARAP
11/C
M.ARAP
11/A
M.ARAP
11/A
M.ARAP
Perşembe
11/C
M.ARAP
11/C
M.ARAP
11/F
AKAİD
11/A
AKAİD
Pazartesi
Salı
11/C
AKAİD
11/A
AKAİD
11/F
M.ARAP
9/C
REHB
11/F
AKAİD
9/E
TDBİL
11/C
AKAİD
9/D
ARAP
9/D
ARAP
11/A
M.ARAP
11/A
M.ARAP
11/F
M.ARAP
11/F
M.ARAP
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/B
HİTABE
HİTABET
2
2
9/C
ARAP
ARAPÇA
2
3
11/C
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
4
11/A
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
5
9/D
ARAP
ARAPÇA
2
6
11/F
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
7
9/C
REHB
REHBERLİK
1
8
11/F
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
9
11/C
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
10
11/A
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
11
9/E
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
Toplamlar
2
2
4
1
2
1
2
4
2
8
4
1
1
2
2
2
4
2
2
4
8
30
1
6
2
8
1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MEHMET KAÇAR
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 2. KAT 1
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/F
K.KER
9/F
K.KER
Salı
9/E
K.KER
9/E
K.KER
Çarşamba
11/A
HİTABE
11/A
HİTABE
Perşembe
9/E
K.KER
9/E
K.KER
11/C
OSM.TÜ
11/C
OSM.TÜ
9/L
ARAP
9/L
ARAP
10/A
ARAP
10/A
ARAP
11/H
OSM.TÜ
9/D
K.KER
9/D
K.KER
10/A
ARAP
10/A
ARAP
9/L
ARAP
9/L
ARAP
10/B
ARAP
10/B
ARAP
9/F
K.KER
9/F
K.KER
9/D
K.KER
9/D
K.KER
11/H
OSM.TÜ
10/B
ARAP
10/B
ARAP
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
1
9/F
2
11/C
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
K.KER
KURANI KERİM
2
OSM.TÜ
OSMANLI TÜRKÇESİ
2
2
4
2
3
9/L
ARAP
ARAPÇA
2
4
10/A
ARAP
ARAPÇA
2
5
9/E
K.KER
KURANI KERİM
2
6
11/H
OSM.TÜ
OSMANLI TÜRKÇESİ
1
7
9/D
K.KER
KURANI KERİM
2
8
11/A
HİTABE
HİTABET
2
9
10/B
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
7
8
30
Toplamlar
8
2
4
2
7
4
2
1
4
2
2
4
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MURAT SEVİNÇ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BODRUM KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
11/H
AKAİD
10/E
K.KER
Çarşamba
11/B
K.KER
11/B
K.KER
Perşembe
9/A
K.KER
9/A
K.KER
Cuma
11/G
K.KER
11/G
K.KER
10/E
K.KER
11/E
HİTABE
11/E
HİTABE
11/G
K.KER
11/G
K.KER
11/G
AKAİD
9/A
K.KER
9/A
K.KER
9/B
K.KER
9/B
K.KER
11/G
AKAİD
11/H
AKAİD
10/E
K.KER
10/E
K.KER
11/C
K.KER
11/C
K.KER
11/C
K.KER
11/C
K.KER
11/B
K.KER
11/B
K.KER
9/B
K.KER
9/B
K.KER
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/H
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
1
2
2
10/E
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
3
11/E
HİTABE
HİTABET
2
4
11/G
K.KER
KURANI KERİM
2
5
11/B
K.KER
KURANI KERİM
2
6
11/G
AKAİD
AKAİD VE KELAM
1
1
7
9/A
K.KER
KURANI KERİM
2
2
8
9/B
K.KER
KURANI KERİM
2
9
11/C
K.KER
KURANI KERİM
Toplamlar
7
2
7
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
8
8
30
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : DERYA ÖZEN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/H
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 1. KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
9/A
TDBİL
11/H
K.KER
11/H
K.KER
11/H
REHB
Çarşamba
9/H
K.KER
9/H
K.KER
11/H
K.KER
11/H
K.KER
Perşembe
11/İ
K.KER
11/İ
K.KER
11/K
K.KER
11/K
K.KER
Cuma
9/İ
K.KER
9/İ
K.KER
Pazartesi
11/K
K.KER
11/K
K.KER
11/D
OSM.TÜ
11/D
OSM.TÜ
9/İ
K.KER
9/İ
K.KER
11/H
HİTABE
11/H
HİTABE
9/H
K.KER
9/H
K.KER
11/İ
K.KER
11/İ
K.KER
Salı
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/A
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
2
11/H
K.KER
KURANI KERİM
2
3
11/H
REHB
REHBERLİK
1
4
11/K
K.KER
KURANI KERİM
2
5
11/D
OSM.TÜ
OSMANLI TÜRKÇESİ
2
6
9/H
K.KER
KURANI KERİM
7
11/İ
K.KER
KURANI KERİM
8
9/İ
K.KER
9
11/H
HİTABE
1
2
4
1
2
4
2
2
4
2
2
4
KURANI KERİM
2
2
4
HİTABET
2
Toplamlar
2
8
4
8
2
6
26
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : NEZİHA KURT
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/İ
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba 1. KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/G
HİTABE
11/G
HİTABE
11/G
M.ARAP
11/G
M.ARAP
Çarşamba
9/İ
ARAP
9/İ
ARAP
11/D
M.ARAP
11/D
M.ARAP
Perşembe
11/D
M.ARAP
11/D
M.ARAP
11/B
M.ARAP
11/B
M.ARAP
Cuma
11/E
M.ARAP
11/E
M.ARAP
11/B
M.ARAP
11/B
M.ARAP
Pazartesi
9/İ
ARAP
9/İ
ARAP
11/H
M.ARAP
11/H
M.ARAP
9/İ
REHB
11/G
M.ARAP
11/G
M.ARAP
11/E
M.ARAP
11/E
M.ARAP
9/H
ARAP
9/H
ARAP
11/H
M.ARAP
11/H
M.ARAP
9/H
ARAP
9/H
ARAP
Salı
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/G
HİTABE
HİTABET
2
2
11/G
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
2
2
2
4
3
9/İ
ARAP
ARAPÇA
2
4
11/H
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
5
11/D
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
6
9/İ
REHB
REHBERLİK
1
7
11/B
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
2
4
8
11/E
M.ARAP
MESLEKİ ARAPÇA
2
2
4
9
9/H
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
8
8
31
Toplamlar
8
4
2
7
2
4
4
1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : AYŞE DENKTAŞ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 10/D
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
11/E
TEFSİR
11/E
TEFSİR
Salı
9/İ
TDBİL
9/H
TDBİL
Çarşamba
10/E
FIKIH
10/E
FIKIH
Perşembe
10/C
HADİS
10/C
HADİS
Cuma
10/C
FIKIH
10/C
FIKIH
Pazartesi
10/D
HADİS
10/D
HADİS
9/G
TDBİL
10/E
HADİS
10/E
HADİS
11/C
TEFSİR
11/C
TEFSİR
9/L
TDBİL
11/E
REHB
9/K
TDBİL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/E
TEFSİR
TEFSİR
2
2
2
10/D
HADİS
HADİS
2
2
3
9/G
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
4
9/İ
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
5
9/H
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
6
10/E
FIKIH
FIKIH
2
7
10/E
HADİS
HADİS
2
8
10/C
HADİS
HADİS
2
2
9
11/C
TEFSİR
TEFSİR
2
2
10
9/L
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
1
11
10/C
FIKIH
FIKIH
2
2
12
11/E
REHB
REHBERLİK
1
1
13
9/K
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
1
4
20
Toplamlar
5
1
2
1
1
4
2
2
5
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : SALİH KARATÜRK
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
10/E
ARAP
10/E
ARAP
10/D
ARAP
10/C
K.KER
10/C
ARAP
10/C
ARAP
10/C
ARAP
10/C
ARAP
10/D
FIKIH
10/C
K.KER
Pazartesi
10/C
K.KER
Salı
Çarşamba
10/D
ARAP
Perşembe
10/D
ARAP
10/D
FIKIH
10/C
K.KER
10/D
ARAP
10/E
ARAP
10/E
ARAP
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/E
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
2
10/D
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
3
10/C
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
4
10/C
ARAP
ARAPÇA
2
5
10/D
FIKIH
FIKIH
Toplamlar
4
4
2
2
4
2
2
8
18
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MEVRVE NUR ÇELİK
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 9/G
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE (KIZ)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
9/D
TDBİL
Pazartesi
9/C
TDBİL
11/K
TEFSİR
11/K
TEFSİR
11/İ
TEFSİR
11/İ
TEFSİR
9/G
K.KER
9/G
K.KER
11/H
TEFSİR
11/H
TEFSİR
9/F
TDBİL
11/G
TEFSİR
11/G
TEFSİR
10/B
FIKIH
10/B
FIKIH
9/G
REHB
11/İ
HİTABE
11/İ
HİTABE
11/F
TEFSİR
11/F
TEFSİR
10/B
HADİS
10/B
HADİS
9/G
K.KER
9/G
K.KER
11/A
TEFSİR
10/A
HADİS
10/A
HADİS
10/A
FIKIH
10/A
FIKIH
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11/A
TEFSİR
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/D
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
1
2
9/C
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
1
3
11/K
TEFSİR
TEFSİR
2
2
4
11/İ
TEFSİR
TEFSİR
2
5
9/G
K.KER
KURANI KERİM
2
6
11/H
TEFSİR
TEFSİR
2
2
7
9/F
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
1
1
8
11/G
TEFSİR
TEFSİR
2
2
9
10/B
FIKIH
FIKIH
2
10
9/G
REHB
REHBERLİK
1
1
11
11/İ
HİTABE
HİTABET
2
2
12
11/F
TEFSİR
TEFSİR
2
2
13
10/B
HADİS
HADİS
2
14
11/A
TEFSİR
TEFSİR
2
2
15
10/A
HADİS
HADİS
2
2
16
10/A
FIKIH
FIKIH
2
2
8
30
Toplamlar
8
2
2
7
4
2
7
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : FİKRİ OLGUN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği : 11/D
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma 2. KAT 2
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
9/K
K.KER
9/K
K.KER
11/D
REHB
Çarşamba
11/D
TEFSİR
11/D
TEFSİR
10/E
SİYER
Perşembe
9/K
K.KER
9/K
K.KER
9/L
K.KER
9/L
K.KER
Cuma
11/B
TEFSİR
11/B
TEFSİR
9/L
K.KER
9/L
K.KER
Pazartesi
9/E
ARAP
9/E
ARAP
10/E
SİYER
11/E
K.KER
11/E
K.KER
11/E
K.KER
11/E
K.KER
11/K
HİTABE
11/K
HİTABE
9/F
ARAP
9/F
ARAP
9/E
ARAP
9/E
ARAP
9/B
TDBİL
9/F
ARAP
9/F
ARAP
Salı
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/K
K.KER
KURANI KERİM
2
2
11/D
REHB
REHBERLİK
1
3
9/E
ARAP
ARAPÇA
2
4
10/E
SİYER
SİYER
1
1
2
5
11/E
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
6
11/D
TEFSİR
TEFSİR
2
2
7
11/K
HİTABE
HİTABET
2
8
9/L
K.KER
KURANI KERİM
2
2
4
9
9/F
ARAP
ARAPÇA
2
2
4
10
11/B
TEFSİR
TEFSİR
2
2
11
9/B
TDBİL
TEMEL DİNİ BİLGİLER
Toplamlar
8
2
4
1
2
7
4
2
8
1
1
7
30
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : MERVE BAŞAR
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi 1. KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
9/İ
Y.DİL6
9/İ
Y.DİL6
Çarşamba
11/E
Y.DİL2
11/E
Y.DİL2
9/İ
Y.DİL6
9/İ
Y.DİL6
Perşembe
9/L
Y.DİL6
9/L
Y.DİL6
9/İ
Y.DİL6
9/İ
Y.DİL6
9/A
Y.DİL6
9/A
Y.DİL6
Pazartesi
9/A
Y.DİL6
9/A
Y.DİL6
9/L
Y.DİL6
9/L
Y.DİL6
9/L
Y.DİL6
9/L
Y.DİL6
9/A
Y.DİL6
9/A
Y.DİL6
11/F
Y.DİL2
11/F
Y.DİL2
11/G
Y.DİL2
11/G
Y.DİL2
Salı
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
2
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/İ
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
2
9/A
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
3
9/L
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
4
11/E
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
5
11/F
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
6
11/G
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
6
24
Toplamlar
6
2
2
6
2
6
8
6
2
4
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : İNGİLİZCE A
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ZEMİN KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
10/B
Y.DİL2
Pazartesi
10/B
Y.DİL2
9/B
Y.DİL6
Salı
9/B
Y.DİL6
11/A
Y.DİL2
11/A
Y.DİL2
9/K
Y.DİL6
9/K
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
9/K
Y.DİL6
9/K
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
9/B
Y.DİL6
9/B
Y.DİL6
10/C
Y.DİL2
10/C
Y.DİL2
9/K
Y.DİL6
9/K
Y.DİL6
Çarşamba
Perşembe
9/B
Y.DİL6
Cuma
9/B
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
9/H
Y.DİL6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/B
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
2
11/A
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
3
9/K
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
6
4
9/B
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
2
6
5
9/H
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
2
2
6
6
10/C
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
Toplamlar
6
2
6
4
2
2
8
24
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : İNGİLİZCE B
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE (KIZ)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
10/A
Y.DİL2
Pazartesi
10/A
Y.DİL2
Salı
Çarşamba
9/F
Y.DİL6
9/F
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
10/E
Y.DİL2
10/E
Y.DİL2
9/D
Y.DİL6
9/D
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
9/D
Y.DİL6
9/D
Y.DİL6
9/F
Y.DİL6
9/F
Y.DİL6
9/D
Y.DİL6
9/D
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
9/E
Y.DİL6
10/D
Y.DİL2
10/D
Y.DİL2
Perşembe
9/F
Y.DİL6
Cuma
9/F
Y.DİL6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
10/A
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
9/F
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
3
9/E
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
4
10/E
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
5
9/D
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
6
10/D
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
Toplamlar
6
2
4
2
2
6
2
2
6
2
2
2
6
6
2
2
8
24
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : İNGİLİZCE C
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
11/B
Y.DİL2
11/B
Y.DİL2
11/K
Y.DİL2
11/K
Y.DİL2
Çarşamba
9/C
Y.DİL6
9/C
Y.DİL6
11/H
Y.DİL2
11/H
Y.DİL2
9/G
Y.DİL6
9/G
Y.DİL6
Perşembe
9/G
Y.DİL6
9/G
Y.DİL6
9/C
Y.DİL6
9/C
Y.DİL6
11/İ
Y.DİL2
11/İ
Y.DİL2
11/D
Y.DİL2
11/D
Y.DİL2
9/G
Y.DİL6
9/G
Y.DİL6
11/C
Y.DİL2
11/C
Y.DİL2
9/C
Y.DİL6
Cuma
9/C
Y.DİL6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/B
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
2
11/K
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
3
9/C
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
4
11/H
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
5
9/G
Y.DİL6
YABANCI DİL İNGİLİZCE 6
2
6
11/İ
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
7
11/D
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
8
11/C
Y.DİL2
YABANCI DİL İNGİLİZCE-2
2
2
8
24
Toplamlar
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
6
2
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : OSMAN ARICAN
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BODRUM KAT
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
11/İ
FELSEF
11/İ
FELSEF
Salı
11/İ
SOSYOL
11/İ
SOSYOL
11/K
FELSEF
Çarşamba
11/F
FELSEF
11/F
FELSEF
11/C
SOSYOL
11/H
SOSYOL
11/H
SOSYOL
11/H
FELSEF
11/H
FELSEF
11/G
FELSEF
11/G
FELSEF
11/K
FELSEF
11/A
FELSEF
11/A
FELSEF
11/E
FELSEF
11/E
FELSEF
11/C
SOSYOL
11/D
FELSEF
11/D
FELSEF
11/D
SOSYOL
11/D
SOSYOL
11/C
FELSEF
11/C
FELSEF
11/B
FELSEF
11/B
FELSEF
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
11/İ
FELSEF
FELSEFE
2
2
2
11/H
FELSEF
FELSEFE
2
2
3
11/G
FELSEF
FELSEFE
2
4
11/İ
SOSYOL
SOSYOLOJİ
2
2
5
11/K
FELSEF
FELSEFE
2
2
6
11/A
FELSEF
FELSEFE
2
2
7
11/E
FELSEF
FELSEFE
2
8
11/F
FELSEF
FELSEFE
2
2
9
11/C
SOSYOL
SOSYOLOJİ
2
2
10
11/D
FELSEF
FELSEFE
2
2
11
11/D
SOSYOL
SOSYOLOJİ
2
12
11/H
SOSYOL
SOSYOLOJİ
2
2
13
11/C
FELSEF
FELSEFE
2
2
14
11/B
FELSEF
FELSEFE
2
2
6
28
Toplamlar
6
2
8
2
8
2
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : SEDAT ATEŞ
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE (ERKEK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
9/G
BEDEN
9/H
BEDEN
9/İ
BEDEN
9/D
BEDEN
10/C
BEDEN
10/B
BEDEN
11/A
BEDEN
10/D
BEDEN
11/İ
BEDEN
9/F
BEDEN
11/K
BEDEN
9/K
BEDEN
11/C
BEDEN
10/E
BEDEN
11/H
BEDEN
11/E
BEDEN
11/G
BEDEN
9/B
BEDEN
11/F
BEDEN
Salı
Çarşamba
Perşembe
10/A
BEDEN
Cuma
9/A
BEDEN
9/E
BEDEN
9/C
BEDEN
11/B
BEDEN
9/L
BEDEN
11/D
BEDEN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Ders Adı
1
9/G
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
2
9/H
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
3
9/İ
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
4
9/D
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
5
10/C
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
6
10/B
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
7
11/A
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
8
10/D
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
9
11/İ
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
10
9/F
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
11
11/K
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
12
9/K
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
13
11/C
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
14
10/E
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
15
11/H
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
16
11/E
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
17
11/G
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
18
9/B
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
19
11/F
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
1
1
20
11/B
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
21
10/A
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
22
9/A
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
23
9/E
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
24
9/C
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
25
9/L
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
26
11/D
BEDEN
BEDEN EĞİTİMİ
1
1
6
26
Toplamlar
1
8
8
4
1
T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Loras Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 231.0 /
Adı Soyadı : FATMA DÖNMEZ ATİK
Ders
(1)
(2)
(3)
Maaş Karşılığı :
Saat
Ücretli Dersi :
Saat
Toplam :
Saat
(4)
(5)
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Ma. Üc
Gün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 10/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Okul Müdürü
....../....../............
Aslını aldım.
Mustafa ÖZDEMİR
PZT
S.No
Yer
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
Toplamlar
SALI
ÇAR.
PRŞ
CUMA
HS
Download

S.No Yer Yer Adı Sınıf Ders Ders Adı PZT SALI ÇAR. PRŞ CUMA HS