ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/115-762
Bursa, 04/02/2015
Türkiye Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Sempozyumu Hk.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO : 41
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) 03.02.2015 tarihinde alınan bir yazıda;
İktisadi Araştırmalar Vakfı – Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği koordinasyonunda,
“Türkiye-Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi” konulu bir sempozyum 25 Şubat
2015 tarihinde, Belgrad’da gerçekleştirileceği, DEİK / Türkiye – Sırbistan İş Konseyi olarak
rol alacakları toplantının programı ve katılım formu ekte yer almaktadır.
Türkiye ve Sırbistan’dan çeşitli işadamı, akademisyen, bakan ve bürokratların
katılacağı toplantıda, her iki ülkedeki potansiyel işbirliği fırsatları ve karşılaşılan sorunlar
tartışılacak ve çözüme yönelik görüşlerin paylaşılacağı belirtilmektedir.
Söz konusu toplantıya katılım sağlamak isteyen üyelerimizin ekteki form aracılığı ile
9 Şubat 2015 tarihine kadar DEİK’e (Nil Osmanoğlu, Tel: 0212 339 50 20-- Faks: 0212 339
50 65 ve : [email protected],) e-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Ek1: Toplantı Programı
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turkiye_Sirbistan_Sempozyum_Progra
mi.pdf
Ek2: Katılım formu
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Turkiye_Sirbistan_Sempozyumu_Katili
m_Formu.docx
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Türkiye Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Sempozyumu Hk