KLİMUD
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri
YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM KURSU: EUCAST’A GEÇİŞ
27-28 Şubat 2015
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Katkılarıyla
KLİMUD - ADSI Çalışma Grubu ve TMC- ADTS Çalışma Grubu işbirliği ile
27 Şubat 2015 Cuma
09:00 – 09:30 Tanışma, Pre-test, Giriş
Şöhret AYDEMİR
09:30 – 10:00 EUCAST/CLSI Farkları
Deniz GÜR
10:00 – 10: 30EUCAST’a Geçişte Dikkat Edilecek Noktalar ve Deneyimler
Zeynep GÜLAY
10:30 – 10:45 Kahve Arası
10:45 – 11:15 Klinikte Önem Taşıyan Direnç Mekanizmaları (teorik )
Ufuk HASDEMİR-Doğal Direnç
Onur KARATUNA-Gram pozitif ve negatif bakterilerde Güncel Direnç
11:15-12:15
Klinikte Önem Taşıyan Direnç Mekanizmaları (olgular)
Zeynep GÜLAY
Deniz GÜR
12:15 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 14:00 Hangi Duyarlılık Yöntemi, Ne Zaman? (teorik ve olgular)
Nilay ÇÖPLÜ
Şöhret AYDEMİR
14:00 – 14:15 Kalite Kontrol
Onur KARATUNA
14:15 - 14:30 Kalite Kontrol olgularının tartışılması
14:30 – 14:45 Kahve Arası
14:45 – 15:30 Antibiyotik Yönetimi ve Kısıtlı Bildirim
Güner SÖYLETİR
15:30 – 16:30 Günün değerlendirilmesi ve olguların dağıtılması
28 Şubat 2015 Cumartesi
9:00-10:30
tartışılması
10:30-11:00
11:00-12:00
tartışılması
12:00-13:00
13:00-14:30
tartışılması
EUCAST tablolarını ve kısıtlı bildirim kurallarını kapsayan olgu örneklerinin
Kahve arası
EUCAST tablolarını ve kısıtlı bildirim kurallarını kapsayan olgu örneklerinin
Öğle yemeği
EUCAST tablolarını ve kısıtlı bildirim kurallarını kapsayan olgu örneklerinin
Post test
Kursun değerlendirilmesi
Toplantı Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD
Seminer Salonu 3. Kat , Bornova İZMİR
Tarihi
: 27-28 Şubat 2015
Kurs Sorumlusu : Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR
Download

KLİMUD Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Sürekli Tıp Eğitimi