2015 YILI ANALİZ ÜCRET LİSTESİ
SN
AÇIKLAMA
ADI
ÜCRETİ
1 Dış Karantina Nematot Analizi
Her bir numune için
100,00
2 Dış Karantina Analizleri (İthalat)
Her bir numune için KDV dahil
500,00
3 Dış Karantina Analizleri (İhracat)
Her bir numune için
500,00
5 İç Karantina ve Setifikasyon Amaçlı Analizleri
2 Etmene kadar (Her bir numune için)
190,00
6 İç Karantina ve Setifikasyon Amaçlı Analizler
3 Etmende (Her bir numune için)
285,00
7 İç Karantina ve Setifikasyon Amaçlı Analizler
4 Etmen ve üzeri (Her bir numune için)
380,00
8 Bitki Koruma Deneme Denetlemesi
Denetleme hizmetine resmi araçla gidilmesi halinde
beher Km. için 1/3 litre akaryakıt ücreti + KDV alınır
340,00
9 Patates İhracat Analizleri
Her bir numune için
180,00
10 Saman İthalat Analizleri
Her bir numune için
120,00
11 Böcek Teşhisi
Her bir numune için
20,00
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
1 İthalatta KDV dahil, ihracatta KDV istisnadır
2 KDV istisnası olan analizlerde listedeki ücretler aynen uygulanır.
3 Resmi araçların şehir içinde ve dışında denetleme hizmetlerinde kullanılması halinde beher Km. için 1/3 litre
akaryakıt ücreti alınır.
4 Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerinin sürvey çalışmaları çerçevesinde alınan numunelerde yapılacak
analizlerden ücret alınmayacaktır.
5
6
7
8
Muayene, Kontrol ve Analiz işlemlerinde tespit edilen ücretler ilgili Kuruma peşin olarak yatırılır.
Kişi ve kurumların, ilgili mali mevzuat gereği firma veya kişi bilgilerini (TC/Vergi No) bildirmeleri zorunludur.
Mesai Saatleri Dışında ve Resmi Tatil Günlerinde Yapılan İşlemlerde Ücret Tarifesi %50 Fazlasıyla Uygulanır.
Bütün Uygulamalarda; İşcilik, İlaç, ulaşım, alet ekipman ve diğer ilave giderlerin tamamının karşılanması ürün
sahibine veya işin muhatabına aittir.
9 Zirai Karantina Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan bedellerde Bakanlığımızın diğer kuruluşları için
belirlenen listelerdeki fiyatlar uygulanır.
10 Bir Müracaatta birden fazla farklı ürün olması halinde ürünler bu listeye göre gruplarındırılır ve her grup ayrı ayrı
ürün muayene ücretine tabi tutulur.
11 Bitki sağlığı kontrolü yapılarak, yurda girişi uygun görülen ürünlerin statüsü değişmeden re-export edilmeleri
halinde sadece re-export belge ücreti alınır.
HESAP BİLGİLERİ
Banka Şubesi
Kodu
Hesap No
İban No
Vergi Dairesi
Vergi No
Ziraat Bankası Bornova Şubesi
615
38710334-5003
TR04 0001 0006 1538 7103 3450 03
Bornova
1860055247
Download

2015 yılı analiz ücret listesi çeşitli hükümler hesap bilgileri