YAĞLIDERE AİHL
11. SINIF
İNKILAP
TARİHİ
mirasım ilim ve akıldır…” sözleriyle Türk ulusuna aklın ve
bilimin ışığında sürekli ilerlemeyi ve yenileşmeyi hedef
göstermiştir.
İNKILAPÇILIK
Anahtar Kelimeler
İnkılap (Devrim): İhtilal ile
yıkılan eski düzenin yerine
daha ileri nitelikte yeni bir
düzen getirmektir.
Devrim, İnkılâp, Çağdaşlaşma,
Değişim, Yenilik, Dinamik yapı
Atatürk (İnkılabı) Devrimi;
“Var olan kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk
ulusunu son asırlarda geri bırakmış olan kurumları
yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek çağdaş gereklere göre
ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır.”
sözleriyle tanımlamıştır. Atatürk, “uygarlık yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır…”sözleri ile kalıplaşmış
dogmatik akımlara karşı olduğunu da vurgulamıştır.
İNKILAPÇILIK İLKESİ DOĞRULTUSUNDA
YAPILAN İNKILAPLAR
Yapılan bütün yenilikler inkılapçılık doğrultusunda
yapılmıştır.
Türkiye’nin
mutlaka
ileri
gitmesini
açıklayan Atatürk; “Artık duramayız, derhal ileri gideceğiz.
Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz.
Millet açıkça bilmelidir medeniyet öyle kuvvetli ateştir ki, ona
kayıtsız olanları yakar mahveder.” demiştir. Çünkü toplum
yaşayan bir varlıktır, değişme ve gelişme zorundadır.
Atatürk çeşitli nedenlerle yaptığı konuşmalarda, İnkılapçılığın hedefinin; Türk ulusunu çağdaş uluslar
düzeyine çıkarmak olduğunu açıkça vurguladığı gibi taklitçi
olmadığını, aklı ve bilimi esas aldığından gerçekçi ve
uygulanır nitelikte olduklarını belirtmiştir.
Atatürk’ün inkılapçılığı, tanımından da anlaşılacağı gibi amaç, toplumu geri bıraktıran eski kurumların
yerine toplumu ileriye götürecek yeni kurumları getirmektir.
Atatürk “Ben manevi miras olarak hiçbir
donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi
86
Download

yağlıdere aihl inkılapçılık