DİNİMİZİN ÜSTÜN
VASIFLARINDAN BİR KAÇI
Müslüman olsun veya olmasın, pek çok araştırmacı, düşünür, sosyolog ve
bilim adamı, İslam dininin diğer dinlerden bazı yönleri itibari ile üstün olduğu
ifadeden çekinmemişlerdir. Kitaplara ve belgelere geçen bu ifadelerden
bazılarını özetleyerek sıralamak istiyorum:
1. İslam, vahye dayanan, evrensel, kıyamete kadar baki, en son ilahi
dindir.
2. Allah’ın Hz. Muhammed (s.a.v)’e inzal ettiği Kur’an, hiçbir değişikliğe
uğramadan zamanımıza kadar gelmiştir.
3. Hz. Âdem’den itibaren gelen bütün peygamberlere iman etmeyi İslam,
iman esaslarında kabul etmiştir.
4. Akılla naklin çatışmadığı, akla en büyük değerin verildiği din, İslam
dinidir.
5. Dünya-Ahiret dengesini en iyi şekilde düzenleyen din, İslamiyet’tir.
6. İslam‘da sınıf, renk, ırk, dil ve sosyal-ekonomik üstünlük gibi
farklılıklar söz konusu değildir.
7. Yardımlaşma, sosyal dayanışma, zekât, sadaka gibi müesseseler
zorunlu olup, ilahi emre dayalıdır.
8. İslam, insanın doğuştan günahsızlığını kabul ve ilan eden dindir.
9. Allah’ın yarattığı iyi ve güzel şeylerden faydalanmaya izin veren
helalleri haram kılmayan din yüce İslam dinidir.
10. İbadet konusunda en net ve makul esaslar ihtiva eden din İslam’dır.
Download

Dinimizin Üstün Vasıfları