GUŞIAĹE & rad
www.danef.ne
ŞILEMAZ E
01/2015
MEZEY
02/2
Ğ AT X A P E M A Z E
03/2015
Ğ AT X É Ḱ U M A Z E
04/2
VEĞOMAZE
05/2015
ĞAMAXEPEMAZE
06/2
ĞAMAXOḰUMAZE
07/2015
ĞAMAXEQÉMAZE
08/2
BJIHAPEMAZE
09/2015
BJIHAḰUMAZE
10/2
Download

adder takvim kabardey