4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2015 OCAK DÖNEMİ EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ
BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ
SIRA
NO
TARİH
AÇIKLAMA
1
05 Şubat 2015 Perşembe- 09 Şubat 2015 Pazartesi Saat 18:00 a kadar
P.B.S. üzerinden eş durumu
nedeniyle yer değişikliği
başvurularının yapılması.
2
13 Şubat 2015 Cuma Saat 18:00 a kadar
Başvuru evrakının Bakanlığımıza
son teslim tarihi.
3
24 Şubat 2015 Salı
Başvuru sonuçlarının
www.yhgm.saglik.gov.tr,
www.tkhk.gov.tr,
www.thsk.gov.tr internet
adreslerinde ilan edilmesi
4
26 Şubat 2015 Perşembe
KURA (Yeri ve saati
www.yhgm.saglik.gov.tr internet
adresinde ilan edilecektir.)
Download

SIRA NO TARİH AÇIKLAMA P.B.S. üzerinden eş durumu nedeniyle