ETO AKADEMĠ
ELĠT EĞĠTĠM PROGRAMLARI
AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ
Sayın üyemiz,
Odamız tarafından, aile şirketlerinde insan kaynakları süreçlerini hakim kılarak kurumsallaşmanın önünü
açmak, kurum kültürüne uygun bir model dizayn ederek bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak amacıyla Aile
Şirketlerinde Kurumsallaşma Yönetmeleri Eğitimi düzenlenecektir.
ETO Akademi’nin Elit Eğitim Programları kapsamında düzenlediği eğitim 2 tam gün sürecektir.
Eğitim konu başlıkları şu şekildedir.














Aile Şirketlerinin Yaşam Çevrimi
Aile Şirketlerinde Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları
Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Süreçlerinin İşleyişi
Aile Şirketlerinde Ücret Yönetimi
Aile Anayasasını Oluşturma
Aile Konseyi Uygulaması
İş Akışlarının İrdelenmesi
Değer Akış Haritalarının Çıkartılması
Organizasyon İlkelerinin Belirlenmesi
İkinci Kuşağın İstihdamı
Kuzenler Konsorsiyumu
Kurumsallaşma Beklenti ve İlkelerinin Belirlenmesi
Yönetim Anlayışına Mutabakat Oluşturma
Uyulacak İlkelerin Belirlenmesi
Eğitim için katılım payı 100 TL olup, Odamız veznesine elden yatırılabilecek veya aşağıda belirtilen hesap
numarasına havale ile gönderilebilecektir. Eğitim katkı payı yatırılırken firma ünvanı, eğitime katılacak kişinin adı
ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Yöntemleri Eğitimi Katkı Payı” ibaresinin mutlaka belirtilmesi
gerekmektedir.
Buraya tıklayarak gerçekleştirebileceğiniz eğitim kaydınız esnasında dekontunuzu taratarak sisteme
yüklemeniz gerekmektedir.
Eğitime ait katılımcı sayısı sınırlandırılmış olup, kayıt yaptıran ilk 30 kişi eğitime katılabileceklerdir.
Başvuru süreci 30 Ocak 2015 Cuma 16.00’da sona erecektir.
Eğitmen………..: Süleyman IŞIK – (Eğitmenin CV’si için tıklayınız.)
Tarih…………...: 3-4 Şubat 2015
Saat…………….: 09.00 – 17.00
Yer……………..: Eskişehir Ticaret Sarayı 3. Kat Eğitim Salonu (ETO Yan Bina)
Kimler Katılmalı: İşletme Sahipleri, Şirket Yöneticileri ve Yönetici Adayları
Katılım Payının Yatırılacağı Hesap Bilgileri
Halk Bankası Sanayi Şubesi
Hesap Numarası: 16000030
IBAN: TR66 0001 2009 3510 0016 0000 30
Ayrıntılı Bilgi İçin;
Okan Adıyaman / Tel: 222 26 26 / 245
Hatice Şerment / Tel: 222 26 26 / 228
Mail: [email protected]
İletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Web : www.etonet.org.tr
Download

aile şirketlerinde kurumsallaşma yöntemleri eğitimi hk.