Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
TAHSİS-TENKİS VE SAYIŞTAY VİZELİ CETVELLERİN
KAYITLARA ALINMASI SÜRECİ
Bakanlıktan Gelen
Tahsis-Tenkis
Formlarının
Gelmesi
Gelen
Evrak
PERO
P
Saymanlığa Bilgi
Verilmek Üzere
Yazının İmzaya
Sunulmasi
Giden
Evrak
Süreci
Tahsisi
Tenkis
Formunun
Dosyalanma
sı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Mustafa ALTAY
Personel Şefi
Hüseyin TAVUKCUOĞLU
Personel Müdürü
Download

tahsis-tenkis ve sayıştay vizeli cetvellerin kayıtlara alınması süreci