En az iki ismin bir araya gelerek bir
kavramı veya bir varlığı karşıladıkları söz
öbekleridir.
Tamlamalarda “tamlayan” ve “tamlanan”
bulunur. Tamlayan birinci, tamlanan ise
ikinci kelimedir. Ancak bunların yerleri
değişebilir.
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI
İSİM +TAMLAYAN EKİ
-IN, -İN, -UN, -ÜN
İSİM + İYELİK EKLERİ
-m
-mız
-n
-nız
-ı/-sı
-ları
DOKTORUN KARARI
BELİRTİSİZ İSİM
TAMLAMASI
İSİM
İSİM + İYELİK EKLERİ
-m
-mız
-n
-nız
-ı/-sı
-ları
YAĞMUR BULUTU
ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI
İkiden fazla isimle kurulan tamlamalardır.
İSİM
İSİM
İSİM
TÜRK
HALK
MÜZİĞİ
PATRONUN
MAKAM
ARABASI
TESTİN
CEVAP
ANAHTARI
A) Kedinin özellikleriyle ilgili isim tamlamaları kurunuz.
Kedinin tüyleri
Kedinin patisi
Kedinin bakışları
Kedinin bıyıkları
Kedinin gözleri
Kedinin ağzı
Kedinin kulakları
Kedinin dili
Kedinin burnu
Kedinin kuyruğu
Kedinin güzelliği
Kedinin başı
Kedinin rengi
Kedinin sırtı
Vefâsız Aslı’ya yol gösteren bu,
Kerem’in sazına cevap
cevap veren
veren bu,
bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu...
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.
Beni böyle koşturan, yaşama sevinci
Kanal boyunca bir o yana bir bu yana
Siz yok
yok musunuz
musunuz siz
siz derya kuzuları
Siz
Kestim kılıcımla karanlığını dibin
Adamın düşüncesi
Gözlerimin yaşı
Yemek masası
Patates tarlası
Futbol takımı
Duvar saati
Sokak lambalarının ışığı
Osman’ın, Çanakkale, öğretmenlerin, temmuz,
pencerelerin, ağacın, torunlarının
Şimdi herkes ………………….. Cephesi’ne odaklanmıştı.
……………. çerçevesini babasıyla boyamıştı.
………….. ve öğrencilerin sesleri uzaktan duyuluyordu.
………… ayının sıcağında pişmiştik.
…………….. dalları budanınca daha gür çıkmıştı.
Dedem ……………. sesleriyle hayata bağlanmıştı.
………. amcası dünyalar tatlısı birisiydi.
“Türkülerin dilinden anlamayan bizi anlayamaz.” derler. Anadolu
insanı, sevincini, üzüntüsünü, kederini, acılarını, hep türkülerle
anlatmıştır. Kahramanlık türküleri, onların coşkusunu; gurbet
türküleri onlardaki sıla özlemini; oyun türküleri, onların
hareketliliğini dile getirir. Doğanın güzelliklerini de türkülerinde
renk renk, nakış nakış işlemişlerdir. Anadolu kadınının
fedakarlığını görmek istiyorsanız türkülerin derinliğine inmeniz
yeterlidir.
Belirtili İsim Tamlaması
Türkülerin derinliği
Belirtisiz İsim Tamlaması
Anadolu insanı
Onların coşkusu
Kahramanlık türküleri
Onların hareketliliği
Gurbet türküleri
Doğanın güzellikleri
Sıla özlemi
Türkülerin dili
Oyun türküleri
Zincirleme İsim Tamlaması
Anadolu kadının fedakarlığı
Download

zincirleme isim tamlaması