30.01.2015
TED ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN
SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME RAPORU
İlan Edilen Kadro Sayısı
:1
Bölüm
: Psikoloji
Kadro Unvanı
: Araştırma Görevlisi
TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü' ne alınacak olan "Araştırma Görevlisi"
kadrosu için 15-29 Ocak 2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan ilanımıza başvuran adayların dosyaları üzerinden
yapılan ön değerlendirme sonucunda; ilgili tabloda adlarına göre alfabetik olarak sıralanan adayların aşağıda detayları
belirtilmiş olan yazılı sınava çağrılmaları uygun bulunmuştur.
Sınav Tarihi: 2 Şubat 2015
Sınav Saati: 10:00
Sınav Yeri:
TEDÜ - B241
ÖN DEĞERLENDİRME SONUNDA YAZILI SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR
AD
Bahar
Burcu
Ceyda
Çağla
Didem
Gamze
Gizem
Özlem
Özlü
Selen
Selin
SOYAD
BAHTİYAR
ÇUVAŞ
DÜNDAR
Tekeli KASAPOĞLU
DİNÇAL
DOĞAN
KOÇ
KAHRAMAN
ARAN
ARSLAN
TEMİZEL
Download

30.01.2015 ted üniversitesi öğretim üyesi dışındaki kadrolar için