BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE
1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşulları ve kontenjanların yer aldığı ilan
metnini mutlaka okuyunuz. Başvuru koşullarını taşıyorsanız web üzerinden online
başvurunuzu yapınız ve onaylayınız. Başvuru yapan adaylar onay verdikten sonra Anabilim
Dalı değişikliği yapılamaz. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına/Bilim Dalına müracaat
edebilirler.
2- Önce online başvurunuzu yapınız ve çıktısını alınız. Başvuru evraklarınıza online
başvurunuzun çıktısını ekleyiniz. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için online başvuru
çıktınızı, diğer başvuru evrakları ile birlikte ilanda belirtilen adrese göndererek/teslim ederek
başvurunuzu tamamlayınız.
3- Başvuru için adaylardan istenen belgelerin ilanda belirtilen tarihe kadar posta-kargo vb.
yollarla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi zorunludur. Başvuru belgelerinin teslimi ile
ilgili gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İstenen belgeleri eksik olan, yanlış beyanda
bulunan ve onaysız belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılır.
4- Başvuru yaptığı programın özel şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların, ilgili programa
kesin kayıt yaptırmış olsalar bile kayıtları iptal edilir ve ilişikleri kesilir.
5- Başvuru yapacak adaylar, online başvuru formunda beyan etmiş olduğu bilgilerin tam,
eksiksiz ve doğru olduğunu, bu bilgilere dayalı tüm yasal sorumluluğun şahsına ait olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. ve 13/3(b) Maddeleri uyarınca 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dalları Tezsiz Yüksek
Lisans II. Öğretim Programlarına öğrenci alınacaktır.
BAŞVURULAR ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR
Anabilim Dalı
İşletme
Kamu Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Bilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Muhasebe – Finansman
Yönetim ve Organizasyon
-
Kontenjan
25
25
25
25
25
Başvuru İçin Gerekli Şartlar:
Lisans mezunu olmak, (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması
durumunda Yükseköğretim Kurulu’nca verilmiş denklik belgesi alınması zorunludur.)
Diğer Şartlar
1. Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarının açılabilmesi için ilgili programa en
az 20 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen sayıda öğrencinin kayıt
yaptırmaması halinde ilgili program açılmayabilir.
2. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına/Bilim Dalına müracaat edebilirler.
3. Varsa, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi. ALES puanı
sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir. Başvurularda ALES
puan türü olarak Eşit Ağırlık kullanılacaktır.
4. Varsa, yabancı dil belgesi. Adayların ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları
gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu / ÖSYM Başkanlığı’nın 14 Ocak 2015 tarihli
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Duyurusu” ve aynı tarihli eşdeğerlik tablosuna
göre işlem yapılmalıdır.)
5. Başvurularda yabancı dil ve ALES puanı baraj ya da ön şart değildir. İlgili
belgelere sahip olan adayların başarı hesaplanmasında bu belgelerde yer alan puanları
değerlendirmeye alınacaktır.
6. Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse
Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.
7. Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların kesin kayıt hakkı
kazanmaları halinde; Kredi/saat ücreti 125.-TL ve öğrenci katkı payı ücreti 1. ve 2.
Yarıyıl kayıt dönemlerinde 2 eşit taksitte (her bir dönem için 1.875,00 TL)
ödenecektir. Öğrenci katkı payı ücreti toplamı 3.750.-TL (ÜÇBİNYEDİYÜZELLİ
TÜRK LİRASI) dır. Öğrenim ücretleri aşağıda belirtilen banka hesabına*
yatırılacaktır.
*Öğrenim ücreti Ziraat Bankası’nın “TR88 0001 0002 1437 9742 86 50 25” IBAN
nolu hesabına yatırılacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:
Online başvuru formu
Transkript belgesinin fotokopisi*
Mezuniyet belgesinin fotokopisi
Varsa, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi
Varsa, yabancı dil belgesi
*Adayın mezun olduğu üniversitede kullanılan not sistemi esas alınır. Dörtlük
sistemle mezun olan adayların mezuniyet notlarının yüzlük sistemdeki
karşılığı,“Yükseköğretim Kurulu 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki
Karşılıkları Tablosu’na göre yapılır.
Başvuruların Değerlendirilmesi:
Yabancı Dil ve/veya ALES puanı olan adaylar için başvuru değerlendirmesi:
Lisans Mezuniyet notunun %70’i
ALES sınav puanının %20’si*
Yabancı Dil Puanının %10’u*
*Yabancı dil ve/veya ALES puanı başvuru koşulu değildir.
Yabancı Dil ve/veya ALES puanı olmayan adaylar için başvuru değerlendirmesi:
Lisans Mezuniyet notunun %70’i
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden veya Enstitümüz web sayfasından alınabilecektir)
2.Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde
Enstitümüz tarafından onaylı örneği
3. Transkript Belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Enstitümüz
tarafından onaylı örneği
4. Askerlik Durum Belgesi (Terhis belgesi veya askerlik yapmayan adaylar için Şubat
2015 tarihli askerlik durum belgesi)
5. Öğrenci katkı payı makbuzu
6. Nüfus Cüzdanı aslı ve Fotokopisi
7. Dört adet vesikalık fotoğraf
 Adayların kesin kayıtları şahsen ya da noter onaylı vekilleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Postayla veya diğer yollarla kesin kayıt yapılmayacaktır.
Başvuru Tarihleri
: 30 Ocak-6 Şubat 2015
Başvuru evrakının Enstitümüze ulaştırılmasında son tarih : 10 Şubat 2015
Sonuçların İlanı
: 13 Şubat 2015
Başarılı Olan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Asıl Adaylar : 16-17 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde
yapılacaktır.
Yedek Adaylar: 18-20 Şubat 2015 tarihinde mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.
 Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek
listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.
Başvuru Adresi:
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Yerleşkesi / NİĞDE
Bilgi için telefon: 0.388.225 24 02 - 225 24 06 - 225 24 35
Download

İlan Metni İçin Tıklayınız.