T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kod No:YÖN.LS.24
Y.T:2014
Rev.No:00
Rev.Tarihi:-Sayfa No:1/1
31.01.2015 / CUMARTESİ GEÇERLİ NÖBET LİSTESİ
NÖBETÇİ ŞEF
DR.SUNAY ERGÜN
KARDİYOLOJİ UZMAN)
DR.ELNUR ALİZADE - DR.BÜNYAMİN ŞAN
KARDİYOLOJİ YOĞUN BAK)M DOKTORLAR)
DR.T.UNKUN-DR.S.TÜRKDAY -DR.Ç.ÖNAL - DR.M.TELLİCE
KARDİYOLOJİ SERVİS DOKTORLAR)
DR.Y.YILMAZ
ACİL SERVİS DOKTORLAR)
DR.B.OMAR -DR.A.(AKGÖR -DR.M.AĞCA -DR.İ.BALABAN
DR.FUAT BÜYÜKBAYRAK
KVC UZMANI
KVC YOĞUN BAK)M DOKTORLAR)
DR.M.DAĞL) -DR.D.GÜNAY -DR.(.(ANÇER
GASTROENTEROLOJİ CERRA(İSİ UZMAN)
DR.MÜRŞİT DİNÇER
KVC SERVİS DOKTORLAR)
DR.S.GÜME
ANESTEZİ UZMAN)
DR.Y)LMAZ ŞAFAK
ANESTEZİ DOKTORLAR)
DR.FATİ( TOPTAN
SÜPERVİSÖR
(ATİCE SAY)LAN
Ş.)Ş)K D1 S.VAROL GÜNEŞ D (.EŞKİN D1 E.K)Z)LBOĞA D
O.GÜNERİ D B.BOZDEMİR D M.ÇELİK D G.KALMUKOĞLU
(D3)S.TORAMAN(D3)S.KIZIL(D4)B.SUNE(D4)D.KOZAN(D4)
D.DOĞAN D S.(ASPOLAT D
KARDİYOLOJİ SERVİS (EMŞİRELERİ
ÇOCUK KALP CERRA(İ (EMŞİRESİ
(.KARAKUŞ D
ORGAN NAKLİ BİRİMİ (EMŞİRELERİ
(.TEKİN K
KVC SERVİS (EMŞİRELERİ
BELMA ERDOĞAN İCAPC)
E.E.UYANIK(K1)G.YANGIN(K1)K.TOY(K1)A.BAKIR(K2)C.KARAKAŞ(K
2)F.SENEGER(K2)G.FELEK K C.ÖZÜBEK K K.ERDEN K
A.KOVANC) K S.ÇOBAN K
GASTROENT. CERRA(İSİ SERVİS (EMŞİRELERİ
G.KÖSE - Ö.BOSTAN K
AMELİYAT(ANE (EMŞİRELERİ
ESENGÜL Y)LMAZ - MERAL DEMİR İCAPÇ)
MİKROBİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİSYENLERİ
FATMA ESEN - METİN KİREÇCİ
KAN GAZ) TEKNİSYENLERİ
SEMİ( USTA
ANJİOGRAFİ (EMŞİRESİ
MAVİ KOD EKİBİ
BİYOKİMYA LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ
RÖNTGEN TEKNİSYENLERİ
ANJİOGRAFİ TEKNİSYENİ
İBRA(İM ŞEN
(EM.(ATİCE SAY)LAN -GÜV.GÖR.S.KARAB)Y)K-DR.FATİ( TOPTAN
GÖNÜL KABACA - FATMA DEMİR
YUSUF AKYÜZ - MUSTAFA ALT)N)Ş)K
CANSU DEMİR
ANESTEZİ TEKNİSYENİ
MU(AMMED KOÇ - NURİ GÜLER
KAN BANKAS) TEKNİSYENLERİ
S.KAVURUCU - F.USTA- E.ERENGÜL
NÖBETÇİ GENEL İDARİ MEMUR
İSKENDER DOĞAN
PERFÜZYONİST
TEKNİK SERVİS TEKNİSYENLERİ
ECZANE
İSMAİL YERLİ - İL(AN GÜL İCAPÇ)
S)TK) YÜZLÜ - A(MET DEVECİ
ECZ. Nİ(AN BAYRAKTAR İCAPÇ)
Not: Koyu harflerle yazılmış isimler nöbet değiştirerek bugün nöbetçi olmuşlardır.
SAĞL)K BAK)M (İZMETLERİ MÜDÜRÜ
ASİYE GÜLEŞEN
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
MU(ARREM YA(Şİ
HASTANE YÖNETİCİSİ
PROF.DR.M.MUHSİN TÜRKMEN
Download

31 - Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi