Antalya Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
BÜTÇE GELİRLERİ SÜRECİ
Tahsilat Talebinin
Muhasebe Birimine
Gelmesi
Mahsuben ve
Nakten Tahsilat
Yapılmasının
Değerlendirilmesi
5018 Sayılı Yasanın 72. Maddesi ve
Kamu Zararları Tahsiline İlişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Borçlar
Kanununa göre Yapılan Tahsilatlara
İlişkinMuhasebe İşlem Fişi Veya
Müdürlüğe
Muhasebe
İşlem Gelmesi
SayKurum Yazısının
ÖM
Fişinin
200
B
Oluşturulması
0i
Muhasebe
Yetkili
Yard.Kontrolu
Ödeme Emri
Belgesinin
Müdürlüğe
Gelmesi
Ödeme Emri
Belgesinin
Hesaplara
Alınması ve
İmzaya
Sunulması
Veznede
Tahsilatın
Gerçekleşmesi
Tamamlandı
Muhasebe
Birimleri
Arası İşlem
Menüsü
Hazırlayan:
Muhasebe Birimleri
Arasından
Başka Muhasebe
Birimince Yapılan
Tahsilatın
Görüntülenmesi
Say
200
0i
Birim Adına Düzenlenen
MİF'in Ekranda
Görüntülenmesi
Daireye
Ait
Karşılık MİF'in
Düzenlenmesi
ve Tahsilat
İşleminin
Tamamlanmas
ı Tahsilat
İşlemi
Tamamlandı
Onaylayan:
Hanife SARAÇ
Hüsna YILDIZ
Daireye Ait
Değil
Download

BÜTÇE GELİRLERİ SÜRECİ Antalya Defterdarlığı Muhasebe