MD DEMİRYOLU MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İLE MAKAS BAKIMI
Ülke izde gittikçe arta yatırı lar ve bilgi biriki i ede iyle belirli ihtiyaçlar doğ uştur. De iryolu sektörü
için gereken ihtiyaçlarda biri ise akasları bakı ıdır. Türkiye De iryolları da yüksek miktarda makas
bulu aktadır ve bu akasları birçoğu ö rü ü tüket e oktası a gel iştir. MD De iryolu Müh. Da .
Fir ası olarak daha önceki Almanya tecrübesini Türkiye’ye aktararak akas bakı işleri i üstle iş ve
başarı ile gerçekleştir iştir. Böylelikle De iryolu Makasları ı ö rü uzatılarak, değiştiril eye gerek
duyul ada güve li bir şekilde kulla ıl ası hedefle iştir.
Koruyucu ve Bakı (Düzeltici) Taşla ası
Özellikle yeni kullanılmaya başlayan hatlardaki yeni kurulan makaslarda, kusur oluşmadan hataları gidermek çok önemlidir. Çelikhaneden ve
Haddehaneden çıkan ray çeliği yüzeyinde karbon miktarı fazla olur ve bu da gevrekliğe sebebiyet verir. İlk aşamada yapılan makas taşlaması ile bu tabaka
kaldırılır ve ray kusurlarının ilerleme ve oluşma hızı düşürülür, yüksek verimli ve uzun ömürlü bir ray çeliği oluşturulmuş olur.
Belirli bir süre sonunda ray üzerinde meydana gelen ondülasyonlar, head check ‘ler (Kılcal çatlaklar) ve yüzeysel kusurlar rayın ömrünü tehlikeye atar. Belirli
toleranslar dahilinde oluşan bu kusurlar ani müdahale ile önlenmelidir. Bunun sonucu makas dil ve göbeklerinde yapılan taşlamalar ile raylar profiline
getirilerek, optimal seviyeye erişmiş olur.
Ondülasyonlar
Head Check
Squat
Dolgu Kay ağı
Ray üzerinde meydana gelen kusur derinlikleri taşlama ile düzeltilemeyecek seviyeye geldiğinde, bu bölgelere kaynak yapılarak eski halinin alması sağlanır.
Makas raylarındaki kusurlu yerlerin onarılması, sabit makas göbeklerinin ve tavşan ayağında oluşan aşınmaların tamir edilmesi, göbek ve hareketsiz
kısımdaki dil takımlarında meydana gelen derin kusurlar, dolgu kaynağı yöntemi uygulanarak düzeltilir. Daha sonra özel taşlama makineleri ile taşlanarak
ray profilinin alması sağlanır.
Dilleri Isıt a Yö te i İle Doğrultul ası
Makaslardaki diller, belirli süre sonunda veya dış etkiler sonucu konumunu kaybetmiş olabilir. Diller ısıtma yöntemi uygulanarak raya mekanik zarar
vermeden eski konumunu alması sağlanır. Böylelikle dillerin değiştirilmeden uzun süreli kullanılması sağlanmış olur.
Ölçüm ve Dokümantasyon
Makas bakımı sırasında MD Demiryolu Müh. Ve Dan. Firması yüksek kaliteli sonuçlar alabilmek için raylara belirli ölçümler ve muayeneler yapmaktadır. Bu
ölçümlerin sonuçları raporlanarak daha sonraki zamanlarda da kontrollerin kolayca yapılabilmesi ve oluşabilecek sorunların sebeplerinin belirlenebilmesi
böylece kolaylıkla tespit edilmiş olacaktır.
Gerçekleştirdiğimiz Ölçüm ve Muayeneler:
1) Gerekli olan ekartman cihazlar ile ölçüm yapılarak makasın tüm ekartmanı kayıt altına alınır. Ayrıca makas göbeğinin geometrik ölçümü de
yapılmaktadır.
2)
Dqm (Enine ray profili ölçüm aleti) ile rayın olması gereken profile getirilmesi sağlanır.
3) WPG- Eddy Akım Testleri yapılarak ray üzerindeki Head Check’lerin konumu ve derinliği saptanır. Bu ölçüm aleti Türkiye’de sadece
MD Mühendislik Danışmanlık firmasında bulunmaktadır.
4) Ayrıca Dolgu kaynaklarından sonra, Ultrasonik Muayene ve Manyetik Kontrol gibi Tahribatsız Muayenelerde yapılır ve hatasız olarak makaslar
müşterilerimize teslim edilir.
Download

md demiryolu mühendislik danışmanlık ile makas