BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
Yönetim Hizmetleri Bölümü Sorumlusu
Dt. Metin Taştan
Başhekim Yardımcısı
Poliklinik hizmetleri Bölümü Kalite Sorumlusu
Dt. Metin Taştan
Başhekim Yardımcısı
Sterilizasyon Bölümü Sorumlusu
Davut GEZER
Sağ.Memuru
Diş Protez Laboratuvarı Bölümü Sorumlusu
Coşkun YAŞAR
Protez Teknisyeni
Görüntüleme Bölümü Sorumlusu
Afet ve Acil Durumu Yönetimi
Sorumlusu
Stok Yönetimi Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Farmakovijilans Sorumlusu
Osman Nuri Kılıç
İsmail EROL
Röntgen Teknisyeni
Çevre Sağlığı Teknisyeni
Yener Demir
Dt. Şule Yalçın Erdemci
Ayniyat Saymanı
Diş hekimi
Hasta Hakları Bölümü Sorumlusu
Davut GEZER
Sağ.Memuru
Bilgi Yönetimi Bölüm Sorumlusu
Evde Sağlık Hizmetleri Bölümü Sorumlusu
Recep Murat AKINCI
Dt. Aslıhan Dursunoğlu
Müd.Yrd.
Diş hekimi
İndikatör Yönetimi Bölümü Sorumlusu
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Dörektörü
Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Uzm. Dt. Gelengül
Urvasızoğlu
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Bölüm Sorumlusu Şahin HANÇER
Enfeksiyon Kont.ve Önlenmesi Bölüm Sorumlusu Davut GEZER
Tesis Yönetimi Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Güven Doğan
Uzman Diş Hekimi
Atık Yönetimi Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
Başhekim Yardımcısı
Dt.Ahmet YAPTIRMIŞ
VHKİ
Sağ.Memuru
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Başkan
Üye
Dt.Metin Taştan
Güven Doğan
Başhekim Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Recep Murat AKINCI
Bilgi Yön.Böl.Kal.Sor.
Üye
Dt. Ceyhun Akyüz
Diş Hekimi
Üye
Coşkun YAŞAR
Protez Laboratuvarı Sorumlusu
Üye
Lütfü Ekici
Çalışan Güv.Birim Sor.
Üye
Turhan Demir
Diş Teknisyeni
Üye
Osman Nuri Kılıç
Rötgen Sorumlusu
Üye
İsmail EROL
Acil Dur Afet Böl.Kal.Sor.
Üye
Davut GEZER
Enfeksiyon Kont.ve Önlenmesi Böl.Kal.Sor.
TESİS GÜVENLİK KOMİTESİ
Başkan
Üye
Üye
Dt.Metin Taştan
Güven Doğan
Neşe Keskin Öncül
Başhekim Yardımcısı
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Recep Murat AKINCI
Bilgi Yön.Böl.Kal.Sor.
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Talat Aydın
Teknik servis sorumlusu
Üye
Üye
Yener Demir
İsmail Erol
Ayniyat Saymanı (Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu)
Sağlık Teknisyeni(Acil Dur.Afet Yön.Böl.Sor.)
Üye
Ünal Bingöl
Sağlık Memuru
Üye
Coşkun YAŞAR
Protez Lab.Böl.Kal.Sor.
Üye
Davut GEZER
Sterilizasyon Böl.Kal.Sor.
Üye
Murat Şener ÖGEL
Güvenlik Amiri
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yardımcısı
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Dt.Abubekir Laloğlu
Diş hekimi
Üye
Coşkun YAŞAR
Protez laboratuvarı sorumlusu
Üye
Osman Nuri Kılıç
Görüntüleme bölüm sorumlusu
Üye
Recep Murat AKINCI
Hastane Bilgi Sis.Sor
Üye
Davut GEZER
Sterlizasyon Böl.kal.Sor
Üye
İsmail Erol
Acil Dur Afet Yön Böl.kal.Sor
Üye
Melek MALKOÇOĞLU
Hemşire
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Görevli danışman üye
Uzm.Dr. Cezmi KARACA
Bölge Eğitim Hast. Enfeks. Mikrobiyoloji Uzmanı
Üye
Dt. Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Uzm. Dt. Gelengül URVASIZOĞLUUzm.Diş Tabibi
Üye
Dt. Fatih ERTEK
Enfeksiyon kontrol hekimi
Üye
Davut GEZER
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
EĞİTİM KOMİTESİ
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yardımcısı
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Recap Murat AKINCI
Bilgi Yön.Böl.Kal.Sor.
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Dt. Ayhan Yapar
Diş Hekimi
Üye
Coşkun YAŞAR
Protez Laboratuvarı Sorumlusu
Üye
Osman Nuri Kılıç
Görüntüleme bölüm kalite sorumlusu
Üye
Davut GEZER
Sterilizasyon bölüm kalite sorumlusu
Üye
Melek Malkoçoğlu
Hemşire
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Recap Murat AKINCI
Bilgi Yön.Böl.Kal.Sor.
Üye
Orhan Büyükyıldırım
Mutemetlik Memuru
Üye
Ahmet Tikici
HBYS Hasta Kayıt işlemleri sorumlusu
BİNA TURLARI EKİBİ
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Talet Aydın
Teknik İşler Sorumlusu
ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Dt. Aslıhan Dursunoğlu
Diş hekimi
Üye
Dt. Fatih ERTEK
Diş hekimi
ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME KURULU
Çalışan Güvenliği Komite Temsilcisi
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Lütfü Ekici
Çalışan Güv.Bir.Sor.
TEMİZLİK KONTROL SORUMLULARI
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Dt.Hamza Cansever
Adnan Menderes Poliklinik Sorumlu Hekimi
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Abdulbaran Şahin
Temizlik işçisi
TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Ekip Sorumlusu
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Talet Aydın
Satın Alma Sor.
Üye
Yener Demir
Ayniyat Saymanı
Üye
BEYAZ KOD YÖNETİMİ SORUMLULARI
Başkan
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Murat Şener Ögel
Güvenlik Amiri
Üye
Güvenlik Görevlileri
MAVİ KOD
Sorumlu
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Sorumlu
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Sorumlu
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Ekip Üyesi
Ekip Üyesi
Ekip Üyesi
Ekip Üyesi
Ekip Üyesi
Ekip Üyesi
Dt.Aslıhan Dursunoğlu
Dt. Gülyaz Becit
Vildan Cansu YILMAZ
Arzu Taşkın
Davut Gezer
Güvenlik Personeli
Dişhekimi
Dişhekimi
Hemşire
Hemşire
Sağlık Memuru
MAVİ KOD GECE EKİBİ
Ekip Üyesi
Dt.Dursun Anıl YILDIZ
Diş Hekimi
Ekip Üyesi
Erkan YILDIZ
Klinik Yrd.
EĞİTİM - MESLEKİ UYUM EĞİTİM SORUMLULARI
ADSM Genel Uyum Eğt.Sorumlusu
Davut GEZER
Sağ.Mem.
Dişhekimi Eğt.Sorumlusu
Dt. Metin Taştan
Dişhekimi
Hemşireler Eğt.Sorumlusu
Türkan YILDIRIM
Hemşire
Diş Protez Tekn. Eğt.Sorumlusu
Coşkun YAŞAR
Protez Teknisyeni
Röntgen Tekn. Eğt.Sorumlusu
Osman Nuri Kılıç
Röntgen Tekniyseni
İdari Personel Tekn. Eğt.Sorumlusu
Güngör Özkan
VHKİ
Temizlik Pers. Tekn. Eğt.Sorumlusu
Abdulbaran Şahin
Temizlik İşçisi
Güvenlik Pers. Tekn. Eğt.Sorumlusu
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Bilgi İşlem Pers. Tekn. Eğt.Sorumlusu
Ahmet TİKİCİ
Bilgi İşlem Sorumlusu
ATIK YÖNETİM SÜRECİ SORUMLULARI
Başkan
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Üye
Üye
Neşe Keskin Öncül
Abdulbaran Şahin
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Temizlik işçisi
Üye
Üye
Bilal Erbil
Duraydın Ertürk
Temizlik personeli
Adnan Menderes Polikliniği
Üye
Halis Baki
Adnan Menderes Polikliniği
HASTA VE YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME KURULU
Hasta hakları temsilcisi
Davut GEZER
Sağ.Mem.
Üye
Dt. Metin Taştan
Başhekim Yard.
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hiz.Müd.
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ:
Ekip Başkanı
Dt.Metin Taştan
Başhekim Yrd.
Üye
Neşe Keskin Öncül
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Üye
Güven Doğan
İdari ve Mali İşler Müd.
Üye
Pınar AKDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü
Üye
Dt.Halil İbrahim AYÇİÇEK
Diş Hekimi
Üye
Recep Murat AKINCI
Müd.Yrd.
Üye
Melek MALKOÇOĞLU
Hemşire
Üye
Yener DEMİR
Ayniyat Saymanı
Üye
Coşun Yaşar
Protez Lab.Hizmetleri Böl.Kal.Sor.
Üye
Osman Nuri Kılıç
Görüntüleme Hiz.Böl.Kal.Sor.
Üye
İsmail Erol
Acil Durum ve Afet Yön.Böl.Kal.Sor.
Üye
Davut GEZER
Sterilizasyon Hiz.Böl.Kal.Sor.
Üye
Şahin Hançer
Hasta Dosyası ve Arşiv Hiz. Böl.Kal. Sor.
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ EKİBİ
Başkan
Dt. Aslıhan Dursunoğlu
Diş Hekimi
Üye
Türkan YILDIRIM
Hemşire
Üye
Kamil Günçiçek
Diş Protez Teknisyeni
Üye
Şerafettin Eltaş
Şöför
Yenişehir Mavi Kod Ekibi
Üye
Dt. Belgin Kara
Diş Hekimi
Üye
Sevda Yakul
Hemşire
Üye
Yakup Şengül
Güvenlik Gör.
Yenişehir Beyaz Kod Ekibi
Üye
Dt. Aysel Ayaz
Diş Hekimi
Üye
Şengül Kırmacı
Hemşire
Üye
Yakup Şengül
Güvenlik Görevlisi
Dadaşkent Mavi Kod Ekibi
Üye
Dt. Ömer Faruk ÖZCAN
Diş Hekimi
Üye
Serdar GÖKÇE
Diş Protez Teknisyeni
Download

Yönetim Hizmetleri Bölümü Sorumlusu Dt. Metin Taştan Başhekim