Download

Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağına ulaşmak