H. Ü. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI KONTENJAN TABLOSU VE BAŞVURU KOŞULLARI
ULUSAL ÖĞRENCİ
ANABİLİM DALLARI
Lisansa
Dayalı
Doktora
Y.Lisansa
Dayalı
Doktora
Y. Lisans
Tezli
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ
Y. Lisans
Tezsiz
(2. Öğretim)
Y. Lisans
Tezsiz
Lisansa
Dayalı
Doktora
Y.Lisansa
Dayalı
Doktora
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Personel
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Adli Bilimler
-
-
10
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ağaçişleri Endüstri Müh.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Afet Yönetimi Müh.
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
5
1
2
5
10
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
2
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Y. Lisans
Tezli
Asıl
YATAY GEÇİŞ
Y. Lisans
Tezsiz
Y. Lisans
Tezsiz
(2. Öğretim)
Lisansa
Dayalı
Doktora
Y.Lisansa
Dayalı
Doktora
Y. Lisans
Tezli
Y. Lisans
Tezsiz
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
Asıl
Yed.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
Aktüerya Bilimleri
-
-
Bilgisayar Müh.
3
2
Biyoloji (Zooloji)
-
-
1
-
Biyoloji (Biyoteknoloji)
Biyoloji (Botanik)
-
-
1
-
-
-
-
Biyoloji (Uygulamalı Biyoloji)
-
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Biyoloji (Genel Biyoloji)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Biyoloji (Ekoloji)
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Biyoloji (Moleküler Biyoloji)
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Biyoloji (Hidrobiyoloji)
-
-
2
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Çevre Mühendisliği
20
10
-
-
-
-
-
5
-
-
-
20
-
1
10
-
-
-
-
-
5
-
-
-
Biyomühendislik
-
-
5
20
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Endüstri Mühendisliği
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
5
-
10
-
-
Elektrik ve Elektronik Müh.
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Endüstri Mühendisliği
-
-
-
-
-
-
-
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Fizik Mühendisliği
-
-
Geomatik Mühendisliği
-
-
Gıda Mühendisliği
-
-
İstatistik
-
Jeoloji Mühendisliği
5
5
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
20
5
-
-
2
-
-
10
-
-
17
-
-
-
5
-
Kimya
-
-
Kimya Mühendisliği
Kalite ve Uyg. Değ. Müh.
(2. Öğretim)
Maden Mühendisliği
5
-
10
10
-
-
-
Makine Mühendisliği
Matematik
-
-
-
20
10
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
2
3
-
-
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
10
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
2
20
2
-
-
-
-
-
-
-
10
2
10
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
10
-
10
-
-
-
-
-
-
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Mühendislik Yönetimi 2. Öğretim)
Nanoteknoloji ve Nanotıp
-
3
-
-
1
-
-
Nükleer Enerji Mühendisliği
Temiz Tükenmez Enerjiler
Radyasyon Fiziği ve Uyg.
(Nükleer Bilimler Enstitüsü)
Polimer Bilimi ve Teknolojisi
-
-
2
-
1
-
5
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
4
20
5
-
-
-
-
-
5
2
5
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
3
Download

h. ü. fen bilimleri enstitüsü 2014-2015 bahar yarıyılı kontenjan