ANTALYA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI:
Başkan
Başkan Yrd.
Genel Sekreter
Yürütme Kurulu Üyesi Danışman
Semanur KURT
Tunç TARIMCI
Şerafettin SAYAR
Ahmet ÇİÇEK
YÜRÜTME KURULU
Recep ESENGİL
Dr. Yusuf ÖRNEK
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR
Veysel BARUT
Selçuk AKILTOPU
Abit KÜÇÜKARSLAN
Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ
Nazif ALP
Ahmet ÇİÇEK
Tunç TARIMCI
Neslihan YALÇIN
Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU
Ümit BÜYÜKEŞMELİ
Recep ŞENGÜN
Dr. Ebru MANAVOĞLU
Salih YÖN
Dr. Arif BULUT
Recep YAVUZ
Adnan ÖZÇELİK
Muammer YÜKSEL
İlyas DAŞTAN
Zeki Öner ÖZGÖÇER
Mehmet KARAVURAL
Gökhan GÜZEL
Fatma İYİBİLGİN
Afetler ve Kriz:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Ahmet ÇİÇEK
Necati ATEŞ
Ahmet KÖROĞLU
Altyapı:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Tunç TARIMCI
Fikret KÜÇÜKERCİYES
Ferhan KÜÇÜKKEBAPÇI
Çevre:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Neslihan YALÇIN
Erdal ÖZDEMİR
Halil GÜL
Eğitim:
Başkan
Sekreter
Prof. Dr. Atila YANIKOĞLU
Ekonomi:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Gürsel ÖZDAMAR
Ümit BÜYÜKEŞMELİ
Gençlik ve Spor:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Sekreter
Recep ŞENGÜN
M. Lütfi GİRAY
Muazzez KAVAL
Nurettin UTKU
İmar ve Planlama:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Ebru MANAVOĞLU
Ömer Faruk GÜR
Haşim DİKENCİK
Kültür ve Sanat:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Salih YÖN
Cengizhan GÖKÖZ
Mustafa KARABAĞIR
Sağlık:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Dr. Arif BULUT
Dr. Mehmet Ozan UZKUT
Dr. Müberra KILIÇ
Turizm:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Recep YAVUZ
Selçuk MERAL
Cem KARACA
Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Adnan ÖZÇELİK
Nuri ARI
Sakıp ALTUNLU
Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Ali Ulvi BÜYÜKNOHUTÇU
Muammer YÜKSEL
Vural Mithat İLHAN
Toplum:
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
İlyas DAŞTAN
Ayşegül NAS
Tuğçe İLBAŞI
EMEKLİLER MECLİSİ
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Sekreter
Zeki Öner ÖZGÖÇER
Tevfik AY
Günay FIRAT
Bayram SUDAN
GENÇLİK MECLİSİ
Başkan
Başkan Yrd.
Sekreter
Gökhan GÜZEL
Sercan ASLAN
Mert DURALI
ANTALYA KENT KONSEYİ
KADIN MECLİSİ KOORDİNASYON KURULU LİSTESİ
Başkan
: Fatma İYİBİLGİN
Başkan Yrd.
Sekreter
Sekreter
: Kezziban KAYA
: Gönül YAŞA
: Zühal AKSU
Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu
Sözcü
: İrem ATSAK
Sözcü Yrd.
:
Sözcü Yrd.
:
Kadın ve Siyaset Komisyonu
Sözcü
:
Sözcü Yrd.
: Ayşe PEÇEN
Sözcü Yrd.
: Gülçin BİLGİÇ
Kadın Eğitim Sağlık ve Beceri ve Meslek Edindirme Komisyonu
Sözcü
: Yeşim ERTAN
Sözcü Yrd.
:
Kadın Kültür ve Sanat Komisyonu
Sözcü
: Ayten BABÜR
Sözcü Yrd.
: Emine İŞLEK
Download

Çalışma grupları listesi için tıklayınız.