BÖLÜMLER İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
1- Bir yıl süreli zorunlu “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. İngilizce yeterlik
sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili
işlemler Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama
Esaslarına göre yürütülür.
2- Bir yıl süreli zorunlu “Arapça Hazırlık Programı” uygulanır. Arapça yeterlik
sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili
işlemler Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı
Yönergesine göre yürütülür.
3- Öğretim dili İngilizce’dir.
4- Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce’dir.
5- İsteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır.
6- Bu programda Mesleki Yabancı Dil derslerinden biri Fransızca okutulacaktır.
7- Bir yıl süreli “Almanca Hazırlık Programı” uygulanır. Almanca yeterlik sınavını
başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili işlemler
Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esaslarına
göre yürütülür.
8- Öğretim dilli Almanca’dır.
9- Bir yıl süreli “Fransızca Hazırlık Programı” uygulanır. Fransızca yeterlik
sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarısız olanlar ile ilgili
işlemler Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama
Esaslarına göre yürütülür.
10- Öğretim dili Fransızca’dır.
11- Bu programdaki öğretim dili en az %30 Arapça’dır.
12- Bu programda “iki yabancı dille (İngilizce-Almanca) eğitim yapılmaktadır
Öğrencilerin İngilizce ve Almanca’dan muafiyet sınavına girmeleri ve bu
sınavdan en az 80 puan almaları gerekmektedir. Her iki sınavı başaran
öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlayabilirler. Muafiyet sınavlarını
veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için 1
yıl, Almanca için 1 yıl, her iki dilden de muaf olamayan öğrenciler ise, İngilizce
ve Almanca olmak üzere toplam 2 yıl hazırlık okuyacaklardır. Lisans eğitimine
başlayan öğrencilere 4 yıl iki dilli program uygulanır ve Mütercim–Tercümanlık
alanında iki dilde diploma verilir.
13- Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince
ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli
olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir.
14- Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin
gerektirdiği üniformayı giymek zorundadırlar.
NOT: Hazırlık sınıflarında geçen süre öğrenim süresine dahil değildir.
Download

BÖLÜMLER İLE İLGİLİ KOŞULLAR: 1- Bir yıl süreli zorunlu “İngilizce