KREDİLER
DÜNYA BANKASI
Genel Bilgiler
KOBİ’lerin kâr karlılık ve verimliliklerinin artırılması, büyük işletmeler ile KOBİ’ler arasındaki açığın kapatılması, reel sektörün
desteklenmesi ve ülkemizin daha az gelişmiş bölgelerindeki müşterilerimiz tarafından finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla; ,
proje ve işletme finansmanı ihtiyaçlarına yönelik uygun faiz ve uzun vade imkânları sağlayan, Dünya Bankası kaynaklı 2 kredi ürünü
sunuyor.
1-Dünya Bankası İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi
Özellikler:

Dünya Bankası İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi, net satış hasılatı maksimum 20 Milyon USD ve çalışan sayısı azami 250
olan müşterilerimize sunulmaktadır.

Dünya Bankası İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi ile işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçları, uygun faiz oranları ve vadesi iki
yıldan kısa olmamak koşuluyla anapara ödemesiz ve dönem seçenekli olarak; n’dan finanse edebilmektedir.

müşterilerinin son altı ay içerisindeki harcamalarına yönelik fatura karşılığı, USD cinsinden değişken faizli olarak veya TL
cinsinden kullandırılmaktadır.


Kullandırılan kredinin geri ödemeleri; üç ay, altı ay ve yılda bir yapılabilmektedir.
müşterilerinekullandırılabilecek kredinin alt limiti 100.000 USD, üst limiti ise 3,5 Milyon USD’dir.
2-Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi
Özellikler

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi, ile çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler için enerji tasarrufuna yönelik yatırımların
finansmanına katkı sağlamak amacıyla, yine uygun faiz ve uzun vade seçenekleriyle kullanılmaktadır.

ile çalışan azami 40 Milyon TL net satış hasılatı ve maksimum 250 çalışana sahip KOBİ’ler ile azami 150 Milyon TL net satış hasılatı ve
maksimum 1.500 çalışana sahip orta ölçekli işletmelerin enerji maliyetlerini azaltacak yatırım finansman ihtiyaçları; Dünya Bankası
Enerji Verimliliği Kredisi ile anapara ödemesiz dönemli olarak, sekiz yıl vadeye kadar ulaşan, üç ay , altı ay ve yılda bir geri ödeme
seçenekleri ile karşılanabilmektedir.


USD cinsinden ve değişken faizli Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile finanse edilen yatırımda aranılan temel özellik;
müşterinin yapacağı yatırım sonucunda minimum %20 enerji tasarrufu elde etmesi veya yatırımdan elde ettiği getirinin minimum
%50’sinin enerji tasarrufundan sağlanmış olmasıdır.
Fatura karşılığı kullandırılan kredinin alt limiti 250.000 USD iken, üst limiti KOBİ müşterilerimiz için 3,5 Milyon USD ve orta ölçekli
firmalarımız için 5 Milyon USD’dir.
Download

Dünya Bankası İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi ve