ALADAĞLAR MİLLÎ PARKI
5. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI
14-15-16-17 Ağustos 2014
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Düzenleyen Kurumlar:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü adına VII. Bölge
Kayseri Şube Müdürlüğü (İdare), Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediye Başkanlığı tarafından
14-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Aladağlar Millî Parkı, Yahyalı Bölgesi’nde “Genel Doğa ve
Makro” kategorilerinde 5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapılacaktır.
Yarışma Alanı: Aladağlar Millî Parkı, Yahyalı
Yarışmanın Amacı:
Aladağlar Millî Parkı’nın doğal güzelliklerine, yüksek ekoturizm potansiyeline ve endemik
türlerine, flora-faunası ve tüm kaynak değerlerine dikkat çekilerek fotoğrafçı bakış açısıyla
görsellerinin tespit edilerek tanıtımının yapılması için idarenin görsel arşivinin oluşumuna katkı
sağlamak, ayrıca yerel yönetim ve halkın koruma kullanma dengesi öngörüsüyle doğadan maksimum
faydayı sağlamasını temin etmek, diğer taraftan yerel fotoğraf derneklerinin de Kayserinin tanıtımında
hep birlikte organize bir şekilde hareketini koordine ederek fotoğrafçı ve fotoğrafçılığın gelişimine de
imkan vermektir.
Alanın niteliği ve zorluk risk derecesi:
Yarışmaya katılacaklardan zorluk derecesi ve rakım farkı çok yüksek tracking güzergahlarını
içermesi nedeniyle özellikle dağ şartlarına ve eksi derecedeki soğuklara dayanıklılık konusunda ve 680
ile 3600 metre rakımına kadar yükseklikte çekimlerde yapılacağından yükseklik, kalp ve tansiyon
rahatsızlığı olanların başvuru yapmamaları ve katılmamaları rica olunur.
Başvuruda bulunanlar arasından illere göre dağılımı yapıldıktan sonra tertip komitesi tarafından
kendileri yarışma ile ilgili olarak detaylı olarak bilgilendirileceklerdir. Alanda sağlık memuru ve sivil
savunma ekibi de bulunacaktır.
Yarışma katılım belirli sayıda belirlenecek olup, başvuruları onaylanan katılımcılar etkinliğe
katılabilecektir. Kesin katılım listelerinin oluşturulmasında Organizasyon idaresi serbesttir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Ancak 4 günlük etkinlik ve trakingde katılımcıların eşyalarının
taşınacağı katır ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Kiralanan katırlara ücretleri katırcılara
peşin olarak ödenecektir (4 günlük 80 TL).
Katılım için gerekli malzemeler:
Yarışmacılar; sırt çantası ve içerisinde bulunması gereken malzemeleri (İç Çamaşır (tişört) bluz, çorap, şapka, eldiven ve şal – yağmurluk – gözlük - mendil (ıslak ve kuru) - plastik bardak
ve 0.5-1 litrelik su – kaşık – çakmak - çok maksatlı çakı, güneş kremi vitamin hapları vb kişisel
ihtiyaçları), uyku tulumu ve tek kişilik kamp çadırlarını kendileri temin edeceklerdir.
İzleyici veya piknik yapmak düşüncesiyle organizasyona katılım mümkün değildir.
Toplanma Yeri: Yahyalı Cumhuriyet Meydanı
Başvurunun son günü olan 08.08.2014 tarihine kadar araç imkanı olmayanların İdaremizden
talep etmeleri halinde foto safarinin başlangıç günü olan 14.08.2014 tarihinde en geç saat 07.00’de
Kocasinan Belediye Binası’nın önünden servis kaldırılacaktır.
Kamp alanlarının uygunluğu ve zaman idare tarafından kontrol edilecektir.
1. Durak Noktası ve Kamp Alanı:
1/5
14 Ağustos 2014 Perşembe günü saat 09.00’da Yahyalı Cumhuriyet Meydanı’ndan Derebağ
Şelaleleri’ne hareket edilerek 1 saat şelale ve çevresindeki fotoğraf çekimden sonra Delik Kaya
mevkiinde bulunan Yusufça Pınarı’na kadar araçlarla gidilecektir. Kumanya dağılımı ve bilgilendirme
yapıldıktan sonra Teke Kalesi istikametinden Yıldız Gölü’ne hareket edilecek gece konaklaması
Yıldız Gölü’nde yapılacaktır.
2. Durak Noktası ve Kamp Alanı:
15 Ağustos 2014 Cuma sabahı saat 05.00’te Yıldız Gölü’nden Yedigöller mevkiine hareket
edilecek ve saat 17.00’de 2. kamp alanı olan Yedigöller mevkiinde gece konaklama yapılacaktır.
3. Durak Noktası ve Kamp Alanı:
16 Ağustos 2014 Cumartesi sabah saat 05.00’te Yedigöller’den başlayıp Hacer Boğazı’ndan
geçerek Hacer Ormanı’na (Soğukpınar) hareket edilecek. Saat 17.00’de gece konaklaması Soğukpınar
Kamp Alanı’nda yapılacaktır.
4. Durak Noktası ve Kamp Alanı:
17 Ağustos 2014 Pazar sabahı saat 05.00’te Hacer Ormanı’ndan Ulupınar Köyü kavşağına kadar
yürünerek Ulupınar’da araçlara binilerek Kapuzbaşı Şelaleleri’ne hareket edilecek. Saat 12.00’de
Kapuzbaşı Şelaleleri ve civarında çekim yapılarak saat 15.00’te 5. Foto Safari Fotoğraf yarışması
basın açıklaması ile sona erecektir. İdare gerekli görmesi halinde güzergahta değişiklik yapabilir.
Yarışma Şartları:
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar
ile birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara
açıktır. Katılımcılar yarışma sırasında yanlarında resmi kimlik kartlarını (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,
pasaport vb) bulundurmak zorundadır.
2. Yarışma “genel doğa” ve “makro” olmak üzere iki kategorilidir.
3. Yarışmada dijital (sayısal) makine kullanılmalıdır.
4. Her yarışmacı, her kategoride en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir. Aynı fotoğraf ile
birden fazla kategoriye katılamaz.
5. Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast ayarları) dışında hiçbir
müdahale kabul edilmez.
6. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim, vb etiketler bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi
yazılarını fotoğrafın üzerine yazdırmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
7. Foto Safarinin yapıldığı günlerde çekimi yapılan fotoğraflar yarışmaya tabi tutulacaktır. Daha
önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz. Çekime başlamadan önce fotoğraf makinesinin tarih
güncellemesi ve kullanılacak uygun kapasitede tek bir bellek kartının sıfırlaması yapılır. Kullanılan
bellek kartının marka ve seri numarası okunabilir olmalıdır. Gerektiğinde fotoğrafların orijinal
kayıtları, raw formatları da istenebilecektir. Fotoğraf makinesinin pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt
sırasında yapılan makine ayarlarının değişmesi durumunda yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
8. Tüm kategorilerde görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Çekilen fotoğrafların, fotoğrafçının kendi makinesinin “Raw” ya da “Raw+Jpeg High”
formatında olması gerekir.
10. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu
olmayacaktır.
11. Yarışmacılar, seçimlerini yanlarında getirdikleri dizüstü bilgisayarlar veya fotoğraf
makinelerinin monitörleri aracılığıyla yaparak fotoğrafların dosya numaralarını “Fotoğraf Teslim
Formu”na yazacaklardır. Yarışmacılar çektikleri fotoğraflarının hangi kategoriye katılacağını
belirledikten ve “Fotoğraf Teslim Formu”nu doldurduktan sonra seçtikleri görüntüler bellek
kartlarından görevlilerin bilgisayarlarına aktarılacaktır.
12. Yarışmacılar, yarışma süresince ve fotoğrafları seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu, Seçici
Kurul üyeleri ile TFSF temsilcisinden görüş al(a)mayacaklardır.
13. Yarışma sonu teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri
yapan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kurak
ihlalinin tekrarlanması durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir. Haklarında
açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
2/5
14. Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif
haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Ödül yeri boş bırakılır.
15. Katılımcılar ekip liderinin yönetiminde ve alan kılavuzları eşliğinde, sivil savunma memurları
ile birlikte hareket edeceklerdir. Gruptan ayrılmak farklı alanlara gitmek tehlikeli olabileceğinden
grupla birlikte hareket edilmelidir. Genel doğa ve makro kategorilerinde yarışma yapılacağından
alanda iki grup oluşturulabilir.
16. Yarışmacılar, arazi risklerini ve yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartname’ye
uymayanlar, belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapmayanlar, kendilerinin ve başkalarının
güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
17. Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim
yapmaları zorunludur. Alanda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak, ormanlık alan içinde sigara içmek
yasaktır.
18. Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve
geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin tespiti
halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
19. Ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî
Parklar Genel Müdürlüğü, VII. Bölge Kayseri Şube Müdürlüğü ve Yahyalı Belediye Başkanlığı
arşivine alınacak, ayrıca her hangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
20. Ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların daha büyük boyutlu (kısa kenarı en az 2400
piksel olacak şekilde) ve özgün hali Eser Sahipleri tarafından idareye teslim edilecektir.
21. İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde dereceye girmeyen ve sergilenmeyen fotoğraflardan
sahipleri dilerlerse sergileme bedeli kadar satın alma karşılığı kullanım hakkını devrederler, satın alma
bedeli 50 TL’dir, ya da katılımcılar kendileri idarenin kullanımına istekleri dahilinde izin verebilirler.
Bu durum TFSF gözetiminde netleşecek olup kullanımı mümkün olmayan fotoğraflar sistemden
silinecektir.
22. Yarışmayı düzenleyen idare organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya
gerekli görülen durumlarda yarışmayı, TFSF’ye yazılı olarak bildirmek koşuluyla ileri bir tarihe
erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
23. Yarışma süresi içinde değerlendirilen tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orman ve
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, VII. Bölge Kayseri Şube
Müdürlüğü ve Yahyalı Belediye Başkanlığı ve eser sahibinin olacaktır.
24. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, VII. Bölge
Kayseri Şube Müdürlüğü, Yahyalı Belediye Başkanlığı bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında,
albümde, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı görsel materyal olarak eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecektir.
25. Ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını olan
Almanak 2014’te yer alacaktır.
Ödüller:
Genel Doğa Kategorisi
Birinciye
: 2.000 TL
İkinciye
: 1.500 TL
Üçüncüye
: 1.000 TL
Makro kategorisi
Birinciye
: 2.000 TL
İkinciye
: 1.500 TL
Üçüncüye
: 1.000 TL.
Sergileme (İki kategoride toplam en az 20 adet) : 50 TL
Bu ödül ve sergilemeler dışında Kayseri ve Çevre illerden yarışmaya katılıp yarışmada
fotoğrafı/fotoğrafları ödül veya sergileme alan katılımcılar ayrıca Kayseri’de bulunan yerel
derneklerden 1 yıl içerisinde tercih ettikleri herhangi bir fotoğraf/photoshop seminerine (atölye)
ücretsiz katılabileceklerdir, Seçici kurula katılan yerel dernek temsilcilerince bu durum kabul edilmiş
sayılır.
3/5
Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Katılım için son başvuru
Yarışma başlangıç tarihi
Fotoğrafların son teslim tarihi
Jüri toplantısı
Sonuçların Açıklanması
Ödül Töreni ve Sergi :
: 08.08.2014 saat 17.00
: 14.08.2014 Perşembe saat 08.00 (Yahyalı Cumhuriyet Meydanı)
: 17.08.2014 Pazar saat 17.00
: 17.08.2014 Pazar saat 18.00
: 17.08.2014 Pazar saat 21.00
: Sonradan belirlenecektir
Seçici Kurul:
1. Esat ÖZTÜRK
2. Murat AKGÜN
3. Sami TÜRKAY
4. Mehmet Serdar ÖZŞAHİN
5. Meral İLGÜN
6. Murat Ziya ÖZTÜRK
7. Yusuf KARTAL
Yahyalı Belediye Başkanı
Kayseri Şube Müdürü
TFSF Başkanı
Tasarımcı
Atölye 9 Görsel Sanatlar Derneği
Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği
Sureti Alem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği
TFSF Temsilcisi: Yunus TOPAL
İletişim:
Sorumlu ve iletişim kurulacak kişi ve iletişim bilgileri:
Yarışma Sekreterliği:
Milli Parklar VII. Bölge Kayseri Şube Müdürlüğü
D. Yunus KESKİN
Telefon : İş: 0352 222 11 04 - Faks: 0352 222 13 02 - Cep: 0553 533 74 14
e-mail : [email protected]
Yahyalı Belediye Başkanlığı
Osman SANDIK
Basın Müdürü
Tel: 0352 611 99 12
e-mail: [email protected]
Katkıda Bulunanlar:
Yarışmamızı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü,
VII. Bölge Kayseri Şube Müdürlüğü, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediye Başkanlığı Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Kayseri Yerel Dernekleri UFAD, Atölye9, Sureti Alem Dernekleri
desteklemektedir.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2014/058) numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/058)
4/5
ALADAĞLAR MİLLÎ PARKI
5. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI
14-15-16-17 Ağustos 2014
BAŞVURU FORMU
T.C. Kimlik No
Ülke / katıldığı şehir adı
Ad Soyad
Rumuz
Meslek
Doğum tarihi
İletişim adresi
İletişim tel
Cep tel
Faks
e-mail
Üye olduğunuz dernek /
kulüp(ler)
Acil durumda haber
verilecek kişinin
ad-soyad ve tel no’su
Yarışmada dereceye
giren fotoğraflar
haricindeki
fotoğraflarımı idarenin
ismimi kullanarak
kullanmasına izin
veriyorum.
Evet
Hayır
Kontenjan sınırlı olup Fotoğrafçı katılımı tercih nedenidir.
14-17 Ağustos 2014 tarihlerinde düzenlenen Aladağlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması
şartnamesini okudum. Sağlık yönünden herhangi bir riskim bulunmamaktadır. Tüm şartları kabul
ederek yarışmaya katılmak istiyorum.
Tarih:
İmza:
5/5
Download

Katılım Formu