T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni
Ocak 2014
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İçindekiler
1.
Esnaf ve Sanatkâr Sayıları ............................................................................................................... 3
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları ................................................................. 3
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı....................................................... 4
Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler.............................................................. 4
Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler .............................................................. 4
2.
Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları ................................................................. 5
3.
Mesleklerin Sayısal Değişimi .................................................................................................. 6
En fazla artış gösteren 10 meslek ........................................................................................... 6
En fazla azalış gösteren 10 meslek ......................................................................................... 8
4.
İllere Göre Gazete İşlem Sayıları ............................................................................................ 9
5.
İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları ........................................................................................ 11
6.
Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları ................................................................. 14
2
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
1.
Esnaf ve Sanatkâr Sayıları
Esnaf ve Sanatkâr Sayısı
1.504.414
Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayısı
1.621.545
Oda Sayısı
3082
Birlik Sayısı
82
Federasyon Sayısı
13
Konfederasyon Sayısı
1
Türkiye genelinde toplam 1.504.414 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve
sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1.621.545’dir.
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârların yaş ortalamaları
Yaş Ortalamaları
44,20
44,00
44,10
44,00
43,80
43,60
43,40
43,20
43,00
42,80
43,00
42,60
42,40
YAŞ ORTALAMASI
Kadın
Erkek
Genel
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması 44’dür. Kadın esnaf ve
sanatkârlarımızın yaş ortalaması 43; erkek esnaf ve sanatkârlarımızın yaş ortalaması ise
44,1’dir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2013 verilerine göre Türkiye’nin yaş ortalaması 30,4
olup, kadınların yaş ortalaması 31, erkeklerin yaş ortalaması ise 29,8’dir. Türkiye’deki esnaf ve
sanatkârlarımızın yaş ortalaması, genel yaş ortalamasının üstündedir.
3
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Türkiye geneli esnaf ve sanatkârın cinsiyetlere göre dağılımı
Kadın; 12,9%
Erkek
Kadın
Erkek; 87,1%
Esnaf ve sanatkârlarımızın %12,9’lik kısmını kadınlar, %87,1’lik kısmını ise erkekler
oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013 yılı Türkiye nüfusunun %50,1’ini erkekler,
%49,9’unu de kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun dağılımı dikkate alındığında
kadınların esnaf ve sanatkâr girişimine katılım oranı düşüktür.
Kadın esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler
Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
Lokantacılık (Kebap, Köfte, Döner ve her türlü yemek)
Taksicilik
Tuhafiyecilik
Kadın Sayısı
30.425
18.591
6.925
6.763
6.743
Erkek esnaf ve sanatkârların en çok yer aldığı meslekler
Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
Minibüsçülük
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
Taksicilik
4
Erkek Sayısı
139.157
104.631
77.405
71.576
66.174
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
2.
Esnaf ve Sanatkâr İşletmeleri Tescil-Terkin Sayıları
Ocak 2014 Tescil-Terkin Sayıları
30000
25000
26158
20000
15000
12021
10000
5000
0
İŞLEM SAYILARI
Tescil
Terkin
2014 Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 26.158 tane esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulmuş,
12.021 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.
Ocak 2013 - Ocak 2014 Tescil-Terkin Sayıları
Kıyaslaması
30000
25000
20000
26158
22426
15000
13528
10000
12021
5000
0
OCAK 2013
OCAK 2014
Tescil
Terkin
2013 yılının Ocak ayındaki tescil ve terkin durumlarına baktığımızda Ocak 2014’e göre daha
az tescil daha fazla terkin yapıldığı görülmektedir. Ocak 2014’de bir önceki yılın aynı
dönemine göre daha fazla esnaf işletmesi açılmış, daha az esnaf işletmesi kapanmıştır. Ocak
2013’de Türkiye genelinde toplam 22.426 esnaf ve sanatkâr işletmesi açılmış, 13.528 esnaf
ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.
5
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
3. Mesleklerin Sayısal Değişimi
En fazla artış gösteren 10 meslek
2014 Ocak Ayı
2013 Ocak Ayı
Sıralama Artış Sayısı Meslek
1
1236 Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
2
709 Servis Aracı İşletmeciliği
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe
3
530
İşletmeciliği
4
479 Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
5
457 Lokantacılık
6
437 Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
7
323 Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
8
310 Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
9
299 Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı
10
295 Pazarcılık
Artış Sayısı Sıralama
650
2
552
3
307
6
544
319
185
191
159
254
1055
4
5
10
9
11
7
1
2013 Ocak - 2014 Ocak Değişim Miktarlarının Kıyaslanması
Pazarcılık
Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
Lokantacılık
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
Servis Aracı İşletmeciliği
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
0
200
2013 Artış
6
400
2014 Artış
600
800
1000
1200
1400
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
2013 Ocak ayında;
-
Pazarcıların sayısı ise 1.055,
Bakkal, Bayii, Büfecilerin sayısı 650,
Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 552 kişi artmışken;
2014 Ocak ayında;
-
Bakkal, Bayii, Büfecilerin sayısı 1.236,
Servis Aracı İşletmecilerinin sayısı 709,
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmecilerinin sayısı ise 530 kişi artmıştır.
Pazarcılık mesleğindeki artış mevzuat kaynaklı olup aslında kayıt dışı çalışan bir meslek
erbabının kayıt altına alınmasının bir sonucudur. Diğer mesleklerdeki artış miktarları ise esnaf
ve sanatkârlarımızın eğilimlerini göstermektedir.
7
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
En fazla azalış gösteren 10 meslek
Sıralama Azalma Sayısı
1
-130
2
-16
3
-8
4
-6
5
-6
6
-6
7
-6
8
-5
9
-5
10
-5
2014 Ocak Ayı
Meslek
Şoförlük
Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı
Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı
Tenekecilik
Kavaflık
Kuruyemiş ve Kurukahve Satıcılığı
Motorsuz Taşıt Aracı Nakliyeciliği
Her Türlü Seyyar Satıcılık
Köşgerlik, Saraçlık, Sayacılık
Celeplik ve Besicilik
2013 Ocak Ayı
Azalma Sayısı
-200
-10
-21
-12
-13
-15
-4
-48
-3
-5
2013 Ocak ayında;
-
Şoförlük sayısı 200,
Kamyon, Kamyonetçilik sayısı 103,
Marangozluk ve Dülgerlik sayısı 91 kişi azalmışken;
2014 Aralık ayında;
-
Şoförlük sayısı 130,
Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt, Kiralama ve Satıcılığı sayısı 16,
Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı 8 kişi azalmıştır.
Şoförlük ve Seyyar Satıcılık ile ilgili azalmalar, mevzuat gereği bu meslek erbabının esnaf ve
sanatkâr sayılmamasından kaynaklanmaktadır.
Diğer mesleklerdeki azalmalar ise o mesleklere olan ilginin azaldığını göstermektedir. Örneğin
Türkiye’deki internet ve iletişim altyapısının gelişmesi Plak, Bant, Video, VCD, DVD Kayıt,
Kiralama ve Satıcılığı mesleğine olan ilginin düştüğünü göstermektedir.
8
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
4. İllere Göre Gazete İşlem Sayıları
İl
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
KONYA
ANTALYA
BURSA
MERSİN
HATAY
ŞANLIURFA
MANİSA
BALIKESİR
ADANA
KOCAELİ
SAKARYA
SAMSUN
GAZİANTEP
TEKİRDAĞ
KAYSERİ
DENİZLİ
AYDIN
MUĞLA
TOKAT
AFYON
ÇANAKKALE
KAHRAMANMARAŞ
ELAZIĞ
VAN
MARDİN
ÇORUM
DİYARBAKIR
MALATYA
TRABZON
KÜTAHYA
GİRESUN
ADIYAMAN
RİZE
EDİRNE
ERZURUM
DÜZCE
AMASYA
UŞAK
Tescil
Tadil
Sicil Terkin
Meslek Terkin
Tescil-Terkin Farkı
2673
1603
1751
921
1185
1009
767
545
453
803
706
605
560
440
550
362
455
423
422
556
544
310
306
329
268
294
229
195
182
229
233
368
246
188
192
214
253
192
156
129
225
383
119
283
59
167
112
60
35
30
52
37
40
39
15
48
83
20
31
29
168
140
9
14
19
9
8
29
12
51
109
28
50
45
8
19
9
17
18
19
5
40
807
413
706
277
470
477
316
121
36
379
309
233
188
147
267
65
183
161
155
282
247
117
134
162
115
130
78
50
42
77
103
229
121
79
76
104
131
84
62
45
112
150
105
134
36
151
56
39
29
39
58
33
25
41
9
9
31
26
32
50
59
114
16
12
17
4
16
5
10
6
24
10
23
16
3
12
9
25
28
15
6
35
1716
1085
911
608
564
476
412
395
378
366
364
347
331
284
274
266
246
230
217
215
183
177
160
150
149
148
146
135
134
128
120
116
109
106
104
101
97
80
79
78
78
9
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İl
NİĞDE
ORDU
ŞIRNAK
KIRŞEHİR
YOZGAT
ÇANKIRI
OSMANİYE
SİVAS
YALOVA
ISPARTA
ZONGULDAK
AKSARAY
KIRKLARELİ
KIRIKKALE
NEVŞEHİR
BİLECİK
ESKİŞEHİR
KASTAMONU
BİTLİS
ARTVİN
MUŞ
SİİRT
KARS
KARAMAN
ERZİNCAN
BATMAN
SİNOP
KİLİS
BURDUR
BOLU
BARTIN
HAKKARİ
ARDAHAN
TUNCELİ
BİNGÖL
IĞDIR
KARABÜK
AĞRI
BAYBURT
GÜMÜŞHANE
TOPLAM
Tescil
Tadil
Sicil Terkin
Meslek Terkin
Tescil-Terkin Farkı
141
281
82
126
148
94
149
164
85
182
201
131
178
96
113
100
203
153
71
97
62
79
83
86
89
93
98
44
126
87
64
30
29
36
47
29
81
73
19
37
5
19
3
4
94
4
5
96
17
13
30
4
8
5
5
7
48
28
2
1
2
0
3
10
4
7
4
1
10
24
6
2
1
4
0
2
9
12
1
6
61
160
4
44
67
21
72
84
12
94
111
50
97
32
42
34
126
80
17
40
12
29
33
35
39
49
47
8
85
58
35
8
8
15
28
12
53
57
15
35
3
44
2
7
7
0
4
7
2
18
21
18
18
2
10
8
19
17
3
7
1
1
2
4
8
4
12
0
13
4
5
0
1
1
3
1
14
11
0
2
77
77
76
75
74
73
73
73
71
70
69
63
63
62
61
58
58
56
51
50
49
49
48
47
42
40
39
36
28
25
24
22
20
20
16
16
14
5
4
0
26158
2974
10199
1822
14137
10
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
5. İllere Göre Esnaf Ve İşyeri Sayıları
İl
Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı
İlin Nüfusu*
İşyeri/Nüfus Oda Sayısı Esnaf/Oda
İSTANBUL
169.264
177.725
14.160.467
1,26%
163
1.038
İZMİR
98.000
106.970
4.061.074
2,63%
129
760
ANKARA
71.071
74.666
5.045.083
1,48%
115
618
ANTALYA
63.523
73.412
2.158.265
3,40%
75
847
BURSA
57.033
61.751
2.740.970
2,25%
105
543
MERSİN
42.788
46.155
1.705.774
2,71%
72
594
KONYA
44.101
45.768
2.079.225
2,20%
84
525
MANİSA
40.263
43.863
1.359.463
3,23%
95
424
ADANA
38.327
40.999
2.149.260
1,91%
86
446
BALIKESİR
37.399
40.263
1.162.761
3,46%
89
420
MUĞLA
33.646
40.147
866.665
4,63%
33
1020
HATAY
33.723
35.001
1.503.066
2,33%
70
482
SAMSUN
32.381
34.107
1.261.810
2,70%
71
456
AYDIN
30.775
33.813
1.020.957
3,31%
87
354
KOCAELİ
30.771
33.186
1.676.202
1,98%
52
592
GAZİANTEP
29.268
30.448
1.844.438
1,65%
79
370
DENİZLİ
27.123
29.104
963.464
3,02%
71
382
ŞANLIURFA
26.332
27.283
1.801.980
1,51%
58
454
SAKARYA
22.873
24.356
917.373
2,65%
73
313
TRABZON
22.242
24.258
758.237
3,20%
49
454
TEKİRDAĞ
21.668
23.363
874.475
2,67%
34
637
KAYSERİ
20.544
22.011
1.295.355
1,70%
42
489
KAHRAMANMARAŞ
19.467
20.121
1.075.706
1,87%
40
487
ORDU
18.170
19.729
731.452
2,70%
44
413
ÇANAKKALE
17.332
19.360
502.328
3,85%
33
525
AFYON
16.414
17.081
707.123
2,42%
37
444
MALATYA
15.599
16.671
762.538
2,19%
39
400
VAN
14.464
16.270
1.070.113
1,52%
20
723
ESKİŞEHİR
14.352
15.613
799.724
1,95%
36
399
KÜTAHYA
13.963
15.415
572.059
2,69%
48
291
ERZURUM
14.261
15.242
766.729
1,99%
41
348
ZONGULDAK
14.063
15.114
601.567
2,51%
29
485
TOKAT
13.424
14.867
598.708
2,48%
34
395
EDİRNE
13.153
14.063
398.582
3,53%
34
387
DİYARBAKIR
12.473
13.484
1.607.437
0,84%
42
297
ÇORUM
12.769
13.429
532.080
2,52%
42
304
KASTAMONU
11.375
13.167
368.093
3,58%
38
299
GİRESUN
12.236
12.995
425.007
3,06%
33
371
SİVAS
11.751
12.708
623.824
2,04%
33
356
UŞAK
10.831
11.626
346.508
3,36%
28
387
KIRKLARELİ
10.585
11.604
340.559
3,41%
28
378
ELAZIĞ
11.057
11.599
568.239
2,04%
26
425
YOZGAT
10.914
11.534
444.211
2,60%
31
352
ISPARTA
10.640
11.454
417.774
2,74%
28
380
11
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
İl
Esnaf Sayısı İşyeri Sayısı
İlin Nüfusu*
İşyeri/Nüfus Oda Sayısı Esnaf/Oda
OSMANİYE
10.598
11.303
498.981
2,27%
30
353
ADIYAMAN
10.806
11.056
597.184
1,85%
23
470
RİZE
10.188
11.048
328.205
3,37%
26
392
MARDİN
9.990
10.226
779.738
1,31%
21
476
BURDUR
8.782
9.955
257.267
3,87%
26
338
AKSARAY
9.128
9.785
382.806
2,56%
20
456
DÜZCE
8.474
9.612
351.509
2,73%
27
314
NEVŞEHİR
8.357
9.123
285.460
3,20%
24
348
NİĞDE
8.614
9.045
343.658
2,63%
28
308
AMASYA
8.193
9.025
321.977
2,80%
28
293
BOLU
7.000
7.874
283.496
2,78%
26
269
KARABÜK
6.226
7.351
230.251
3,19%
16
389
SİNOP
5.863
6.678
204.568
3,26%
16
366
AĞRI
5.641
6.369
551.177
1,16%
15
376
KARAMAN
5.868
6.309
237.939
2,65%
16
367
YALOVA
5.810
6.242
220.122
2,84%
17
342
KIRIKKALE
5.749
6.143
274.658
2,24%
15
383
ARTVİN
5.422
5.865
169.334
3,46%
18
301
BİTLİS
5.254
5.766
337.156
1,71%
12
438
KIRŞEHİR
5.231
5.472
223.498
2,45%
19
275
KARS
5.133
5.407
300.874
1,80%
16
321
BARTIN
4.804
5.322
189.139
2,81%
10
480
BİLECİK
4.835
5.307
208.888
2,54%
13
372
MUŞ
4.883
5.160
412.553
1,25%
6
814
ERZİNCAN
4.671
5.017
219.996
2,28%
19
246
BATMAN
4.680
4.999
547.581
0,91%
6
780
BİNGÖL
3.616
3.970
265.514
1,50%
7
517
ÇANKIRI
3.632
3.930
190.909
2,06%
14
259
ŞIRNAK
3.406
3.892
475.255
0,82%
9
378
SİİRT
3.610
3.884
314.153
1,24%
13
278
KİLİS
3.359
3.404
128.586
2,65%
14
240
GÜMÜŞHANE
3.067
3.379
141.412
2,39%
13
236
IĞDIR
2.700
2.841
190.424
1,49%
7
386
HAKKARİ
2.568
2.689
273.041
0,98%
5
514
ARDAHAN
2.192
2.379
102.782
2,31%
3
731
TUNCELİ
2.000
2.192
85.428
2,57%
5
400
BAYBURT
1.656
1.731
75.620
2,29%
6
276
TOPLAM
1.504.414
1.621.545
76.667.864
2,11%
3085
438
* Nüfus verileri: TÜİK 2013
2014 Ocak ayındaki illere göre esnaf, işyeri sayıları ve bunların nüfusa oranını incelediğimizde
aşağıdaki noktalar dikkat çekmektedir.
-
İşyeri sayısının Türkiye nüfusuna oranı %2,11’dir. Her yüz kişiden ikisinin esnaf ve
sanatkâr olduğu söylenebilir.
Her bir Esnaf ve Sanatkâr Odası başına ortalama 438 üye düşmektedir.
12
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
En fazla esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu 5 ilimize baktığımızda;
-
İstanbul’da 177.725,
İzmir’de 106.970,
Ankara’da 74.666,
Antalya’da 73.412,
Bursa’da 61.751 esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu görülmektedir.
En az esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu 5 ilimize baktığımızda;
-
Bayburt’da 1.731,
Tunceli’de 2.192,
Ardahan’da 2.379,
Hakkâri’de 2.689,
Iğdır’da 2.841 esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu görülmektedir.
Nüfusa oranla en fazla esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu iller;
-
Muğla (%4,63)
Burdur (%3,87)
Çanakkale (%3,85)
Kastamonu (%3,58)
Edirne (%3,53) şeklinde sıralanmaktadır.
Nüfusa oranla en az esnaf ve sanatkâr işletmesinin olduğu iller;
-
Şırnak (%0,82)
Diyarbakır (%0,84)
Batman (%0,91)
Hakkari (%0,98)
Ağrı (%1,16) şeklinde sıralanmaktadır.
Esnaf ve Sanatkâr Odası başına düşen üye sayısının en yüksek olduğu iller;
-
İstanbul (1.038)
Muğla (1.020)
Antalya (847)
Muş (814)
Batman (780) şeklinde sıralanmaktadır.
Esnaf ve Sanatkâr Odası başına düşen üye sayısının en düşük olduğu iller;
-
Gümüşhane (236)
Kilis (240)
Erzincan (246)
Çankırı (259)
Bolu (269) şeklinde sıralanmaktadır.
13
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
6.
Mesleklere Göre Esnaf ve Sanatkâr İşyeri Sayıları
Türkiye genelinde en fazla icra edilen 60 meslek kolu aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Bu listedeki esnaf
ve sanatkar sayısı toplam sayının %80’ini oluşturmaktadır.
Sıra Meslek
Bakkallık, Bayilik, Büfecilik
1
Minibüsçülük
2
Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu
3
Kadın ve Erkek Kuaförlüğü
4
Kahvecilik, Kıraathanecilik ve İnternet Kafe İşletmeciliği
5
Taksicilik
6
Pazarcılık
7
Kamyonculuk, Kamyonetçilik
8
Servis Aracı İşletmeciliği
9
Lokantacılık
10
Otobüsçülük
11
Tuhafiyecilik
12
Konfeksiyon İmal ve Satıcılığı
13
Kır Kahvesi, Çay Bahçesi, Çay Ocağı, Piknik ve Dinlenme Yeri İşletmeciliği
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
İşyeri Sayısı
165387
108490
80495
79977
75695
72536
55549
54959
46720
39078
28506
24429
20358
20273
Oto Motor Tamirciliği
19885
Terzilik
17671
Mobilya İmal ve Satıcılığı
16858
Emlak Komisyonculuğu ve Danışmanlığı
16077
Fırıncılık
14838
Marangozluk ve Dülgerlik
14669
Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)
13667
Hırdavatçı (Nalbur) İmal ve Satıcılığı
12670
Elektrik Tesisatçılığı
12647
Ayakkabı İmal ve Satıcılığı
12372
Pastanecilik
11380
Kuyumculuk
11196
Telefon, Cep telefonu, Faks, Telsiz ve Diğer Haberleşme Cihazları ve 10798
Aksesuarları Satış, Tesisat Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği
Kasaplık, Sakatatçılık
10776
Kafe, Kafeterya, Kahvaltı Salonu İşletmeciliği
10636
Aperatif Yiyecek Maddeleri İmal ve Satıcılığı
Oto Şase, Kaporta Tamirciliği
Manavlık
9982
9642
9635
Kantincilik
Turistik, Otantik Hediyelik ve Hatıra Eşya İmal ve Satıcılığı
Oto Elektrikçiliği
Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmal, Satış ve Tamirciliği
Şans Oyunları (Milli Piyango, Loto, Toto, Ganyan Bayii v.b.)
Torna ve Tesviyecilik
Züccaciyecilik
Elektronik Cihazlar Araç Gereçler Satış, Bakımı ve Tamirciliği
9490
9186
8393
8165
7891
7747
7633
7612
14
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
Sıra
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Meslek
Kırtasiyecilik
Pide, Lahmacun v.b. İmal ve satıcılığı
Sıhhi Tesisatçılık
Mahrukatçılık (Odun, Kömür v.b. Alım ve Satımı)
Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı
Oto Yağlama ve Yıkamacılığı
Oto Galericiliği (Oto Alım-Satım)
Oto Yedek Parça İmal ve Satıcılığı
İnşaat Malzemeleri İmal ve Satıcılığı
Otel, Motel, Pansiyon ve Han İşletmeciliği
Kaynakçılık
Bisiklet ve Motosiklet İmal, Satış ve Tamirciliği
Elektrik Malzemeleri İmal, Satış ve Tamirciliği
Disko, Taverna, Gazino, Gece Kulübü, Pavyon, Birahane ve Bar İşletmeciliği
Fotoğrafçılık
Hurdacılık ve Geri Dönüşümcülük
Oto Lastik ve Oto Lastik Kaynak ve Kaplamacılığı
Bahçe Düzenleme, Peyzaj İşleri, Tohum, Fidan, Çiçek Alım ve Satıcılığı
Kuruyemiş İmal ve Satıcılığı
Kabzımallık (sebze meyve toptancısı, komisyoncusu)
TOPLAM
15
İşyeri Sayısı
7386
7265
7216
7067
7058
6994
6881
6830
6694
6509
6333
5932
5795
5171
5069
4959
4645
4612
4604
4476
1.295.464
Download

Esnaf ve Sanatkâr İstatistikleri Bülteni