BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 27 Mayıs 2014
JCR Eurasia Rating,
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘A (Trk)/ Stabil ’
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil ’ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Şeker Mortgage Finansman A.Ş”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘A
(Trk)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu, ‘BBB-’ olan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve ‘A-3’ olan Kısa Vadeli Uluslarası Yabancı
Para Notu’nu teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası
Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
A (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
2
B
Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin son yasal düzenlemelerle temsil kabiliyeti ve
gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, Finansman Sektörü’nün bu gelişmelere paralel olarak büyüme hızı ivmelenmiş, ülke
ekonomisinin artan volatilitesi ve azalan büyüme oranlarının olası negatif etkilerine rağmen düşük penetrasyon seviyesi ve KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı da
dikkate alındığında önümüzdeki dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
2008 yılında başta konut finansmanı olmak üzere her türlü mal ve hizmet alımlarında tüketicileri kredilendirmek üzere BDDK lisansı ile kurulan Şeker Mortgage
Finansman A.Ş. (eski unvanı: İstanbul Finansman A.Ş. ) 2010 yılına kadar şirketin ana hissedarı olan Lüksemburg merkezli ‘Ipotek Financing S.A.’ yapılan devir
anlaşması ile şirket hisselerinin önemli bir kısmının Türkiye çapında geniş şube ağı bulunan orta ölçekli ‘Şekerbank T. A.Ş.’ ye devretmiştir. Şekerbank T.A.Ş.’nin
ana ortak olması ile birlikte şirketin pazarlama, satış, finansman ve kredi faaliyetleri bankanın şube ve tüm alternatif dağıtım kanalları üzerinden yürütülmesiyle
geniş müşteri kitlelerine ulaşılması sağlanmış ve müşteri konsantrasyon riski azaltılmıştır.
Sektöre göre oldukça uzun vadeli mortgage finansmanı sağlaması açısından Türk mali piyasalarında uzun vadeli konut kredisi verme avantajına ulaşarak Türk
piyasasında ön plana çıkmıştır. Banka dışı mali kurumlar içerisinde menkul kıymetleştirme ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan bir alt yapıya sahip olan şirket bu
yönüyle kendini diğer şirketlerden ayrıştırmaktadır. Likidite pozisyonunu Amerikan devlet kuruşu olan OPIC’den sağladığı uzun vadeli krediler ve ana ortak olan
Şekerbank’tan kullandığı sermaye benzeri krediler ile rahatlatan Şirket, ilerleyen yıllarda fon kaynaklarını öngördüğü tahvil ihracı ile çeşitlendirerek yaratacağı nakit
akımları ile de devam ettirmeyi ve kısa vadeli borçlanma seviyesini düşürmeyi planlamaktadır. Şirketin doğası gereği maruz kaldığı yeniden fiyatlandırma ve erken
kapama riskleri ile düşük karlılığı iyi yapılandırılmış içsel kontrol sistemleri ve riske duyarlı yönetim kadrosu ile etkin bir şekilde yönetilmektedir. Tamamı ipotek ile
teminatlandırılan düşük seviyedeki şüpheli alacakların tahsil kabiliyeti yukarı yönlü ivmelenerek yapılandırılan NPL rasyosunun düşük seviyesi aktif kalitesine olumlu
etki yaratsa da piyasa fiyatlarına uygun değerleme farklarından kaynaklanan zararlar, YP pozisyon dengelenme maliyetleri Şirket’in 2013 yılı içerisinde karlılık
göstergelerinde aşağı yönde etki etmiştir. Ancak karlılık potansiyelini ve ürün çeşitliliğini artırmak üzere beyaz ve kahverengi eşya gibi temel ihtiyaçların
finansmanını da ürünleri arasına dahil etmeyi hedeflenmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ortakların ihtiyaç duyulması halinde Şeker Mortgage Finansman A.Ş’ ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun
vadeli likidite ve özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları kanaatiyle Şirketin Desteklenme Notu JCR
Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme grafiği ve potansiyeli, aktif
kalitesi ve risk yönetim uygulamaları dikkate alındığında, müşteri tabanını genişleterek gelir yaratma kapasitesindeki gelişimi sürdürmesi kaydıyla üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Şeker
Mortgage Finansman A.Ş’.nin Ortaklardan Bağımsız Notu (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistleri Sn. Zeki Metin
ÇOKTAN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Şeker Mortgage Finansman A.Ş.