2014-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Uygulanan Testler
Ortalama Standart Sapma Soru Sayısı
Sınava Başvuran Sınava Giren Sınava Girmeyen
Aday Sayısı
Aday Sayısı
Aday Sayısı
Sınavı Geçersiz
Aday Sayısı
Temel Tıp Bilimleri Testi
50,684
23,074
120
11.520
9.577
1.943
0
Klinik Tıp Bilimleri Testi
57,446
17,922
120
11.404
9.550
1.854
0
Download

2014-TUS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler