Mart Ayı İçin Tıklayınız.
B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ DEĞİŞKEN ALT FON (823-TPO)
01.04.2014-30.04.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı
b) Kurucunun Ünvanı
c) Yöneticinin Unvanı
d) Fon Tutarı
e) Fon Toplam Değeri
f) Tedavüldeki Pay Sayısı
g) Fonun Kuruluş Tarihi
h) Fonun Süresi
B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ DEĞİŞKEN ALT FON (823-TPO)
T.İŞ BANKASI A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
750.000.000,00
199.074.793,51
16.251.068.806,00
25.08.2011
Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı
b) Önceki Ay Pay Fiyatı
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı
i) Portföyün Ortalama vadesi
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TRT251017T18
TRT140922T17
TOPLAM
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI
TOPLAM
3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
0,012250
0,012097
1,26
3,56
7,97
100,00
20,15
4,54
331,55
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
25.10.2017
14.09.2022
NOMİNAL DEĞERİ
3.100.000,00
73.311,90
3.173.311,90
RAYİÇ DEĞERİ
3.122.809,80
70.304,95
3.193.114,75
ORAN
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
0,00
0,00
1,57
0,04
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
0,00
ORAN
0,00
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
10.000,00
10.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
9.703,60
9.703,60
ORAN
KIYMET ADI
TRFAKFK81417
TOPLAM
VADE TARİHİ
19.08.2014
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
09.02.2015
16.02.2015
06.04.2015
24.06.2014
17.09.2014
31.12.2015
05.12.2014
18.12.2015
07.01.2015
15.01.2015
15.01.2015
22.01.2015
19.02.2015
11.03.2015
07.01.2015
13.03.2015
03.04.2015
11.04.2016
27.10.2014
05.05.2015
09.06.2016
02.06.2015
11.07.2016
03.09.2015
10.07.2015
02.01.2015
21.11.2014
09.11.2015
26.02.2015
20.05.2015
19.12.2016
09.01.2017
09.02.2015
21.08.2015
19.08.2016
25.02.2015
25.02.2016
07.04.2016
14.04.2016
26.04.2016
NOMİNAL DEĞERİ
4.800.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
751.803,00
600.000,00
4.280.000,00
290.000,00
4.900.000,00
3.230.000,00
2.080.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
2.712.000,00
9.000.000,00
1.030.000,00
7.000.000,00
4.500.000,00
12.870.000,00
2.524.735,00
2.300.000,00
6.100.000,00
1.500.000,00
5.700.000,00
2.000.000,00
850.000,00
3.740.000,00
4.000.000,00
6.690.000,00
1.582.445,00
5.200.000,00
3.430.000,00
12.650.000,00
11.500.000,00
3.150.000,00
1.000.000,00
1.510.000,00
6.850.000,00
3.530.000,00
2.270.000,00
2.660.604,00
165.681.587,00
RAYİÇ DEĞERİ
4.839.475,68
2.013.951,40
1.908.807,26
763.771,63
614.084,88
4.361.681,23
281.833,02
4.938.499,79
3.239.913,84
2.087.239,65
6.118.246,20
6.999.397,30
2.778.080,05
9.184.156,20
1.004.277,19
7.097.814,50
4.538.795,40
12.875.232,94
2.540.529,49
2.352.271,87
6.085.837,63
1.528.829,70
5.643.138,51
2.045.470,00
862.862,03
3.705.265,12
3.948.464,40
6.872.307,18
1.604.146,97
5.226.945,88
3.521.417,05
12.725.060,04
10.568.941,60
3.222.333,76
1.014.768,50
1.546.089,00
7.027.852,72
3.568.846,94
2.281.165,68
2.662.215,00
166.200.017,23
ORAN
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
TOPLAM
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TRSAKBK21514
TRSRSGY21511
TRSAKBK41512
TRSKPTL61419
TRSBMKS91416
TRSCRSIA1516
TRSDDKFA1413
TRSRNSHA1514
TRSDDKF11523
TRSALNF11518
TRSKCTF11513
TRSNURL11511
TRSZFKL21510
TRSERGL31517
TRSDDKF11531
TRSFIBA31517
TRSISFN41513
TRSBEDS41611
TRSGFYHE1416
TRSDDKF51511
TRSDEVA61615
TRSBOSA61515
TRSRNSH71616
TRSPLDG91517
TRSMCBF71511
TRSCKKB11511
TRSAKBKK1419
TRSORFNK1518
TRSCKKB21510
TRSDZBK51513
TRSCRSIA1615
TRSAKFH11710
TRSTISB21511
TRSAKFK81519
TRSTPFC81614
TRSFFKR21519
TRSISFN21614
TRSISGY41617
TRSISFN41612
TRSKCTF41627
TOPLAM
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
İ) DİĞER
0,00
ORAN
0,00
0,00
0,00
2,43
1,01
0,96
0,38
0,31
2,19
0,14
2,48
1,63
1,05
3,07
3,52
1,40
4,61
0,50
3,56
2,28
6,47
1,28
1,18
3,06
0,77
2,83
1,03
0,43
1,86
1,98
3,45
0,81
2,63
1,77
6,39
5,31
1,62
0,51
0,78
3,53
1,79
1,15
1,34
83,47
0,00
0,00
0,00
1. O/N Repolar
KIYMET ADI
O/N TOPLAM
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI
TRT210721T11
TRT011014T19
TRT210721T11
TRT240914T15
TRT270923T11
TRT270923T11
TRT230222T13
VADELİ TOPLAM
3. Takasbank Repolar
a) Takasbank O/N Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK O/N TOPLAM
b) Takasbank Vadeli Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK VADELİ TOPLAM
TAKASBANK TOPLAM
REPOLAR TOPLAM
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
KIYMET ADI
YATIRIM FONLARI TOPLAM
5. Vadeli Mevduatlar
BANKA
VADELİ MEVDUAT TOPLAM
6. VOB
7. Katılım Hesapları
BANKA
KATILIM HESAPLARI TOPLAM
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
02.05.2014
NOMİNAL DEĞERİ
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
171.000,00
23.000,00
9.500.000,00
29.694.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
5.001.392,96
5.001.392,96
5.001.392,96
5.001.392,96
171.039,30
23.005,28
9.502.880,80
29.702.497,22
ORAN
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
0,00
29.694.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
0,00
29.702.497,22
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
199.105.332,82
4.565,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.104,40
30.424,18
0,00
0,00
0,00
4.680,22
0,00
0,00
199.074.793,51
100,00
0,00
0,00
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A) FON PORTFOY DEĞERİ
B) HAZIR DEĞERLER
C) ALACAKLAR
1) Kıymet Satım Alacağı
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı
4) Diğer Alacaklar
D) BORÇLAR
1) Yönetim Ücreti
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı
4) Kıymet Alım Borcu
5) Denetim Ücretleri Karşılığı
6) Diğer Borçlar
7) SSDF Gideri
FON TOPLAM DEĞERİ
0,00
2,51
2,51
2,51
2,51
0,09
0,01
4,77
14,92
0,00
0,00
0,00
14,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
100,00
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Menkul Tanım Vade
Pozisyon Sayısı
Uzlaşma Fiyatı
Menkul Tanım Vade
Pozisyon Sayısı
Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
İhraç İzin Ücretleri
İlan Gideri
TUTAR
ORAN
0,00
0,00
0,00
0,00
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücretleri
Katılma Belgesi Basım Ücreti
Vergi Resim Harç vb Giderler
Diğer
Toplam
1.812,25
3.869,76
43,36
30.424,18
322,50
0,00
172,54
204,61
36.849,20
0,05
0,10
0,00
0,83
0,01
0,00
0,00
0,01
Download

Mart Ayı İçin Tıklayınız. a) Fonun Adı B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI