1 DERİ VE EKLERİ
• Cutis (deri)
• Epidermis
• Dermis
• Glandulae suderifores (ter bezleri)
• Glandulae sebacea (yağ bezleri)
• Onicho (tırnak)
• Glandula mammaria (meme)
2
Cutis (deri)
Vücudun en büyük ve en ağır organıdır. En ince göz kapaklarında, en kalın ise sırtın üst bölümündedir.
3
Epidermis
4
Dermis
5
Glandulae suderifores (ter bezleri)
6
Glandulae sebacea (yağ bezleri)
7
Onicho (tırnak)
Glandula mammaria (meme)
8
Kaynaklar
1. Anatomi. Arıncı K, Elhan A. İkinci baskı. Güneş Kitabevi, Ankara, 1997.
2. Clinical Anatomy. Snell RS. Fifth edition. Little, Brown and Company, NY,1995.
3. Clinical Neuronatomy. Snell RS. Fourth edition. Lippincott-Raven, 1997.
4. İnsan Anatomisi Atlası, F. Netter, 4. baskı, 2008.
5. Last’s Anatomy; Regional and Applied. Tenth Edition, 1999.
6. Moore K.L. Clinically Oriented Anatomy, Forth Edition, Williams andWilkins, Baltimore, 1999.
7. Sobotta İnsan Anatomisi Atlası, 2006.
8. Terminologia Anatomica 1998, FCAT (Federative Commitee on Anatomical Terminology), Thieme Stuttgart, New York.
9. Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH. Gray’s anatomy. 38th Ed. New
York: Churchill Livingstone,1995.
Download

Glandulae sebacea (yağ bezleri)