YARIŞMA KURALLARI
1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer
yarışmaya katılabilir.
2. Öykülerin konusu acil tıp (eğitim, acil servisler, 112’lerde yaşananlar, vb.) ile ilgili
olmalıdır.
3. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya
[email protected] adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik
ortamda kabul edilecektir.
5. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir
buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı
geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word dosyasının
adı öykünün adı olmalıdır.
6. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon
numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir.
7. Son Başvuru tarihi 01 Ocak 2015 tarihidir.
8. Sonuçların resmi duyurusu Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan Acil Tıp Uzmanları
Derneği Kongresi’nde ilan edilecek ve ödüller verilecektir.
9. Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
10. Ödül olarak:
Birinciye : 2.000 TL
İkinciye : 1.500 TL
Üçüncüye: 1.000 TL
verilecektir.
11. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
12. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Acil Tıp Uzmanları
Derneği'nde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
13. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya
ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri
kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla üç adet kitap hediye
edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını Acil Tıp
Uzmanları Derneği’ne devredeceklerdir.
14. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı
olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
15. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
16. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun
olmalıdır.
17. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda
(yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
18. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
19. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Jüri Üyeleri
Adı-soyadı
Prof. Dr. Başar Cander
Prof. Dr. Cuma Yıldırım
Prof. Dr. Mehmet Gül
Doç. Dr. Zeynep G. Çakır
Prof. Dr. Hasan Kavruk
Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
Dr. Sema Selvioğlu
Çalıştığı kurum
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Acil
Bölümü
Gaziantep
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Acil
Bölümü
Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi Acil
Bölümü
Atatürk
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Acil
Bölümü
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Bölümü
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Bölümü
İl Ambulans
Komuta Merkezi
Şefi İstanbul
Telefon numarası
e-posta adresi
Download

Untitled - Acil Tıp Uzmanları Derneği