Download

Lp. Data Nr lekcji Klasa Przedmiot Nauczyciel nieobecny Nauczyciel