PAZARTESİ
Gün saat
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 1. ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
1 SINIF
2. SINIF
3.SINIF
1
08:15
09:00
2
09:10
09:55
Sosy 103 Psikolojiye Giriş I
Sosy 201 Sosyoloji Tarihi I
3
10:05
10:50
Yard. Doç Dr. M. Devrim TOPSES
Doç. Dr. Cumhur ASLAN
D 207
4
11:00
11:45
D 102
5
11:55
12:40
6
12:50
13:35
7
13:45
14:30
8
14:40
15:25
AİT 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Okt. Barış BORLAT
102
BGS 175 Müzik I
Mehmet Ali Emir TKM
Sos 415 Uygulamalı Sosyoloji
Sosy 205 Sosyal ve Kültürel Yapılar
Sos315 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Sos401 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi
Yard. Doç. Dr. M. Devrim TOPSES
Yard. Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
D 315
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
L001
D 206
D
15:35
16:20
1
08:15
09:00 TBK 179 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2
09:10
09:55
3
10:05
10:50
Sos303 Sosyal Bilimlerde Yöntem I
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
315
Sosy 203 Sosyal Bilimlerde Yöntem I
Sos343 Kültür ve Uygarlık Tarihi I
Uzm. Serdar TOPAL
Yard. Doç Dr. M. Devrim TOPSES
D 206
D 201
11:45
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
5
11:55
12:40
D 315
6
12:50
13:35
7
13:45
14:30
Sosy 105 Felsefeye Giriş I
Sos309 Gelişim Psikolojisi
8
14:40
15:25
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
Uzm. Serdar TOPAL
9
15:35
16:20
D 102
D 315
1
08:15
09:00
2
09:10
09:55
3
10:05
10:50
Sosy 107 Bilimsel Yazım Teknikleri
4
11:00
11:45
Yard. Doç. Dr. Olgun KÖZLEME
5
11:55
12:40
D 102
6
12:50
13:35
7
13:45
14:30 TBK 179 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
8
14:40
15:25
Sos409 Türkiye'de Felsefenin Gelişimi
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
D 206
Okt. Levent ÖZÇAĞ (Uzaktan Eğitim)
Sosy 201 Sosyoloji Tarihi I - D 215
Sos335 Klasik/Geleneksel Mantık I
Sosy 209 Siyaset Sosyolojisi
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
D 315
Doç. Dr. Cumhur ASLAN
D 206
Sos305 Sanayi Sosyolojisi
Yard. Doç Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
315
9
15:35
16:20
1
08:15
09:00
2
09:10
09:55
TÜD 163 Türk Dili I
Sosy 211 Temel İstatistik
Sos317 Bilgi ve Bilim Sosyolojisi
3
10:05
10:50
Okt. Funda Önge YAŞAR
D 102
4
11:00
11:45
Sosy 101 Sosyolojiye Giriş - I
Yard. Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
5
11:55
12:40
Yard. Doç Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
D 206
D 315
13:45
Yard. Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
D 206
Sos425 Eğitim Psikolojisi
11:00
12:50
Sos413 Suç Sosyolojisi
D
Okt. Levent ÖZÇAĞ (Uzaktan Eğitim)
4
6
4. SINIF
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
Sos. Lab.
9
7
CUMA
saatler arası
D
Sos429 Sembolik Mantık I
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
D 314
13:35
D 102
14:30
YDİ 165 İngilizce - I
Sos 319 Kültür Sosyolojisi
Sos421 Ruh ve Davranış Bozuklukları
Öznur Doğangün BENDERLİOĞLU
D 102
Yard. Doç. Dr. Olgun KÖZLEME
D 207
Uzm. Serdar TOPAL
8
14:40
15:25
9
15:35
16:20
D 206
1
08:15
09:00
Sos 400
2
09:10
09:55
Bitirme Ödevi
3
10:05
10:50
Sos327 Felsefe Tarihi I
Doç. Dr. Cumhur Aslan
4
11:00
11:45
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
D 206
5
11:55
12:40
D 102
6
12:50
13:35
7
13:45
14:30
Sosy 207 Toplum ve Ekonomi
8
14:40
15:25
Yard. Doç Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
9
15:35
16:20
D 315
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
Gün saat saatler arası
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 2. ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
1 SINIF
2. SINIF
3.SINIF
1
17:00 17:45 AİT 161 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Sosy 201 Sosyoloji Tarihi I
2
17:55 18:40
Okt. Barış BORLAT
D 102
Doç. Dr. Cumhur ASLAN
3
18:50 19:35
Sosy 103 Psikolojiye Giriş I
D 315
4
19:45 20:30
Yard. Doç Dr. M. Devrim TOPSES
5
20:40 21:25
D 102
6
21:35 22:20 TBK 179 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
7
22:30 23:15
8
23:25 00:10
9
00:20 01:05
1
17:00 17:45
Okt. Levent ÖZÇAĞ (Uzaktan Eğitim)
TÜD 163 Türk Dili I
Okt. Ensar KESEBİR
Sosy 205 Sosyal ve Kültürel Yapılar
D
Yard. Doç. Dr. M. Devrim TOPSES
2
17:55 18:40
3
18:50 19:35
Sosy 105 Felsefeye Giriş I
D 206
4
19:45 20:30
Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZGÖKMAN
Sosy 203 Sosyal Bilimlerde Yöntem I
5
20:40 21:25
D 102
Doç. Dr. Şeref ULUOCAK
6
21:35 22:20
7
22:30 23:15
8
23:25 00:10
9
00:20 01:05
1
17:00 17:45
Sosy 107 Bilimsel Yazım Teknikleri
2
17:55 18:40
Yard. Doç. Dr. Olgun KÖZLEME
3
18:50 19:35
D 207
4
19:45 20:30 TBK 179 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
5
20:40 21:25
6
21:35 22:20
7
22:30 23:15
8
23:25 00:10
9
00:20 01:05
1
17:00 17:45
YDİ 165 İngilizce - I
Sosy 211 Temel İstatistik
2
17:55 18:40
Okt. Evren Altınok
D 102
Yard. Doç. Dr. Gökhan GÖKULU
3
18:50 19:35
Sosy 101 Sosyolojiye Giriş - I
D 315
4
19:45 20:30
Yard. Doç Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
Sosy 209 Siyaset Sosyolojisi
5
20:40 21:25
D 102
Doç. Dr. Cumhur ASLAN
6
21:35 22:20
7
22:30 23:15
8
23:25 00:10
9
00:20 01:05
1
17:00 17:45
BGS 175 Müzik I
2
17:55 18:40
Mehmet Ali Emir
D 206
3
18:50 19:35
Yard. Doç Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
4
19:45 20:30
D 315
5
20:40 21:25
6
21:35 22:20
7
22:30 23:15
8
23:25 00:10
9
00:20 01:05
315
D 315
Okt. Levent ÖZÇAĞ (Uzaktan Eğitim)
D 315
Sosy 207 Toplum ve Ekonomi
4. SINIF
Download

Ders Programı