Türkiye-Meksika
Serbest Ticaret Anlaşması
2. Tur Müzakereleri
15-16-17 Eylül 2014
Meksika
24 Aralık 2014
Ozan ÖZDEMİR
AB Uzman Yardımcısı (İstatistik)
Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü
[email protected]
4597
Sunum İlerleyiş Planı
Kısaca
STA
Outcomes
STA Genel
Bilgiler
Türkiye
&
STA
Türkiye-Meksika
STA
Türkiye’nin STA’ları
Türkiye-Meksika STA
• Mevcut STA
• Meksika Genel Bilgi
• Gelecek STA
• Meksika Dış Ticareti
• Potansiyel STA
• Türkiye-Meksika
Dış Ticareti
• Türkiye-Meksika STA
2. Tur Müzakereleri
Görüş
&
Öneriler
Görüş Öneri
&
Sorular
Kısaca Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
• …gümrük vergisi ve kota kısıtlamalarını azaltmaları
yada kaldırmaları…
• …üçüncü ülkelere kendi milli gümrük tarifesinin
uygulayabildiği bir ekonomik birleşmedir...
• Ayrıca Gümrük Birliği’nde serbest dolaşım ilkesi
geçerli iken STA’da ise menşe kuralları uygulanır.
A Ülkesi
B Ülkesi
STA
C Ülkesi
The European Union
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları
• AB Dış Ticaret İlişkilerini Ortak Ticaret
Politikası (OTP) ile Yönetmektedir.
• AB Ticaret Ortakları ile müzakereler tüm AB
Üyeleri adına AB Komisyonu tarafından
yürütülür.
• Anlaşmaların Onaylanması ve Müzakerelerin
Sonuçlanması aşamalarında AB Konseyi ve
AB Parlamentosu ile ortak çalışır.
• STA yürütürken Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) kuralları baz alınır.
AB Müzakere Süreci
Yönetimi Şeması
The European Union
AB’nin Mevcut ve Gelecek
Ticaret Anlaşmaları
…AB’de önce tasarruf yaklaşımı başarısız oldu…
YEŞİL
• Gümrük Birliği
SARI
• Avrupa Ekonomik
Alanı
KIRM
IZI
• Tercihli Ticaret
Anlaşmaları
LACİ
VERT
• Müzakerelerin
Sürdüğü Ülkeler
KAHV
EREN
Gİ
• Potansiyel STA
Ortakları
Türkiye ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
Yürürlükteki
STA’lar
…STA için Büyük Fırsat Meksika Devlet
Başkanı 16 Aralık 2013’de Türkiye’de…
…2000-2012 döneminde,
genel ihracat artış oranımız
%446 iken STA ülkelerine
ihracatımızın artış oranının
%551 olduğu görülmekte…
…Lübnan, Kosova, Faroe
Adaları ve Malezya İç Onay
Sürecinde…
…2013 yılında
toplam ihracatın yaklaşık
%10’u’ STA ülkeleri ile
gerçekleşti….
Arnavutluk
Bosna ve Hersek
EFTA
Fas
Filistin
Gürcistan
İsrail
Karadağ
Makedonya
Mısır
Sırbistan
Suriye
Şili
Tunus
Ürdün
Güney Kore
Morityus
Türkiye ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)
…Gana ve Moldova ile müzakere
süreçleri tamamlandı…
STA müzakereleri devam eden ülkeler:
Japonya, Singapur, Peru, Ukrayna,
Kolombiya, Ekvator, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti, Kamerun, Seyşeller,
Körfez İşbirliği Konseyi ve Libya,
MERCOSUR.
Potansiyel STA’lar
Kanada, Hindistan,
Endonezya, Vietnam,
Tayland, Brunei, Laos,
Myanmar/Burma,
Kamboçya, Filipinler, Orta
Amerika Topluluğu, diğer
Afrika-Karayip-Pasifik
Ülkeleri, Cezayir ve
Güney Afrika Cumhuriyeti…
Meksika Genel Bilgi
Birleşik Meksika Devletleri
• Başkent Mexico City
• Dili İspanyolca
• Federal Cumhuriyet
•
•
•
•
•
•
Rakamlarla Meksika
120 milyon Nüfus yaklaşık
1810 yılında Bağımsızlık
3. en geniş Latin Amerika Ülkesi
1,8 Trilyon Dolar GSYİH
(2013-SGP)
%3,6 Tarımsal GSYİH (2013)
%13 Ekilebilir arazi
Başlıca Doğal Kaynaklar
petrol, gümüş, bakır, altın, kurşun, çinko,
doğal gaz ve kereste.
Başlıca Tarımsal Ürünleri
mısır (anavatanı),
avokado (anavatanı),
buğday, soya fasulyesi, pirinç, fasulye,
pamuk, kahve, meyve ve domates
olmakla beraber; sığır eti, kanatlı etler
ve süt ürünleri
Meksika Dış Ticareti
Genel Dış Ticareti
%64’lük pay ile ABD en önemli ticaret
ortağı olurken,
%9 ile Çin, %2,7 ile Kanada ve Japonya
şeklinde sıralanmaktadır
… Tü r k i y e 4 5 . S ı r a d a …
Tarımsal Dış Ticareti
%74,3’lük pay ile ABD
%4,8 ile Kanada ve %1,7 ile Japonya
en önemli ticaret ortaklarıdır
… Tü r k i y e 3 3 . S ı r a d a …
Türkiye-Meksika Dış Ticareti
İhracat ilk 5 ürün
İthalat ilk 5 ürün
Fındık, Buğday Unu,
Meyve Konserveleri
Ayçiçeği Yağı ve Kuru Üzüm
Pamuk, Buğday, Ayçiçeği Tohumu,
Soya Fasulyesi ve Soya Küspesi
Türkiye Meksika STA
Türkiye-Meksika
Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Müzakereleri
• İlk müzakere turu 14-16 Temmuz 2014
Ankara’da
• İkinci müzakere turu 15-17 Ekim 2014
Mexico City’de düzenlendi..
Türkiye Meksika STA
Türkiye-Meksika STA 2. Müzakere Turu Toplantı Gündemi
• Pazara Giriş
(Tarım Ürünleri Ticareti)
• Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS)
SORU, GÖRÜŞ ve ÖNERİLER
Müzakerelere İlişkin
Soru ve Görüşler ?
Dizlerim üzerinde yaşamaktansa,
ayakta ölmeyi tercih ederim.
Emiliano Zapata
www.tarim.gov.tr
Download

Türkiye- Meksika Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2. Tur Müzakereleri