29.12.2014
İ ZMİ R EKONOMİ ÜNİ VERSİ TESİ
ÖĞRETİ M ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İ Çİ N
SINAV JÜRİ Sİ DEĞERLENDİ RME FORMU
İ lan edilen kadronun;
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro unvanı
= Sağlık Kurumları Yöneticiliği
=
= Araştırma Görevlisi
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
Adı-Soyadı
Ceren Deniz
TATARLAR
Mustafa Cihat
AKSOY
Fatma RAHAT
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notu
Yabancı
Dil
Puanı
Yabancı
Dil
Puanı
Giriş
Sınavı
Notu
Giriş
Sınavı
Notu
%10
(6)
(7)
%30
(8)
8,8
Girmedi
TOPLAM
(2)+(4)+(6)
+(8)
SONUÇ
0
55,18
Kadroya atanmaya hak
kazanamadı
(1)
83,29
%30
(2)
(3)
%30
(4)
24,99
71,30
21,39
(5)
88,00
80,14
24,04
77,36
23,21
81,25
8,1
35
10,50
65,85
Kadroya atanmaya hak
kazanamadı
74,56
22,37
77,83
23,35
87,50
8,7
0
0
54,42
Kadroya atanmaya hak
kazanamadı
Not: Adaylar başarı kriteri olarak belirlenen Yazılı Sınavı Notu olan 70 puanı sağlayamadıkları için kadroya atanmaya hak kazanamamışlardır.
Download

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ