İL
: OSMANİYE
TARİH : 26.12.2014
ZAMANI DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah’ın bizlere önemli lütuflarından
birisi de zaman nimetidir. Akıp giden zaman
içerisinde bize emanet edilen ömrümüzü
tamamlamaktayız. Bu dünyada yolcuyuz ve günün
birinde ebediyet âlemine yürüyeceğiz. “Yalnız
azamet ve ikram sahibi Rabbi’nin zâtı bâki
kalacak.” (1) mealindeki âyette ifade edildiği gibi,
Allah Teâlâ’nın zâtı dışında bütün varlıklar fânidir.
Aziz Müminler!
İnsan, yaratılışı icabı hayatı sever, ömrünün
uzun olmasını ister. Ancak, uzun ömür, hak
yolunda tüketilmiş ise hayırlıdır. Nitekim bir
sahabî Peygamberimiz (s.a.v.)’e, “Hangi insanlar
daha hayırlıdır ya Resûlallah?” diye sorar.
Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: “En hayırlı
insan ömrü uzun olup ameli güzel olandır.”
Sahabî, “Hangi insanlar daha şerlidir?” diye
sorunca da Peygamber Efendimiz, “Ömrü uzun
olup da, ameli kötü olandır.”
(2)
buyurmuşlardır.
Allah Teâlâ, mükellef olan her insana
düşünüp taşınacağı, öğüt alacağı ve hakkı kabul
edebileceği kadar bir ömür vermiştir. Bu hususta
Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Biz size, düşünüp
ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin
düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem
size peygamber de gelip uyardı.” (3)
Kur’ân-ı Kerim’de zamanın önemine şöyle
dikkat çekilmiştir. “Andolsun zamana ki, insan
gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de
sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye
edenler başka.” (4)
Değerli Müminler!
Bilindiği
üzere,
bir
miladi
yılı
tamamlayarak yeni bir yıla girmek üzereyiz. Hayat
defterimizden bir sayfa daha eksildi. Bir adım
daha âhirete doğru yaklaştık. Geçmişimize yönelik
bir muhasebe yaparak yeni yılı değerlendirelim.
Kendimiz adına, milletimiz ve insanlık uğruna ne
gibi
güzellikler,
hayırlar,
fedakârlıklar
yaptığımıza, yapacağımıza bakmamız gerekir.
Yeni bir yıla girerken yılbaşı çerçevesinde
yapılan kutlamalar bizim milletimiz yönünden
dini, ahlaki ve kültürel hiçbir temele sahip
değildir. Aklı ve sağlığı tehdit eden içki tüketimi,
aile bütçesini tahrip eden kumar, gece sabaha
kadar uygun olmayan mekânlarda vakit geçirmek
ve kumara vesile olan oyunları oynamak dini,
milli,
ahlaki
ve
kültürel
değerlerimizle
bağdaşmamaktadır. Bu tür davranışlar, ahlaki
yozlaşmaya ve kültürel tahribata sebep olmaktadır.
Dini değerlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza ve
gençlerimize aynı hassasiyeti vermek hepimizin
görevidir.
Unutmayalım ki ömür bize emanettir. Dünya
ve ahiret saadetini kazanmak, sınırlı olan ömrü iyi
kullanmamıza bağlıdır. Geçen her dakika, her saat,
her gün ve her yıl ömürden eksilmektedir. Zaman
bizim için en büyük sermayedir. Peygamberimiz
(s.a.v.)’in ifadesi ile “Akıllı Müslüman, kendini
hesaba çekip, ölüm ötesine hazırlık yapan kişidir.”
Hutbemi Peygamber Efendimizin bir mübarek
sözü ile bitirmek istiyorum. “İki nimet vardır ki,
insanoğlu bunlarda hep aldanmıştır: Sağlık ve
boş vakit.” (5)
1. Rahman, 55/27
2. Tirmizi, Zühd 22
3. Fatır, 35/37
4. Asr, 103/1-3
5. Tirmizi, Zühd 1
Hazırlayan: Fettah MERT
Sarpınağzı Köyü Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İL : OSMANİYE TARİH : 26.12.2014 ZAMANI DEĞERLENDİRMENİN