Katılımcı, Öncü ve İnovatif Kurumlar için
innoCentrum Kamu
Tüm paydaşların katılımıyla,
her alanda ve sürekli
İNOVASYON…
innoCentrum
Kamu
sayesinde,
inovasyon süreçlerine kurum içi ve
dışı tüm paydaşları dâhil edebilecek,
bu süreçleri kurumunuzun değişik
alanlarında
uygulayabilecek
ve
sürekli inovasyon yapabileceksiniz.
Fikir ve Eser Yarışmaları
Beyin Fırtınası
İyileştirme Önerileri
Şikâyetler
Anketler
Proje Portföy Yönetimi
Teşvik ve Ödül Yönetimi
Öneri ve fikirlere kullanıcılar
tarafından yorum girilebilmesi ve
derecelendirilebilmesi
Kurum içi ve dışı inovasyon
kaynaklarına kolay ulaşım
Kullanıcıların sisteme katkılarının
puan sistemi ile ölçülebilmesi
İnovasyon girdi ve çıktıları
hakkında raporlama
Kurumların paydaş memnuniyetini sağlayabilmeleri ve
kısıtlı kaynakları verimli ve etkin kullanabilmeleri için
sadece verimlilik, maliyet ve kalite boyutlarında gelişme
göstermeleri yeterli olmamakta, ürünlerini, hizmetlerini,
süreçlerini, yapılanmalarını, tanıtım yöntemlerini ve
sosyal sorumluluk anlayışlarını da Sistematik İnovasyon
yaklaşımlarını kullanarak yenilemeleri gerekmektedir.
Kullanımı kolay ve tüm paydaşların erişimine açılabilecek
innoCentrum Kamu Sistematik İnovasyon Yönetim
yazılımı sayesinde:
Tüm paydaşların aktif katılımı ile Kurumunuzun
sunduğu ürün ve hizmetlerdeki ve kullanılan
süreçlerdeki sorunları ve şikâyetleri erkenden
bulabilir ve yine tüm paydaşlardan bu sorunlar
için inovatif iyileştirme önerileri toplayabilirsiniz.
Kurumunuzun öncelikli sorun ve ihtiyaçları için
ilgili tüm paydaşların katılabileceği Beyin Fırtınası
ve Fikir Yarışması çalışmaları ile hızlı ve sistematik
bir şekilde inovatif çözümler geliştirip aralarından
en iyilerini yine sistematik bir şekilde
seçebilirsiniz.
Tanıtım ve bilinçlendirme amaçlar için paydaşların
tümü veya bir kısmının katılabileceği fikir ve eser
(proje,
reklam,
vb.)
yarışmaları
düzenleyebilirsiniz.
Tüm paydaşların mevcut veya planlanan ürün ve
hizmetler hakkındaki görüş ve tercihlerini
anketler aracılığı ile hızlı ve düzenli bir şekilde
toplayabilirsiniz ve analiz edebilirsiniz.
Proje portföy yönetim modülü ile inovasyon
projelerinizin önceliklendirilmesi ve takibini
yapabilirsiniz.
İyi fikirleri, önerileri ve paydaşların inovasyon
sistemine katkılarını ödüllerle teşvik edebilirsiniz.
innoCentrum Sistematik İnovasyon Yönetimi Ltd. Şti.
3. Cadde 45. Sokak No: 1/4, Bahçelievler, Ankara
+90 (312) 213 21 96 | [email protected] | www.innocentrum.com
Katılımcı, Öncü ve İnovatif Kurumlar için
innoCentrum Kamu
Firma veya kurumunuzda innoCentrum Kamu yazılımını
ve Sistematik İnovasyon yaklaşımlarını kullanmanızın
faydaları:
İnovasyon yönetiminin tanımlanmış ve sistematik
bir şekilde yapılmasını sağlar.
Kurum içi ve dışı tüm
inovasyon kaynaklarının etkin
kullanımı için
SİSTEMATİK İNOVASYON…
İyi tanımlanmış sorunlara, iyi tanımlanmış ve
mümkün olan bütün fikir kaynaklarından üretilmiş
çözüm fikirleri elde edilmiş ve bunlardan en iyileri
seçilmiş olur.
Paydaşlar, sürece dâhil oldukları için, hem
önemsendiklerini hissetmiş hem de mesleki ve
kişisel tatmin elde etmiş olurlar.
Paydaşların inovasyon sistemine katkıları ölçülür ve
çeşitli teşvikler ile özendirilir.
Eğitim ve Danışmanlık
Firma ve kurumların kendilerini
yenileyerek rekabetçi olabilmeleri ve
yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri
düşük maliyet ve kısa zamanda
geliştirip sunabilmeleri için, aşağıdaki
alanlarda eğitim ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktayız.
ArGe ve İnovasyon Yönetimi
Yeni Sistem ve Ürün Tasarımı
Hizmet Sistemleri Tasarımı
Stratejik Planlama ve Yönetim
Proje ve Teknoloji Yönetimi
Problem Çözme ve Süreç
İyileştirme Araçları
Performans Yönetimi
Personel Teşvik Sistemleri
Girişimcilik
Kurumda inovasyon kültürünün gelişmesine ve
paydaşların kurum aidiyetinin pekişmesine katkı
sağlar.
Bütün fikir, öneri, şikâyet, anket ve inovasyon
projelerinin online takibi ve yönetilmesini sağlar.
Sistem sahip olduğu şeffaflıkla gönüllü katılımı
özendirir, güveni artırır ve yönetimin bu konudaki
kararlılık ve bağlılığını gösterir.
Performans değerlendirmenin inovasyon boyutu
yazılım sayesinde desteklenmiş olur.
Fikirler, öneriler, şikâyetler, projeler ve katılımcılar
hakkında değişik istatistiki analizler yapılabilir.
Kurumun inovasyon varlıkları ve geçmişi kayıt altına
alınmış olur.
Kurum verimlilik, maliyet ve kalite alanlarında
gelişme göstererek etkinliğini artırır.
Erişim: Kullanıcılar sisteme İnternete/İntranete bağlı bilgisayarlardan, mobil cihazlardan ve
kiosklardan erişebilecektir.
Fiyatlandırma: Sistemin fiyatı istenilen işlevler, kullanıcı sayısı, lisanslama yöntemi (kurulum veya
SaaS) gibi faktörlere bağlıdır. İşletmenizin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna dayalı fiyat teklifi almak için
lütfen bize ulaşın.
Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için SİSTEMATİK İNOVASYON…
innoCentrum Sistematik İnovasyon Yönetimi Ltd. Şti.
3. Cadde 45. Sokak No: 1/4, Bahçelievler, Ankara
+90 (312) 213 21 96 | [email protected] | www.innocentrum.com
Download

innoCentrum Kamu - innoCentrum - Sistematik İnovasyon Yönetimi