2014 YILI
ŞİŞME ÇADIR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ:
Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak afetlere müdahale edecek acil kurtarma ekiplerinin
kalması gayesi ile 2 adet şişme çadır satın alınacaktır
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Şişme çadır 2 kişinin kolaylıkla en fazla 10 dakikada kurabileceği şekilde olacaktır.
2.2- Yapılar (kolon, kiriş ve dış örtü) ağır hava koşullarına (fırtına, tipi, şiddetli sağanak yağış)
dayanıklı olacak ve fırtına bağlantıları olacaktır. Minimum -20, +65 hava şartlarında
kullanılabilecektir.
2.3- Çadır Ölçüsü (genişlik x uzunluk) :
~500 cm x 600 cm (dış ölçüler) olacaktır. (~ 30m2 )
2.4- Çadırın her iki yanında Kurumumuzun amblemi ve ismi yazılı olacaktır. Yazılar reflektif
özellikte ve harf yüksekliği 10 cm olacaktır.
2.5- Yapıların iç kaplaması genel kullanıma uygun malzemeden ve kolaylıkla değiştirilebilir
olacaktır.
2.6- Çadır rengi turuncu veya kırmızı olacaktır ve çadırlar da 2 adet kapı olmalıdır.
2.7- Ana taşıyıcı;
Sistemde en az iki adet emniyet valfi (sübap) bulunacaktır. Valflerden aşırı basınçta hava
tahliyesi yapılabilecektir. Sistem ~30cm çapında kolon ve kiriş taşıyıcı sistemden oluşacaktır
-Kaplama Tipi
: PVC (alev yürümez özellikli)
-Ağırlık
: en az 900 gr/m² (± %1)
-Gerilme/Kopma mukavemeti (çözgü/atkı)
: en az 2800/2800 N / 50mm (DIN 53354 )
-Yırtılma Mukavemeti
: en az 250 N /250 N (DIN 53363 )
(çözgü/atkı)
-Dokumanın PVC ‘e yapışma mukavemeti
: ~22 N/cm
-Soğuğa karşı direnç
: en az - 25ºC
-Sıcağa karşı direnç
: en az 65 ºC
-Işık geçirgenliği
: >5
-Kırılma /katlanma direnci
: en az 95.000 kez
-Temel malzeme yapısı
: PES
-İplik sayısı
: ~1100 dtex
-Dokuma şekli
: L 1/1
-Su geçirmezliği
: en az 6000 mmSS
2.8- Örtü;
-Şişme çadırın kumaş yapısı ip dokuma olup PVC alev yürümez özellikli olacaktır.
Malzeme Cinsi: PES kumaş üzeri PVC/koruyucu özellik
istenilen diğer kaplamalar
Kopma Dayanımı, Üretim Yönü
,N
Üretime Dik Yön, N
Ağırlık
≥ 1250
≥ 1250
~300 gr/m²
2.9- Taban örtüsü:
- Yapılarda PVC malzemeden, sökülebilir, taban brandası bulunacaktır. Kaydırmaz desenli, ip
dokuma olup alev yürümez özellikli olacaktır.
2.10- Şişme çadır aydınlatma ısıtma ve soğutma cihazları ile her türlü elektrikli ve elektronik
cihazların bağlanabileceği enerji bağlantı girişlerine sahip olacaktır. Aydınlatma sistemi için
çatıda bağlantılar bulunacaktır.
2.11-Pencereler:
Çadırlarda yeterli sayıda teflon sineklikli, kapaklı,( açılıp – kapanabilir ) pencereler
bulunacaktır.
2.12-Termal örtü:
Aşırı sıcak ve kuvvetli güneş ışınlarını engelleyici, dış ve iç sıcaklık arasında bariyer
oluşturarak, yapı içindeki kirişlerin oda sıcaklığında konforlu bir şekilde bulunmasını
sağlayacaktır . Termal örtü sökülebilir takılabilir yada çadıra akuple olarak teklif edilebilir.
2.13-Sabitleme elemanları :
En az 8 mm çapında, özlü örtülü naylon ipten oluşan yüzeyi pamuk dokuma iplikli halat ile
bunlara bağlı sapelli ağaç gerdirme takviye elemanlarıyla, yere çakılan çelik çubuklara
ayarlanarak sabitlenmesi için bağlantı elemanları olacaktır.
2.14- Aletler ve aksesuarlar :
• Tamir kiti (kolon ve kirişlerdeki kumaş yapısında, dairesel ve kare kesitli farklı çaplarda)
•Taşımaçantası
• 1 adet hava fanı (220 volt ile çalışan elektrikli) (şişirme ve vakumlama amaçlı) verilecektir.
• 1 adet hızlı yapıştırıcı ve fırça
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER :
4.1- Firmalar tekliflerine ait geniş kapsamlı 1 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
4.2- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
4.3- Teklifçi firma teklif ettiği komple standart çadırın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart çadırın dışında kalan kısımlar ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.4- Çadırının bütün parçaları ilgili Müessesede kurma ve sökme işlemi ve servis
hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.
4.5- İmalatçı firma, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı çadırın kabul
tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı
imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait olmak üzere
firmaca düzeltilecektir.
4.6- Yapıların her türlü donanım ve yedek parçasının bedeli karşılığında ve teslim tarihinden
itibaren 5 yıl süre ile tedarikini satıcı firma garanti edecektir.
4.7- Yüklenici firma yapıların bakım-onarım ve işletmesi, kullanılması konusunda, idarenin
belirleyici personele ücretsiz eğitim verilecektir.
4.8- Siparişi alan firma bir takım yedek parça, bakım-onarım ve kullanma kılavuzlarını (Türkçe
çevrili) çadırın teslimatı ile birlikte Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına verecektir.
4.9- Teslim edilen çadır için kalite kontrol belgeleri, yanmazlık belgesi, resmi kuruluşlar
ve yetkili laboratuarlarca verilen test raporları, firma tarafından verilen taahhütname
veya onaylı belgeler teslimatla birlikte verilecektir.
4.10- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları
ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir
4.10- Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
VERGİ
DAİRESİ
FATURA ADRESİ
VERGİ
NUMARASI
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi
KARAELMAS 815 003 4586
Yunus Caddesi No:79 67600 Kozlu / ZONGULDAK
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 takvim günü
içinde teslim edilmiş olacaktır.
5.2- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
Malzemenin Cinsi
Şişme çadır (alev yürümez özellikli)
Sipariş Miktarı
2
Download

2014 YILI ŞİŞME ÇADIR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1