TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
SAYI
KONU
: 1489
: 1 Kademe Dilay-Cem Kerman Oryantiring Yarışma Talimatı.
13/11/2014
……………….……. SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
……………….………GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
1. YARIŞMANIN TANIMI:
a. Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2014-2015 sezonu faaliyet programında yer alan 1 Kademe Dilay-Cem
Kerman Oryantiring yarışması 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Burdur / Bucak’ta yapılacaktır.
b. 1. Kademe Yarışı tüm tescilli kulüplere, il karmalarına ve ferdi lisanslı sporcular ile orioto üzerinden kayıtlı olup
sağlık belgesi getirmesi koşuluyla Yeni Başlayan kategorisinde yarışmak isteyenlere açıktır.
2. KATEGORİLER
Kademe yarışında uygulanacak kategoriler Genel Yarış Talimatı’nda belirtildiği gibidir ve aşağıda gösterilmiştir.
E / K 10
E / K 12
E / K 14
E / K 16 A ve B klasmanları
E / K 18 A ve B klasmanları
E / K 20 A ve B klasmanları
E / K 21 E ve A klasmanları
E / K 35
E / K 40
E / K 45
E / K 50
E / K 55+
E / K Yeni Başlayan Yetişkin
E / K Yeni Başlayan Çocuk
1- Milli takım adayları 21 yaşta E, 16 – 20 yaş kategorilerinde ise A klasmanında koşan sporcular arasından
belirlenir. Bu klasmanlarda parkur mesafe ve zorluk dereceleri sporcuyu uluslar arası resmi müsabakalara
hazırlar nitelikte olacaktır. Diğer klasmanlar (21 A, 16-20 B klasmanları) oryantiring deneyimine sahip,
ancak mesafe ve teknik zorluk olarak kendini bir milli takım adayı düzeyinde zorlamak istemeyen
sporcular için önerilir.
2- 2015 yılına girildiğinde yaş değiştiren sporcu sezon sona erdiğinde hangi yaşta olacak ise 1. Kademe
yarışına da bu kategoride kaydolacaktır. Örneğin 2000 doğumlu bir sporcu, Kasım 2014’de yapılacak 1.
Kademe yarışına kaydolurken Mayıs 2015’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda 15 yaşında
olacağından 1. Kademe yarışında E/K14 kategorisine değil, E/K16 kategorisine kayıt yaptırmak
zorundadır.
3- Yarışmalarda Master (E35 – 55+) kategorilerinde yarışmaya kayıtlı 8’dan daha az sporcu olursa
kategoriler alt kategori ile birleştirilebilir.
4- Klasman uygulaması bulunan kategorilerde kulüpler her iki klasmanda da en fazla birer olmak koşuluyla
takım çıkarabilir, her iki klasmanda da ferdi sporcu yarıştırabilir. Sporcuların deneyim ve kondisyonlarına
uygun klasmanlarda yarıştırılmaları esastır.
5- Kulüp takımlarının oluşumu Genel Yarış Talimatı’nda belirtildiği gibidir. Kulüplerin ferdi sporcu sayısında
herhangi bir kısıtlama yoktur.
3. 2014-2015 SEZONU İÇİN GENEL YARIŞ TALİMATI’NDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Yukarıda belirtilen kategorilere ilişkin değişikliklerin yanı sıra kayıt yaptırıp da yarışmaya katılmayan
sporcular ile parkurda takip, bağrışma ve disiplinsiz hareketleri tesbit edilenlere yönelik önemli yaptırımlar
getirilmiştir. Tüm sporcuların ve kulüp antrenörlerinin 2014 – 2015 sezonu Genel Yarış Talimatının tamamı olmak
olmak üzere özellikle s.9 Madde 16’yı okumaları önerilir.
-1Türkiye Oryantiring Federasyonu
Ulus İşhanı A Blok Kat-4-Ulus-Ankara Tel : 0 312 3246166 - Faks : 0 312 3246188
E-posta: [email protected] Web: www.oryantiring.org
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
4. KAYITLAR:
Yarışmaya kayıtlar, Federasyonun kayıt sistemi Ori-Oto üzerinden yapılacaktır. Lisansı olmayan Yeni
Başlayan kategorisinde yarışacakların kayıtları da Ori-Oto’da ilgili bağlantı tıklanarak açılan sayfadan yapılacaktır.
Kayıtlarla ilgili telefon, faks ve e-posta ile iletilen başvurular dikkate alınmaz.
a. Kayıtlar 24 Kasım 2014 Pazartesi günü kapanacaktır. Çıkış listeleri 26 Kasım 2014 Çarşamba günü
yayınlanacak ve bu tarihten (24 Kasım 2014) sonra Yeni Başlayan kategorileri de dahil kesinlikle hiçbir
kayıt alınmayacaktır.
b. Ferdi lisanslı sporcular kayıtlarını Federasyon İl Temsilcisi aracılığı ile yaptırılacaklardır. Yeni Başlayan
kategorilerinde yarışacaklar, kayıtlarını kendileri yapabilecekleri gibi Federasyon İl Temsilcisi aracılığı ile
de yaptırabilirler.
c. Çıkış derinliğini boşa artırmamak ve harita israfını önlemek için kulüplerimizin yalnızca
katılabilecek sporcularını kaydetmeleri önemlidir. Kayıt yaptırıp da gelmeyen sporculara ilişkin
yaptırımlar Genel Yarış Talimatı’nda belirtilmiştir. Kaydettirildiği halde yarışa gelemeyecek
sporcuların yarışma listesinden çekilmesi için son gün kayıtların kapandığı 24.11.2014 günüdür.
d. Çıkışlar ilan edilmeden önce çıkış saatlerine ilişkin özel istekler, Kulüp Yöneticisi tarafından
Federasyona ekinde mazereti destekleyen belgelerle birlikte faks veya e-posta ile iletilecektir. Çıkış
saatine ilişkin telefon veya sözlü başvurular ile sporcudan doğrudan gelen başvurular dikkate
alınmaz. Başvurular değerlendirilecek, geçerli görülenlerin talebi olanaklar ölçüsünde dikkate
alınacaktır. Bu konuda başvurular için son gün, kayıtların kapandığı 24.11.2014 günüdür. Kayıtlar
kapandıktan sonra çıkış saati isteklerini değerlendirmeye almak mümkün değildir.
5. YARIŞMA TİPİ:
Yarışma tipleri aşağıda belirtilmiştir:
29 Kasım 2014 Cumartesi 1 gün Uzun Mesafe
30 Kasım 2014 Pazar 2 gün Orta Mesafe
b. Yarışmanın sevk ve idaresi Tertip Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Tertip Kurulu üyeleri yarışma
bülteninde duyurulacaktır.
6. YARIŞMA PROGRAMI;
17 Kasım 2014 den itibaren 24 Kasım 2014 Pazartesi Saat 23.00’e kadar kulüplerin ve Yeni Başlayan
kategorisinde ferdi katılmak isteyenlerin kayıt başvurularının Federasyonun internet sitesindeki Kayıt Sistemi
(ORİOTO) üzerinden yapılması.
24 Kasım 2014 Pazartesi YARIŞMAYA KAYIT İÇİN SON GÜN SAAT 23.00’DÜR. Bu saatten sonra sistem
lisanslı sporcu ve open (Yeni Başlayanlar) kaydı için otomatik olarak kapanır,
26 Kasım 2014 (Çarşamba) : Parkur mesafeleri ile hedef sayısını, arazi yapısını ve harita örneklerini, konaklama
ve ulaşım bilgilerini içeren Yarışma Bülteninin Federasyon internet sayfasında yayınlanması. Saat 12.00’ye kadar
çıkış listelerinin Federasyonun internet sayfasında yayınlanması.
Dikkat: Çıkış listeleri yayınlandıktan sonra kayıt eklenemez, çıkış saati değiştirilemez ve kategori
değişikliği yapılamaz. Yayınlanan çıkış listelerinin dikkatle incelenmesi, yayından dolayı bir hata var ise
(özel çıkış zamanı talebi, SI no farklılığı gibi) değişikliklerinin 27 Kasım 2014 Perşembe gününe kadar
Federasyona bildirilmesi gerekir. Yarışma günü SI numarası değişikliği 20 TL ücrete tabidir.
29 Kasım 2014 Cumartesi
: 1.Kademe Yarışması 1. Gün
30 Kasım 2014 Pazar
: 1.Kademe Yarışması 2. Gün
7. YARIŞMANIN SEYRİ:
a. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi, Federasyonun internet sayfasında yayınlanan Yarışma Bülteni’nde yer
aldığından Teknik Toplantı yapılmayacaktır.
b. Yarışma göğüs numaraları ve sport ident (SI) cihazları Bültende yer alan saat ve yerlerde ilgili personel
tarafından dağıtılacaktır.
c. Yarışmalarda çıkış istasyonu kullanılmayacaktır. Elektronik zaman tutma sistemi, birinci hedefe
basıldığında devreye girer. Sporcunun süresi hesaplanırken ilan edilen çıkış saatinde çıktığı varsayılır ve
toplam süresine eklenir. Sporcu, ilan edilen çıkış saatinde koridora girmekle sorumludur.
d. İtirazlar Genel Yarış Talimatı’nda yer alan esaslara göre yapılır. İtirazların yazılı olarak yapılması
zorunludur. Genel yarış talimatı madde 27/7 bendine göre yapılacak itirazlara ilişkin itiraz ücreti tertip
kurulu tarafından belirlenecek ve makbuz / tutanak karşılığı federasyon yetkilisi tarafından teslim
alınacaktır.
-2Türkiye Oryantiring Federasyonu
Ulus İşhanı A Blok Kat-4-Ulus-Ankara Tel : 0 312 3246166 - Faks : 0 312 3246188
E-posta: [email protected] Web: www.oryantiring.org
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
8. TASNİF VE ÖDÜLLER;
Kademe Yarışında ferdi ve takım tasnifi, puanlama ve verilecek ödüllerle ilgili hususlar Türkiye Oryantiring
Federasyonu Genel Yarışma Talimatında belirtilmiştir. Buna göre yarışmada 1’inci ve 2’nci gün ayrı ayrı olmak
üzere tüm kategorilerde Ferdi Tasnif yapılacak ve ilk 3 sporcuya madalya verilecektir. Kademe yarışlarında takım
tasnifi yapılmayacaktır.
8. HARCIRAHLAR:
Harcırah ödemelerine ilişkin esaslar, Genel Yarış Talimatında belirtilmiştir.
Takım ve ferdi sporcu farkı gözetilmeksizin yarışmanın her iki gününde de yarışıp yarışmayı
diskalifiye olmadan tamamlayan lisanslı sporcuların iki gün sonunda elde ettikleri toplam puana göre
oluşacak sıralamalardan her kategoride aşağıdaki tabloda belirtilen sayılara göre belirlenen sırayı alacak
sporculara ve bunların antrenörlerine ilgili mevzuata göre harcırahları ödenecektir.
Kurumlarından harcırah alan sporcu ve antrenörlere ayrıca harcırah ödenmeyecek olup; bu görevlilerin yerine
sıralamaya göre her kategorideki listelerde belirtilen sayı esas alınarak ödeme yapılacaktır.
K10
K12
K14
K16 A
K16 B
K18 A
K18 B
K20 A
K20 B
K21 E
K21 A
K35 – 55+
Yeni
Başlayan
5
7
7
6
3
6
3
6
3
6
3
-
E10
E12
E14
E16
E16
E18 A
E18 B
E20 A
E20 B
E21 E
E21 A
E35 – 55+
Yeni
Başlayan
5
7
9
7
3
7
3
7
3
9
6
-
9. GENEL HUSUSLAR:
a. Pusula dışında elektronik yön belirleyici GPS gibi aletler kullanılamaz. Kurallara uymayan
sporcular diskalifiye edilir ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
b. Yarışmalarda Elektronik Hedef Kontrol Sistemi (SI) kullanılacaktır.
c. Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış Talimatı hükümleri
geçerli olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
Doç.Dr.Tekin ÇOLAKOĞLU
Oryantiring Federasyonu Başkanı
DAĞITIM
:
Gereği
:
Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
…………… Spor Kulübü Başkanlığına
-3Türkiye Oryantiring Federasyonu
Ulus İşhanı A Blok Kat-4-Ulus-Ankara Tel : 0 312 3246166 - Faks : 0 312 3246188
E-posta: [email protected] Web: www.oryantiring.org
Download

1.Kademe Dilay-Cem Kerman Oryantiring Yarışması Özel Yarış