Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“TABLET ŞÖLENİ” Taahhütnamesi
Kampanya Şartları
1. Kampanya 13.11.2014 – 01.02.2015 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan
cihazlar stoklar ile sınırlıdır.
2. Kampanyadan Turkcell Superonline’ın yeni fiber internet müşterileri ve hali hazırda cihaz
kampanyasından yararlanmayan mevcut fiber internet müşterileri yararlanabilir.
3. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterinin Turkcell Superonline’a vadesi geçmiş ve ödenmemiş
faturası bulunmamalıdır.
4. Kampanyadan yararlanmak isteyen mevcut/yeni Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerinin T.C.
kimlik numaralarını yazılı olarak ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.
5. Müşterinin birden fazla fiber internet aboneliği olsa dahi, toplamda yalnızca 1 (bir) adet cihaz satın
alabilir.
6. İşbu kampanya kapsamında üçüncü kişilere hizmet ve/veya abonelik devri yapılamaz.
7. Hali hazırda cihaz kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.
8. İşbu kampanya kapsamında sunulan cihazların stoklarının tükenmesi halinde TURKCELL SUPERONLINE,
MÜŞTERİ’nin kabul etmesi şartıyla farklı bir cihaz sunabilir.
9. İşbu kampanya kapsamında müşterilere sağlanan cihazların garanti sorumluluğu TURKCELL
SUPERONLINE’da değildir. İşbu kampanya kapsamında teslim alınan cihazın garanti belgesinde garanti
sorumlulukları belirlenmektedir. TURKCELL SUPERONLINE bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
Taahhütname
TABLET ŞÖLENİ kapsamında, yukarıda yer alan Şartları kabul ettiğimi; aşağıdaki listede seçtiğim fiber internet
hizmeti için her ay 24 ay boyunca aşağıda tabloda belirtilen tutardan, kampanya taahhüt süresinden sonra ise
yürürlükteki Turkcell Superonline fiber internet hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirileceğimi ve işbu
taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle en az 24 ay süresince Turkcell Superonline Fiber İnternet Hizmeti’ni
kullanacağımı, ses indiriminden yararlanmak için Turkcell Superonline’a ev numaramı taşımam ya da Turkcell
Superonline’dan numara tahsis etmem gerektiğini ve 24 ay süresince Turkcell Superonline ses hizmetini
kullanacağımı, kampanya süresi boyunca gerçekleşen kota aşımı, kullanacağım katma değerli servislerin ücretleri
ile ve Turkcell Superonline telefon hizmetine ilişkin görüşme ücretlerinin ayrıca faturalandırılacağını bildiğimi;
Turkcell Superonline’dan, numara tahsisi ile telefon hizmeti almayı seçtiysem aksi Turkcell Superonline
tarafından duyurulmadıkça telefon hizmetim için her ay tüm vergiler (% 18 KDV, %15 ÖİV) dahil 4,99 TL
minimum kullanım ücreti uygulanacağını;
Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım Koşullarına tabi hız alanlı
tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin tabloda belirtilen veri indirme (download) veya
veri yükleme (upload) hız alanı sınırlarını aşmamı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download)
hızımın 3 Mbps yükleme (upload) hızımın ise 1 Mbps olacağını bildiğimi,
İşbu kampanya taahhütnamesinin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir
defaya mahsus olmak üzere ilk faturama yansıtılacağını bildiğimi;
İşbu Taahhütname’nin 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş abonelik
sözleşmesi ile tesis edilen internet aboneliğimi tek taraflı olarak veya abonelik sözleşmemdeki veya işbu
taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Turkcell Superonline tarafından abonelik
sözleşmemin ve/veya işbu taahhütnamenin feshedilmesi ve/veya hizmetimin/hizmetlerimin iptal edilmesi
ve/veya devretmesi durumunda işbu abonelik süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin
(varsa) tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL kurulum ücreti, (varsa) tüm vergileri dahil (% 18 KDV % 5 ÖİV) 29
TL aktivasyon ücreti, seçtiğim hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen indirim miktarının yararlandığım ay
sayısı kadar bedeli, kampanya kapsamında seçtiğim cihaza göre tabletin rayiç bedeli (Samsung Galaxy Tab 4
7.0 için vergiler dahil (%18 KDV) 449 TL, ASUS MeMO Pad 8 için vergiler dahil (%18 KDV) 599 TL, ASUS MeMO
Pad 7 tabletin tüm vergiler dahil (%18 KDV) 499 TL rayiç bedeli, Casper VIA T7 için vergiler dahi (%18 KDV)
349 TL) ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt
süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp
düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını,
İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ses hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ses hizmetimi iptal
etmem halinde internet hizmetimi iptal olmayacağını ve bu durumda işbu kampanyanın “24 ay Taahhütlü”
fiyatından yararlanacağımı bildiğimi, numaramı farklı bir operatöre taşımam ya da kendi isteğimle ses
hizmetimi iptal ettirmem durumunda o ana kadar kullandığım ücretsiz ve/ veya indirimli servislerin
(kampanya kapsamında numaramı taşımış olmam ya da numara tahsis ile aldığım ses hizmeti için seçtiğim
paketin aşağıdaki tabloda belirtilen “24 Ay Taahhütlü Sesli Fiyat Aylık İndirim Tutarı” ile “24 Ay Taahhütlü
Fiyat Aylık İndirim Tutarı” arasındaki farkın yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu
kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum paketin “24 Ay
Taahhütlü Sesli Fiyat” bedelinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak
faturalandırılmamış toplam tutarın karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak
faturalanacağını bildiğimi,
Taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız / kota paketinin tarifesinden daha
düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL kurulum ücreti
hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (seçtiğim hizmet için aşağıdaki tabloda
belirtilen indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli, kampanya kapsamında seçtiğim tabletin
tüm vergiler (%18 KDV) dahil yukarıda belirtilen rayiç bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında
belirlenen kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak
faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak
faturalanacağını bildiğimi,
Hizmeti ve/veya aboneliğimi sonlandırma talebimi Turkcell Superonline’a veya ilgili hizmetin aboneliğini
başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimi,
Aboneliğimin sonlandırılması halinde hizmet kapsamında Turkcell Superonline tarafından tedarik edilen
modemi www.superonline.net adresinde belirtilen Turkcell Superonline Bayisine çalışır durumda ve tüm
parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem ya da eksik / arızalı teslim
etmem durumunda tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL Turkcell Superonline modem ücretinin
faturalandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule
ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış,
faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi
için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve
beyan ederim.
Evet
Hayır
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon
verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek
bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
veriyorum. Bu izni ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu
taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
Evet
Hayır
İşbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle …………………………….. Seri Nolu ……………………….. marka tabletin,
tarafıma kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve / veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve
hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu, işbu taahhütnameye konu kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen
bilgi ve belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kampanya kapsamında sunulan tablet seçenekleri:
 ASUS MeMO Pad 8
 ASUS MeMO Pad 7
 Casper VIA T7
 Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Fiber internet ile birlikte ASUS MeMO Pad 8;
Hız
Kota
AKK *
İndirme
(Download)
AKK*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay Taahhütle
(ALO Hizmeti** ile)
24 Ay Taahhütle
 100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
109 TL
 50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
İlk 12 ay 69 TL,
sonraki 12 ay 79
TL
Fiber internet ile birlikte ASUS MeMO Pad 7;
Hız
Kota
AKK * İndirme
(Download)
AKK*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay Taahhütle
(ALO Hizmeti** ile)
24 Ay Taahhütle
 100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
109 TL
 50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
İlk 12 ay 69 TL,
sonraki 12 ay 79 TL
Fiber internet ile birlikte CASPER VIA T7 (3G + WiFi);
Hız
Kota
AKK *
İndirme
(Download)
AKK* Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay Taahhütle
(ALO Hizmeti** ile)
24 Ay Taahhütle
 100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
109 TL
 50 Mbps
Limitsiz
75 GB
50 GB
84 TL
İlk 12 ay 59 TL,
sonraki 12 ay 69 TL
İlk 12 ay 69 TL,
sonraki 12 ay 79 TL
Fiber internet ile birlikte Samsung Galaxy Tab 4 7.0;
Hız
Kota
AKK *
İndirme
(Download)
AKK*
Yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
24 Ay Taahhütle
(ALO Hizmeti** ile)
24 Ay Taahhütle
 100 Mbps
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
109 TL
 50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
İlk 12 ay 69 TL
sonraki 12 ay 79 TL
İlk 12 ay 79 TL,
ikinci 12 ay 89 TL
* AKK, adil kullanım koşullarını ifade etmektedir.
** ALO (Sabit telefon) hizmeti fiyat seçeneğinden yararlanmak için Turkcell Superonline’dan sabit telefon hizmeti
(numara taşıma ya da tahsis) alınması zorunludur.
İşbu taahhütnamede belirtilen dakika paketi fiyatlarına tüm vergiler (%18 KDV ve %15 ÖİV) dâhildir.
İşbu … (…) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya
koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha Turkcell Superonline’da kalmak
üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Tablet Şöleni Kampanyası Taahhütnamesi