SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
20.03.2014
[Type the document subtitle]
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
20.03.2014
YÖNETİCİ ÖZETİ
 BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Sırbistan’a ihracat yapan 58
firma bulunmaktadır.
 03.03.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Sırbistan sermayeli 3 firma faaliyet
göstermektedir.
 Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle Sırbistan’a ihracatı 440 milyon dolardır. İthalatımız ise 251
milyon dolardır.
 Bursa ve Sırbistan arasında gerçekleşen ticarete baktığımızda, ihracatımız 2013 yılı itibariyle
36 milyon dolar iken, ithalatımız 61 milyon dolar olarak seyretmektedir.
20.03.2014 | [Pick the date]
 Türkiye ve Sırbistan arasında 2010 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile Sırp
menşeli sanayi ürünlerinin Türkiye’ye gümrüksüz olarak ihracatına izin verilmekte, Türk
menşeli sanayi ürünlerinin çoğunun Sırbistan’a ithalatı gümrüksüz yapılmakta, ancak bazı
ürünlerin gümrükleri 2015 yılına kadar kademeli olarak sıfırlanması öngörülmektedir.
 Sırbistan’a ihraç ettiğimiz ürünler; kumaş, elektriksiz makineler, kabuklu meyveler, örme
eşya, yaş meyve sebze, plastik ve plastik eşya, otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelikte
eşya, kâğıt ürünleridir. İthalatımızdaki önemli ürünler ise; demir çelik, petrol yağları,
sentetik kauçuk, arıtılmış bakır, bakır alaşımlarıdır
 İki ülke arasındaki önemli sektörler; Madencilik, tarım ve hayvancılık, enerji, turizm ve
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
inşaat sektörleri önem arz etmektedir.
1
B.E. DANILO VUCETIC – SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİSİ
30/10/1947 tarihinde Karadağ’da dünyaya gelen Danilo Vucetic, Belgrad
Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi mezunudur. 1973 yılında Sırbistan
Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başlamıştır. Bakanlık’ta farklı görevlerde
bulunan Vucetic, İngilizce, Fransızca ve Portekizce konuşmaktadır.
Sırbistan heyeti:
Sn. Danilo Vucetic (Sırbistan Ankara Büyükelçisi)
Sn. Slobodan Radeka (Sırbistan Büyükelçiliği Müsteşarı)
(Sırbistan Büyükelçisi, Balkanlar Bursa Tiyatro Festivali kapsamında Bursa’da sahne alacak olan
Belgrad Ulusal Tiyatrosu’na destek vermek için Bursa’da bulunacak ve Bursa’da bulunduğu süre
zarfında da Odamız da dahil çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecektir.)
1) BURSA İLE SIRBİSTAN DIŞ TİCARETİ
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2011
2012
2013
25.960.206
26.343.120
36.207.826
3.116.208
2.613.140
61.727.889
29.076.414
28.956.260
97.935.715
22.843.998
23.729.980
-25.520.063
Kaynak: TÜİK
2) TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN DIŞ TİCARETİ
Türkiye- Sırbistan Dış Ticareti
Yıl
İhracat $ / Bin
İhracat Değişim %
İthalat $ / Bin
İthalat Değişim %
Hacim $ / Bin
Denge $ / Bin
2010
306.115
-%0,1
109.524
%95,9
415.638
196.591
2011
354.670
%15,9
213.301
%94,8
567.971
141.369
2012
380.869
%7,4
205.538
-%3,6
586.407
175.332
2013
440.729
%15,7
251.957
%22,6
692.686
188.772
Kaynak: TÜİK
 Tarım ve hayvancılık, Tarım ve gıda sektöründe Sırbistan’ın en büyük ticari ortağı AB’dir.
Sırbistan ihracatını yaklaşık %50’si, ithalatının da %45’i AB ile yapılmaktadır. Üretim ve ihracat
potansiyeli açısından en önemli tarım ve gıda ürünleri tahıllar, yağlı tohumlar, şeker, meyve,
sebze, alkolsüz içecekler, su ve şekerleme ürünleridir.
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
YIL
20.03.2014 | [Pick the date]
Bursa-Sırbistan Dış Ticaret Değerleri $
2
 Sanayi, maden ve mobilya başta olmak üzere, gıda, makine, kimyasallar, şeker, lastikler, hazır
giyim ve ecza sektörleri ülke ekonomisinde ve dış ticaretinde önem taşımaktadır. Daha etkin
üretimin yapılması için ek sermaye yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sektörün gelişmeleri
desteklemek adına Sırbistan hükümeti Bor (RTB) bakır madeninin canlandırılması için bir plan
ilan etmiş, bu kapsamda Kanada İhracatı Geliştirme Kuruluşu’ndan (Export Development
Canada) yeni bir döküm ve sülfürik asit fabrikası inşaatı için180 milyon $’lık kredi sağlanmıştır.
 Madencilik, Sırbistan mütevazı maden ve mineral kaynaklarına sahip olmakla beraber, demir,
kömür ve bazı metaller bakımından zengin yatakları sınırları içerisinde barındırmaktadır. Ülke,
açık ve kapalı ocaklardan çıkarılan ham linyit, sert ve kahverengi kömür açısından kendi kendine
yeterlidir. Bu maden yataklarının büyük bir bölümü Kosova’da bulunmaktadır.
 İnşaat sektörü, 2009 ve 2012 yılı küresel mali krizlerinden ciddi şekilde etkilenmiştir.
Sırbistan’da inşaat sektörüne en fazla yatırım yapan yabancı ülke %40 oranla Avusturya olup,
Almanya, Fransa ve Yunanistan bunu izlemektedir.
 Turizm, Turizm belli başlı şehirlere yönelmiş olsa da, dağ ve kaplıca turizmine, özel ilgi
alanlarına yönelik turizm aktivitelerine (kültürel ve doğal miras, avcılık, balıkçılık vb.), kırsal
20.03.2014 | [Pick the date]
hayat turizmi ve nehir turizmine (özellikle Tuna nehri boyunca yapılan) ilgi giderek artmaktadır.
Ülkenin en çok ziyaret edilen şehirleri Belgrad ve Novi Sad’dır.
 Enerji, Ülkede üretilen elektrik enerjisinin %70’i hayli kirli bir yakıt kaynağı olan linyit
kullanılarak üretilmektedir. Üretim, elektrik santrallerinin düzenli bakımı için ayrılan kısıtlı
ödeneklerle yürütülmekte ve ciddi bir yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.
3) BURSA’DAN SIRBİSTAN’A İHRACAT YAPAN FİRMALAR
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, Bursa’dan Sırbistan’a ihracat yapan 58 firma
bulunmaktadır.
3
5) BURSA’DA SIRBİSTAN SERMAYELİ FİRMALAR
03.03.2013 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı’nın Türkiye'de Faaliyette Bulunan Yabancı
Sermayeli Firmalar Listesi’ne göre Bursa’da Sırbistan sermayeli 3 firma faaliyet
göstermektedir.
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
20.03.2014 | [Pick the date]
4) SIRBİSTAN EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER
4
6) BTSO – SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ
1) 26 - 30 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burtarım 2012 Fuarı”nda Sırbistan
Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve Sırp iş adamlarının yer aldığı 40 kişilik heyet ile fuar
kapsamında Bursa firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
2) 27.09.2012 - Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti’nin BTSO Yönetim Kurulu ziyareti
SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU
20.03.2014 | [Pick the date]
3) 25.04.2012 - Sırbistan Büyükelçisi Bay Dusan Spasojevic’in BTSO Yönetim Kurulu ziyareti
5
Download

Ülke Raporunun içeriğini görmek için tıklayınız..