DİREN ÇAKMAK ESERLERİNE YAPILAN ATIFLARA DAİR RAPOR (1 Mayıs 2014)
G. Diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar: (TOPLAM 35 ATIF)
G1.Ova,Nalan (2014).“Türkiye’de Yazılı Basında Çocuk Gelinler’in Temsili”, Selçuk İletişim Dergisi,Konya,Türkiye. [atıf alan
eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı bildiri]
G2.Derdiyok,Bilge (2013). “Akıllardan Çıkmayan Soru:Çocuktan Gelin Olur mu?”, Turksam Sosyo-Politik Araştırmalar ve Saha
Araştırmaları Merkezi Bilgi Notu, www.turksam.org, Ankara-Türkiye. [atıf alan eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı
bildiri]
G3.Birnhack,Michael D.(2013)."Mandatory Copyright:From Pre-Palestine to Israel,1910-2007", A Shifting Empire:100 Years
of Copyright Act, ed.U.Suthersanen&Y.Gendreau, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdom. [atıf alan eser:
"Osmanlı Telif Hukuku ile İlgili Mevzuat" başlıklı makale]
G4.İleri,T (2013).“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Maden İşçilerinin Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler”, International
Journal of Social Science, vol.6, issue:2, Lorient-France.[atıf alan eser:"Toplumsal Uzlaşma Belgesi:1936 Tarihli İş Kanunu"
başlıklı makale]
G5. Uzman,Nasrullah (2013). “İktidardan Muhalefete M.F. Köprülü’nün Siyasi Mücadelesi”, Gazi Üniversitesi Akademik Bakış
Dergisi, cilt:7, sayı:13, Ankara-Türkiye. [atıf alan eser: “Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi”
başlıklı makale]
G6.Arslan,Zehra(2013).“Osman Turan’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması (1954-1961)”,Turkish Studies,
volume:8/7,Ankara-Türkiye.[atıf alan eser: “Türk Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi” başlıklı
makale]
G7.Özcebe,Hilal&Biçer,Burcu (2013).“Önemli Bir Kız Çocuk ve Kadın Sorunu: Çocuk Evlilikler”, Türk Pediatri Arşivi Dergisi,
vol.:48,issue:2, Ankara-Türkiye. [atıf alan eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı bildiri]
G8.Güreşçi,Ertuğrul(2013)."İş Hukuku Kapsamında Tarımda Çalışanlar", Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi, GümüşhaneTürkiye. [atıf alan eser:"Toplumsal Uzlaşma Belgesi:1936 Tarihli İş Kanunu" başlıklı makale]
G9.Pancar,Emine&Öğredik,Aydın(2013). “Yerel Basına Göre Demokrat Parti Döneminde Elazığ’da Siyasi Hayat (1954-1957)”,
Electronic Journal of Social Sciences(ESOSDER),vol.12,issue:46,Diyarbakır-Türkiye. [atıf alan eser:“Türk Siyasal Yaşamında
Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi” başlıklı makale]
G10.Gül,S.S.(2013)."The Role of the State in Protecting Women Against Domestic Violence and Women's Shelters in
Turkey", Women's Studies International Forum, vol.38, Oxford-United Kingdom. [atıf alan eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler”
başlıklı bildiri]
G11.Özgür,İren (2012).“Islamic Schools in Modern Turkey: Faith,Politics and Education”, Cambridge University Press, New
York-USA. [atıf alan eser: "Pro-Islamic Public Education in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G12.Akşit,Bahattin&Akşit,B.T. (2012). "Opinions of Secondary School Students about Socio-cultural Change and Education in
Turkey:Findings from a Survey in May-June 2011", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.47, Oxford-United Kingdom.
[atıf alan eser: "Pro-Islamic Public Education in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G13.Çitak,Zana(2012).“D’acteur national á transnational la Diyanet en Europe”, Observatoire de recherche interdisciplinaire
sur la Turquie contemporaine (OBTIC), Cahiers de l’obtic (Dosier Spécial),no:2, Paris-France. [atıf alan eser: "Pro-Islamic
Public Education in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G14.Dinçaslan, Mehmet (2012). “Osmanlı Devleti’nin Kapitalistleşme Sürecinde Farklı İki Aydın Portresi: Ziya Gökalp ve
Mehmet Cavid Bey”,SOBİAD Ekonomi Bilimleri Dergisi,cilt:4,no:2,İzmir-Türkiye.[atıf alan eser:“Osmanlı İktisadi Düşüncesinin
Evrimi:Soceitas ve Universitas Gerilimi” başlıklı kitap]
G15.Dursun,Onur (2012).“Yaşam Dünyasının Sömürgeleştirilmesi Üzerinden Türkiye’de Köşe Yazarları Üzerine Bir Analiz”,
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Doktora Tezi, tez danışmanı Prof. Dr. Nurdoğan Rigel,
İstanbul-Türkiye. [atıf alan eser: “Ölümünün 30. Yılında Parsons’ı Hatırlamak” başlıklı bildiri]
G16.Tezcan,S.&Adah,T.(2012).“Marriage Characteristics and Reproductive Health of Adolescents in Turkey:Findings From
Demographic and Health Surveys 1998 and 2008”,Turkish Journal of Pediatrics,vol.54,issue:3, Ankara-Türkiye. [atıf alan
eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı bildiri]
G17.Stopler,Gina (2012).“The Ultra-Orthodox Community in Israel and the Right to an Exclusively Religious Education-A
Comparative Perspective”, New York University School of Law, New York-USA. [atıf alan eser: "Pro-Islamic Public Education
in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G18.Kılıç,Ayşe (2012). Çocuk Gelin Sorunu”, Eğitişim Dergisi, e-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, sayı:33, Kars-Türkiye. [atıf alan
eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı bildiri]
G19.Birnhack,M.D.(2012). “Colonial Copyright:Intellectual Property in Mandate Palestine”, Oxford University Press, OxfordUnited Kingdom. [atıf alan eser: "Osmanlı Telif Hukuku ile İlgili Mevzuat" başlıklı makale]
G20.Karataş,Yakup & Uğuz,Sacit (2012). “Osmanlı Devleti’nin Son Dönem İç Gümrük Rejimi ve Bunun Taşradaki Yansımaları:
Erzurum Örneği”, History Studies: International Journal of History, vol.4, issue 2, Samsun-Türkiye. [atıf alan eser: “Osmanlı
İktisat Düşüncesinin Evrimi: Soceitas ve Universitas Gerilimi” başlıklı kitap]
G21.Aydemir,Elvan (2011).“Evlilik mi Evcilik mi ?Erken ve Zorla Evlilikler: Çocuk Gelinler”,USAK Raporu, no:11-08, AnkaraTürkiye. [atıf alan eser: “Türkiye’de Çocuk Gelinler” başlıklı bildiri]
G22.VanVeen,Debbie(2011).“Educating Imams in the Netherlands, Universiteit van Amsterdam”, Master Thesis in European
Studies,advisor Prof. Dr. M.Kemper,Amsterdam-Netherlands. [atıf alan eser: "Pro-Islamic Public Education in Turkey: The
Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G23.Raigh-Aghsan,A.(2011).“Turkey’s EU Quest and Political Cleavages under AKP”,Review of European Studies, vol.:3,
Toronto-Canada.[atıf alan eser:"Pro-Islamic Public Education in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G24.Köroğlu,Ahmet (2011).“1990’lı Yıllarda Türkiye’de Siyasal Liberalizm”, İstanbul Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,tez danışmanı Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu, İstanbul-Türkiye. [atıf alan eser: “Türk
Siyasal Yaşamında Bir Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi” başlıklı makale]
G25.Aydemir,Dilek&Aydemir,Elvan (2011). “Türk Siyasetinde Kadın:Çok Oluyoruz”, USAK Raporu,no:11-05, Ankara-Türkiye.
[atıf alan eser: "Fransız Devrimi'nde Kadın: Eksik Yurttaş" başlıklı makale]
G26.Birnhack,Michael D. (2011). "Hebrew Authors and English Copyright Law in Mandate Palestine",Theoretical Inquiries In
Law,no:12, Tel Aviv-Israel. [atıf alan eser: "Osmanlı Telif Hukuku ile İlgili Mevzuat" başlıklı makale]
G27.Özgür,İren (2011). “Social and Political Reform Through Religious Education in Turkey:The Ongoing Case of Hayrettin
Karaman”, Middle Eastern Studies, vol.47,issue:4,London-United Kingdom. [atıf alan eser: "Pro-Islamic Public Education in
Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G28.İrketi,Okan (2010).”Ricat Eden Cumhuriyet:DP ve AKP Döneminde Aydınlar”,Tan Yayınları, Ankara-Türkiye. [atıf alan
eser:"Forum Dergisi:1954-1960” başlıklı doktora tezi]
G29.Sağlam,Mühdan (2010).“Selective Turkish Bibliography on International Relations 2010”, The Turkish Yearbook of
International Relations, vol.:41,sayı:0, Ankara-Türkiye. [atıf alan eser:“Avrupa Birliği’nin Açık Toplum İdealine Karşı Direnme
Hakkı:1982 Anayasası’nın İktisadi Hükümleri” başlıklı makale]
G30.De Castro,R. Borges (2010). "The European Union, Civil-Military Relations and Secularism in Turkey: An Assessment",
European Consortium for Political Research (ECPR) Conference, Dublin City University, Dublin- Ireland. [atıf alan eser: "ProIslamic Public Education in Turkey: The Imam-Hatip Schools" başlıklı makale]
G31.Yıldız,N.(2010)."Manas Destanı'nın İktisadi İncelemesi Başlıklı Yazı Üzerine",Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları,
sayı:7, Ankara-Türkiye. [atıf alan eser: "Manas Destanı'nın İktisadi İncelemesi" başlıklı makale]
G32.Akbulut,Hakan(2009)."Die zivil-militärischen Beziehungen in der Turkei:zwischen Putschbestrebungen und
Demokratisierungsbehümungen" , Österreichisches Institut für Internationale Politik Arbeitspapier, no:60, Wien-Österreich.
[atıf alan eser: “Türkiye'de Asker-Hükümet İlişkisi:Albay Talat Aydemir Örneği" başlıklı makale]
G33.Akdoğan,H. & Bozkurt,B. (2009). "Çorum'da Kadın Girişimci Profili", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO),
Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD),İzmir-Türkiye. [atıf alan eser: "Is There A Female Entrepreneurship Profile in
Turkey?" başlıklı bildiri]
G34.İlgöz,S.&Güvenç,D.(2008)."Küresel Barışın Sağlanmasında Siyasette Kadın Varlığının Önemi ve KADER Örneğinin
İncelenmesi”,5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale-Türkiye. [atıf
alan eser: "Fransız Devrimi'nde Kadın: Eksik Yurttaş" başlıklı makale]
G35.Aşık,Berna (2008)."Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Kayıt Tescil ve Diğer Formaliteler", İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE
Ekonomi Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,tez danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson,İstanbul-Türkiye. [atıf alan
eser: "Osmanlı Telif Hukuku ile İlgili Mevzuat" başlıklı makale]
Download

DİREN ÇAKMAK ESERLERİNE YAPILAN