T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VİZE TAKVİMİ
Gün
24.11.2014
PAZARTESİ
25.11.2014
SALI
26.11.2014
ÇARŞAMBA
27.11.2014
PERŞEMBE
28.11.2014
CUMA
Sınıf
Saat
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.45
14.45-15.45
15.45-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.30-16.40
16.40-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
221
312
PSI201 Sosyal Psikoloji (1. Öğr.)
PSI303 Psikopatoloji (1. Öğr.)
PSI201 Sosyal Psikoloji (1. Öğr.)
PSI303 Psikopatoloji (1. Öğr.)
PSI301 Kişilik Kuramları (1. Öğr.)
PSI301 Kişilik Kuramları (1. Öğr.)
PSI205 Deneysel Psikoloji 1.Öğr.
PSI205 Deneysel Psikoloji 1.Öğr.
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (1. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (1. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (1. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (1. Öğr.)
PSY103 Res. Meth. & PSI103 Araş. Tek
PSY103 Res. Meth. & PSI103 Araş. Tek
PSY103 Res. Meth. & PSI103 Araş. Tek
PSY103 Res. Meth. & PSI103 Araş. Tek
PSI215 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (1.
Öğr.)
PSI215 Endüstri ve
Örgüt Psikolojisi (2.
Öğr.)
SOC151 Introduction to Sociology
PSI215 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (1. Öğr.)
PSI215 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2. Öğr.)
PSI313 Duygular (1. Öğr.)
PSI313 Duygular (2. Öğr.)
PSI313 Duygular (1. Öğr.)
PSI313 Duygular (2. Öğr.)
PSI213 Gelişim Psikolojisi (1. Öğr.)
PSI213 Gelişim Psikolojisi (2. Öğr.)
PSI213 Gelişim Psikolojisi (1. Öğr.)
PSI213 Gelişim Psikolojisi (2. Öğr.)
PSI307 Öğrenme Psikolojisi (1. Öğr.)
PSI307 Öğrenme Psikolojisi (2. Öğr.)
PSI307 Öğrenme Psikolojisi (1. Öğr.)
PSI307 Öğrenme Psikolojisi (2. Öğr.)
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
01.12.2014
PAZARTESİ
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VİZE TAKVİMİ
Sınıf
Gün
Saat
17.00-18.15
18.15-19.15
24.11.2014
PAZARTESİ
221
312
PSI303 Psikopatoloji (2. Öğr.)
PSI201 Sosyal Psikoloji (2. Öğr.)
PSI303 Psikopatoloji (2. Öğr.)
PSI201 Sosyal Psikoloji (2. Öğr.)
PSI205 Deneysel Psikoloji 2.Öğr.
PSI301 Kişilik Kuramları (2. Öğr.)
PSI205 Deneysel Psikoloji 2.Öğr.
PSI301 Kişilik Kuramları (2. Öğr.)
PSI317 Kişilerarası İlişkiler (1. Öğr.)
PSI317 Kişilerarası İlişkiler (2. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (2. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (2. Öğr.)
PSI317 Kişilerarası İlişkiler (1. Öğr.)
PSI317 Kişilerarası İlişkiler (2. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (2. Öğr.)
PSI217 Fizyolojik Psikoloji (2. Öğr.)
PSY101 Intro. Psy & PSI101 Psi. Gir.
SOS151 Sosyolojiye Giriş
PSY101 Intro. Psy & PSI101 Psi. Gir.
SOS151 Sosyolojiye Giriş
PSY105 Stat. for Psy & PSI105 Psi. için İst.
PSY105 Stat. for Psy & PSI105 Psi. için İst.
PSY105 Stat. for Psy & PSI105 Psi. için İst.
1&2
PSY105 Stat. for 1.İst
Psy &
PSI105 Psi. için İst.
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.40-17.50
18.00-19.00
25.11.2014
SALI
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-19.00
26.11.2014
ÇARŞAMBA
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
17.00-18.00
18.00-19.00
27.11.2014
PERŞEMBE
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
17.00-18.00
18.00-19.00
28.11.2014
CUMA
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
Download

tc yıldırım beyazıt üniversitesi insan ve toplum bilimleri fakültesi