Eylül Ayının Ödüllü Soru ve Cevapları
Soru 1:
SODYUMPERBORAT  TOFBVMSĞŞBPTCT
BORİKASİT  ÇOŞLMATLÜ
BOROSİLİKAT  ÇOŞRTİNLMAÜ
?  ÇANKMETLŞ
Cevap 1:
BALIKESİR
Okların sol tarafındaki kelimelerin harfleri, sıralı olarak, tekrarlı “2023” anahtarının
belirttiği miktarlarda ötelenmişlerdir:
S
O
D
Y
U
M
P
E
R
B
O
R
A
T
+2
+0
+2
+3
+2
+0
+2
+3
+2
+0
+2
+3
+2
+0
T
O
F
B
V
M
S
Ğ
Ş
B
P
T
C
T
B
O
R
İ
K
A
S
İ
T
+2
+0
+2
+3
+2
+0
+2
+3
+2
Ç
O
Ş
L
M
A
T
L
Ü
...
Bu durumda, verilen ifadeye karşı düşen kelimeyi, BALIKESİR olarak buluruz:
Ç
A
N
K
M
E
T
L
Ş
-2
-0
-2
-3
-2
-0
-2
-3
-2
B
A
L
I
K
E
S
İ
R
Soru 2:
Aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde, verilen ilk kelimeden son kelimeye, komşu
kelimelerin son iki harfi ile ilk iki harfi aynı olacak şekilde bir yol bulunuz (yolda en
fazla 5 adım kullanınız):
İlk kelime
Son kelime
ATEŞ
ETÜV
Örnek çözüm (5 adım):
İlk kelime
ATEŞ
Son kelime

EŞYA

YALAN 
ANİ

NİYET 
İlk kelime
ETÜV
Son kelime
ARABA
MASRAF
Örnek çözüm (4 adım):
İlk kelime
ARABA
Son kelime

İlk kelime
FENERBAHÇE
İlk kelime
BEŞİKTAŞ
BAYAT

ATILGAN

ANMA 
MASRAF
Son kelime
ŞAMPİYON
Son kelime
ÇARŞI
İlk kelime
GALATASARAY
İlk kelime
TRABZON
İlk kelime
RİZE
Son kelime
ASLAN
Son kelime
MEMLEKET
Son kelime
CENNET
İlk kelime
Son kelime
TÜRKİYE
VATAN
Cevap 2:
Bazı çözümler aşağıda sunulmuştur, bunlardan başka çözümler de olasıdır:
İlk kelime
Son kelime
FENERBAHÇE  ÇETİN  İNTİHAL  ALMA  MAŞA  ŞAMPİYON
İlk kelime
BEŞİKTAŞ
Son kelime


AŞIRTMA
MAÇA

İlk kelime
GALATASARAY
ÇARŞI
Son kelime

AYNA

NAPA

PAS

İlk kelime
Son kelime
TRABZON  ONUR  URGAN  ANANE  NEDİME
İlk kelime
ASLAN
 MEMLEKET
Son kelime
RİZE  ZENCEFİL  İLAVE  VEHİM  İMECE  CENNET
İlk kelime
Son kelime
TÜRKİYE  YEMEK  EKABİR  İRADE  DEVA  VATAN
Soru 3:
Cevap 3:
Şekiller ve karşı düştükleri harfler/rakamlar arasındaki bağlantılar kullanılırsa, yukarıda
verilen cevaplara kolayca ulaşılır.
Copyright © 2010 Dr. Umut ULUDAĞ,
Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
Download

Eylül - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü