İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1. SINIF GÜZ YARIYILI
Ders
Kodu
OATA101
OTRD101
OYDL101
OISG101
OISL101
OISG105
OISG107
OHUK101
OISG111
DERS ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil I
Mesleki Matematik
Meslek Etiği
Genel Kimya
Makine ve Teçhizat I
Temel Hukuk
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
TOPLAM
T
U
2
2
3
2
2
2
2
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
Ders
Saati
2
2
3
3
2
2
3
3
3
23
Kredi Z/M/S AKTS
2
2
3
3
2
2
3
3
3
23
Z
Z
Z
;ZZ
M
S
M
M
M
M
2
2
2
4
2
3
5
4
6
30
1. SINIF BAHAR YARIYILI
Ders
Kodu
OATA102
OTRD102
OYDL102
OBIT102
OISG102
OISG104
OISG106
OISG108
OISG110
OISG112
DERS ADI
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil II
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
İş Hukuku
Makine ve Teçhizat II
İş Güvenliği Mevzuatı
Acil Durum Yönetimi
Ergonomi
Kimyasallar ve Tehlikeleri
TOPLAM
T
U
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Ders
Saati
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
25
Kredi Z/M/S AKTS
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
25
Z
Z
Z
;ZZ
S
M
M
M
M
M
M
2
2
2
4
3
4
4
3
3
3
30
2. SINIF GÜZ YARIYILI
Ders
Kodu
OISG201
OISG203
OISG205
OISG207
OISG209
OIAY201
OISG213
DERS ADI
Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi
Yangından Korunma Yöntemleri
Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği
Taşıma ve Depolama İşlerinde İş
Güvenliği
Yapı
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İlk ve Acil Yardım
OHSAS 18001 Yönetim Sistemi
Zorunlu Yaz Stajı
TOPLAM
T
U
Ders
Saati
3
2
2
2
2
1
2
0
0
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
19
19
Kredi Z/M/S AKTS
M
M
M
S
M
S
M
5
3
4
4
4
2
4
4
30
2. SINIF BAHAR YARIYILI
Ders Kodu
OISG202
OISG204
OISG206
OISG208
OISG210
OISG212
DERS ADI
T
U
Ders
Saati
Kredi
Z/M/S
AKTS
İş ve İşçi Sağlığı
Psiko – Sosyal Risk Etmenleri
Uyarı İşaretleri ve Kişisel
Koruyucular
İş Hijyeni
Çevre Koruma ve Kurtarma Bilgisi
İletişim
Zorunlu Yaz Stajı
TOPLAM
2
2
3
2
2
2
0
2
0
1
0
1
2
4
3
3
2
3
2
3
3
3
2
3
M
M
M
S
M
S
17
16
4
5
5
4
4
4
4
30
Download

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ OATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap